Ester Bezerra

Aceasta este viața din belșug!

„Așteaptă numai pe Dumnezeu, sufletul meu; căci speranța mea vine de la el. Doar el este stânca mea și salvarea mea; el este apărarea mea; nu mă voi clătina. În Dumnezeu este salvarea mea și gloria mea; stânca puterii mele și locul meu de scăpare este în Dumnezeu.” (Psalmii 62:5-7)

Paharul mântuirii

„Fiindcă mi-ai salvat sufletul de la moarte, nu vei salva de la cădere picioarele mele ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii?” (Psalmii 56:13)

Gloria ta nu te va însoți

„Dar Dumnezeu va răscumpăra sufletul meu din puterea mormântului, căci el mă va primi. Selah. Nu te teme când cineva se îmbogățește, când crește gloria casei sale; Căci nu va duce nimic cu el când moare, gloria sa nu va coborî după el.” Psalmii 49:15-17

Prețul răscumpărării

„Cei ce se încred în averea lor și se fălesc cu mulțimea bogățiilor lor; Nimeni nu poate în niciun fel răscumpăra pe fratele său, nici să dea lui Dumnezeu răscumpărare pentru el, (Fiindcă răscumpărarea sufletului lor este prețioasă și încetează pentru totdeauna).” Psalmii 49:6-8

Răspunsul la întrebarea multora

„De ce ești doborât, sufletul meu? Și de ce ești neliniștit în mine? Speră în Dumnezeu, căci încă îl voi lăuda, pe el, care este sănătatea înfățișării mele și Dumnezeul meu.” Psalmii 42:11