Google condamnat

Google a fost acuzat pentru punerea pe Youtube a anumitor video-uri şi va trebui să plătească daune Bisericii Universale.
Firma de internet din Brazilia, Google, va trebui să plătească taxe judecătoreşti de 2500 de Reali, Bisericii Universale. Decizia a aparţinut judecătorului Luis Felipe Salomão de la Înalta Curte de Justiţie care a dat curs la o acuzaţie a bisericii.

Biserica Universală a depus plângere împotriva vehiculării de video-uri ofensatoare la adresa acesteaia pe Youtube.
Video-urile au fost retrase de pe internet iar numele publicatorilor responsabili au fost identificate şi prezentate în acuzaţie la tribunal.

Obiectivul acestei plângeri a fost atins şi disputa dintre cele două părţi a rămas doar la stadiul  silirii plăţii de taxe judecătoreşti.

Pentru a respinge orice recurs, Tribunalul de Justiţie din Sao Paulo a luat în considerare că partea care a depus plângerea a fost Biserica Universală, iar verdictul final a rămas înlăturarea condamnării penale în favoarea substituirii acesteia cu plata taxelor de judecată de 2500 de Reali. Astfel nu s-a mai dat nici un drept de recurs.
În cele din urmă a fost scoasă şi condiţia de plată a taxelor pentru Google, rămânând doar ca ei să scoată de pe internet video-urile şi să revizuie condiţiile de siguranţă ale utilizatorilor Google.

Biserica însă nu a lăsat lucrurile aşa şi a depus un proiect de lege prin care se cerea revizuirea cazului de la Înalta Curte de Justiţie a Tribunalului din Sao Paulo. La început prejudiciul nu a fost recunoscut de către Preşedenţia Înaltei Curţi de Justiţie deoarece lipsea procura avocaţilor.

La analizarea proiectului de revizuire a judecăţii emis de Biserica Universală, judecătorul Luis Felipe Salomão, şi-a schimbat decizia. Secţiunea a Patra a rostit confirmarea cum că adăugarea oricărei procuri (cereri) împuternicite la plângere este prevăzută în articolul legislativ nr 544, paragraful 1 al Codului de Procese Civile.

La analizarea veridicităţii cererii, judecătorul Salomão, a concluzionat că după principiul cazualităţii, onorariile judecătoreşti trebuie plătite de cel care a demarat acţiunea, ofensa. El a considerat că litigiul a fost provocat prin publicarea de imagini ofensatoare a.î. declanşatorul disputei a fost declarat Google. Din această cauză va suporta toate cheltuielile de judecată.

Potrivit judecătorului „scoaterea video-urilor de către reţeaua prin care au fost publicate şi obligarea firmei de internet Google de a reforma  siguranţa utilizatorilor săi, nu modifică motivul demarării acestei cereri şi astfel, asemenea fapte influenţează „arbitrajul” ce fixează taxele judecătoreşti.” El a considerat că suma fixată în instanţă era rezonabilă şi nu trebuia să fie alterată de către Înalta Curte de Justiţie.

Luând în considerare toate aceste lucruri, domnul judecător, potrivit plângerii, şi-a dat acordul emiterii unui recurs special pentru a se restabili condamnarea prin amendă cu taxe judecătoreşti ce fusese deja impusă în instanţă.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *