În Ce Credem

O Biserică Creștină ce ajută oamenii de peste 4 decenii, oferind servicii de asistență nu doar prin telefon, ci și prin e-mail, scrisoare și slujbe zilnice pe întreg teritoriul național!

acreditamos

Predicile zilnice, direcționate către domenii specifice, cum ar fi sănătatea, familia, finanțele și spiritualitatea, au ca principal obiectiv oferirea ajutorului și sfaturilor pentru diverse probleme.

Cu toate astea, Locașul Duhului Sfânt nu face abstracție de opinia sau diagnosticul profesioniștilor. Oamenii care se prezintă cu probleme de sănătate sunt întotdeauna sfătuiți să-și consulte medicul, iar vindecarea lor este recunoscută numai după confirmarea medicului.

Urmând o Evanghelizare care se adresează direct celor mai discriminați și neînțeleși oameni din punct de vedere social, Preoții și Colaboratorii Locașului Duhului Sfânt nu precupețesc niciun efort pentru a-i ajuta! Persoane de diferite etnii, religii, clase sociale, datorită ușilor deschise de la Locașul Duhului Sfânt, au găsit un cuvânt de încurajare… un refugiu… un ajutor în cele mai dificile momente. Dovadă stau mărturiile persoanelor care au obținut o transformare în diferite domenii ale vieții!

Botezul în Apă este un punct cheie pentru cei care vor, cu adevărat, o nouă viață cu Iisus. Prin Botez, se face o ruptură de viața noastră naturală și o alianță cu adevărata viață creștină, prin renunțarea la stăpânirea păcatului asupra ”sinelui” nostru.

Credem că Botezul în Apă este cea mai importantă decizie pe care o persoană o poate lua, la începutul credinței ei creștine. Acesta are loc periodic, în toate Centrele de Ajutor.

În plus, avem ȘBI (Școala Biblică Infantilă), Grupul de Pre-adolescenți, PTE (Puterea Tinerilor Europa), Godllywood și Frumoasa Tinerețe, grupuri din cadrul Centrului de Ajutor care au ca obiectiv educarea creștină, îndrumarea și oferirea sprijinului pe diverse căi, într-un mod dinamic și atractiv.


În ce credem

bible

În Scripturile din Vechiul și Noul Testament, în formele originale în totalitate inspirate de Dumnezeu, pe care le acceptăm ca Autoritate Finală pentru credință și viață;

Într-un Dumnezeu care există etern în Trei Persoane – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt;

Că Iisus Hristos a fost conceput de Duhul Sfânt, că S-a născut din Fecioara Maria, că este Dumnezeu Adevărat și Om Adevărat;

Că Dumnezeu a creat omul după Chipul și Asemănarea Sa; că omul a păcătuit și astfel, a intervenit pedeapsa cu moartea, fizică și spirituală; că toți oamenii moștenesc o natură păcătoasă care conduce la adevărate fărădelegi, implicând vina personală;

Că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, un sacrificiu de înlocuire, potrivit Scripturilor, și că toți cei care cred în El sunt mântuiți prin Sângele Său vărsat;

În Învierea Trupului Domnului Iisus Hristos, în înălțarea Lui la ceruri și în viața Sa prezentă în noi, în calitate de Mare Preot și Avocat;

În revenirea Domnului Iisus Hristos în slavă;

Că cei care se căiesc de păcatele lor, Îl primesc pe Domnul Iisus Hristos prin credință și postesc pentru El sunt născuți din nou, prin Duhul Sfânt, și devin copii ai Lui Dumnezeu;

În Botezul cu Duhul Sfânt, care îi întărește pe credincioși pentru a sluji, însoțit de daruri supranaturale, și în comuniunea cu Duhul Sfânt;

În slujirile divine ca apostol, profet, evanghelist, preot și învățător;

În învierea celor drepți și nedrepți, în binecuvântările eterne ale celor răscumpărați și în izgonirea veșnică a celor care au respins Mântuirea;

Că Adevărata Biserică e formată din toți cei răscumpărați de Domnul Iisus Hristos și regenerați de Duhul Sfânt; că biserica locală de pe pământ trebuie să se caracterizeze prin proiectarea Bisericii Spirituale și, astfel, să reînvie prin mărturisirea personală a Lui Hristos, toate acestea fiind esențiale pentru participarea în biserică;

Că Domnul Iisus Hristos a dispus două rânduieli: botezul în apă și Sfânta Împărtășanie, ca să fie respectate ca acte de ascultare și ca o mărturie constantă a faptelor credinței Creștine; că botezul este imersiunea credinciosului în apă, ca o trimitere la îngroparea și învierea Domnul Iisus și că Sfânta Împărtășanie este împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru, în amintirea sacrificiului Său pentru noi, până la revenirea Lui;

Că vindecarea divină văzută în Vechiul și Noul Testament este o parte integrantă a Evangheliei;

Că Biblia ne învață că, fără sfințenie, niciun om nu poate să-L vadă pe Dumnezeu;

În sfințire, ca un lucru hotărât și totodată o lucrare progresivă a harului, începând de la naștere și până la sfârșitul vieții.