Ester Bezerra

Puterea de a ierta păcatele

„Ce este mai ușor a spune: Păcatele tale îți sunt iertate; sau a spune: Ridică-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, (a zis paraliticului): Îți spun, ridică-te și ia-ți patul și du-te acasă.” Luca 5:23-24

Bucurie și pace

„Bucură sufletul servitorului tău, fiindcă spre tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci tu, Doamne, ești bun și gata să ierți și plin de milă pentru toți cei ce te cheamă.” Psalmii 86:5-4

Milă și compasiune

”Să își părăsească cel stricat calea și omul nedrept gândurile lui, și să se întoarcă la DOMNUL, iar el va avea milă de el; și la Dumnezeul nostru, căci el își înmulțește iertarea.” Isaia 55:7

Dumnezeu este pregătit

”Dacă tu, DOAMNE, ai însemna nelegiuirile, Doamne, cine ar sta în picioare? Dar la tine este iertare, ca să fii de temut.” Psalmii 130: 3-4

Ușa îngustă și ușa largă

”Intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta și lată este calea care duce la nimicire și mulți sunt cei ce intră pe ea. Fiindcă strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc.” Matei 7:13-14