Puterea Cuvântului

Încă din cele mai vechi timpuri, odată cu Facerea Pământului şi a tuturor lucrurilor, esenţa creeaţiei a fost puterea, iar aceasta era exercitată prin cuvânt. Acest cuvânt avea autoritate supremă iar provenienţa acestei supremaţii o regăsim în versetul:

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1)

Apostolul Ioan, lasă lămurit cu câteva versete mai departe ce este cu acest „Cuvânt” şi ne clarifică astfel nelămuririle:

„Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”(Ioan 1:14)

Cuvântul este însuşi Hristos iar forma fizică a prezenţei sale se regăseşte astăzi printre noi înglobată în Sfintele Scripturi pe care omul ce se consideră a fi creştin, le cunoaşte şi le îndeplineşte cu sfinţenie.

Lumea creştinismului se învârte în jurul cărţii de căpătâi a lumii: Biblia, însă ce mulţi nu ştiu este că nu numai Sfintele Scripturi şi Cuvântul lor au putere ci există o putere cu care Dumnezeu a înzestrat şi cuvântul nostru.

La Biserica Universală, în fiecare slujbă vedem persoane vindecate, binecuvântate, eliberate ş.a.m.d. iar secretul acestor minuni este viaţa sfinţită a preoţilor combinată cu autoritatea cuvintelor lor pe care le rostesc prin direcţia Divină.

Toţi oamenii care au o comuniune cu Dumnezeu, un legământ cu Dumnezeu sunt capabili să rupă barierele puse de diavol şi uneltirile lui prin cuvintele rostite în Numele Lui Iisus Hristos, împotriva răului

„Tot aşa şi limba, este un mic mădular, şi se făleşte cu lucruri mari.                                                                          Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde!” (Iacov 3:5)

Însă, noi trebuie să folosim această autoritate de la Dumnezeu numai prin direcţia Lui şi niciodată după capul nostru căci doar aşa este cu putinţă să atragem asupra noastră binecuvântările Divine.

Înfrânaţi-vă dar limba de la rău, sfinţiţi-vă vieţile şi dobândiţi această autoritate ce vă schimbă viaţa.

Să fiţi binecuvântaţi din belşug!

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *