Ester Bezerra

Credință neclintita

”Aruncă-ți sarcina asupra DOMNULUI și el te va susține, nu va lăsa niciodată ca cel drept să fie clătinat.” Psalmii 55:22

Slujitori x Alții

”Nu faceți nimic prin ceartă sau glorie deșartă, ci, în umilința minții, toți să stimeze pe alții mai presus de ei înșiși. Nu priviți fiecare spre propriile lucruri, ci fiecare și spre cele ale altora.” Filipeni 2:3-4

Inima care se bucură

”Fiul meu, dacă inima ta este înțeleaptă, inima mea se va bucura, chiar a mea.
Da, rărunchii mei se vor bucura când buzele tale spun lucruri drepte.
Să nu invidieze inima ta pe păcătoși, ci rămâi în teama de DOMNUL cât este ziua de lungă.” Proverbe 23:15-17

Se va ridica în favoarea ta

„Și în acel timp Mihail se va ridica, marele prinț care stă în picioare pentru copiii poporului tău; și va fi un timp de necaz, cum nu a mai fost de când a fost vreo națiune până la acel timp; și în acel timp poporul tău va fi eliberat, fiecare ce va fi găsit scris în carte.” Daniel 12:1

Prezintă-ți cauza lui Dumnezeu

„Când răul vine peste noi, ca sabia, judecata sau ciuma sau foametea, dacă noi stăm înaintea acestei case și în prezența ta (fiindcă numele tău este în această casă) și strigăm către tine în nenorocirea noastră, atunci tu vei asculta și vei ajuta.” 2 Cronici 20:9