Tag-ul: înșelare

Care este scuza dumneavoastră?

Merg la biserică, se Botează în Apă și chiar dau zeciuială…

Cei ce sunt pământești

”Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos…

Înșelarea lui Dumnezeu

”Căci Eu sunt DOMNUL, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.

Din vremea părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice DOMNUL oştirilor.