Ester Bezerra

Puritatea din inimă

”Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule; și înnoiește un duh drept în mine. Nu mă lepăda din prezența ta și nu lua duhul tău sfânt de la mine.” Psalmii 51:10-11

Un loc spațios

„El eliberează pe cel sărac în nenorocirea lui și le deschide urechile în oprimare.
Chiar așa te-ar fi mutat dintr-un loc strâmt într-unul larg, unde nu este strâmtorare și ceea ce ar fi pus pe masa ta ar fi plin de grăsime.” Iov 36:15-16

Urâți de cei răi

„Cei setoși de sânge urăsc pe cel integru, dar cei drepți îi caută sufletul.” Proverbe 29:10

Plăcere și onoare

Cei ai unei inimi perverse sunt urâciune pentru DOMNUL, dar cei integri în căile lor sunt desfătarea lui. (Proverbe 11:20)

Dumnezeu urăște răutatea

Dreptatea celui desăvârșit îi va îndrepta calea, dar cel stricat va cădea prin propria lui stricăciune. (Proverbe 11:5)