Ester Bezerra

Desfătare falsă

“De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre?”
Iacov 4:1

Ziua este aproape

“Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape şi vine în grabă mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar.”
Țefania 1:14

Gelozia Domnului

“Nici argintul, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi locuitorii ţării.”
Țefania 1:18

Au păcătuit împotriva Domnului

“Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare şi vor bâjbâi ca nişte orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele ca praful şi carnea, ca gunoiul!”
Țefania 1:17

Strigătul de război

“O zi în care vor răsuna trâmbiţa şi strigătele de război împotriva cetăţilor întărite şi a turnurilor înalte.”
Țefania 1:16