Ester Bezerra

Să alergăm cu răbdare

”… să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” Evrei 12:1

Puternici și neclintiți

”Te voi face un zid pentru cei din poporul acesta, un zid tare din bronz. Ei vor lupta împotriva ta, însă nu te vor învinge, căci Eu sunt cu tine ca să te eliberez şi să te izbăvesc, zice Domnul.” Ieremia 15:20

Numele Domnului

”Numele Domnului este un turn tare; cel drept fuge în el şi este protejat.” Proverbe 18:10

Brațul puternic al Domnului

”Întreaga-mi fiinţă va exclama: „Doamne, cine este ca Tine, Care să-l scape pe cel sărac de cel mai tare decât el,pe cel sărac şi pe cel sărman – de jefuitorul lui?“” Psalmii 35:10

Intenția inimii

”Dumnezeu judecă pe cel drept și pe cel stricat Dumnezeu este mânios în fiecare zi.
Dacă nu se întoarce, își va ascuți sabia; el și-a încordat arcul și l-a pregătit.” Psalmii 7:11-12