Ester Bezerra

Mila lui Dumnezeu

”De aceea acum, mărturisiți DOMNULUI Dumnezeul părinților voștri și faceți voia lui; și separați-vă de poporul țării și de soțiile străine.” Ezra 10:11

Pomul și roadele lui

”Fiecare pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Așadar după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer.” Matei 7:19-21

Cel neprihănit nu se spurcă

”Dar cel alipit de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Fiecare păcat ce îl face un om este în afara trupului; dar cel ce curvește păcătuiește împotriva propriului trup. Ce? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care esteîn voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri?” 1 Corinteni 6:17-19

Sfântul Judecător

„Și am văzut un alt înger zburând în mijlocul cerului, având evanghelia veșnică, pentru a predica celor ce locuiesc pe pământ și fiecărei națiuni și rase și limbi și popor, spunând cu voce tare: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i glorie, pentru că a venit ora judecății lui; și închinați-vă celui care a făcut cerul și pământul și marea și izvoarele apelor.” (Apocalipsa 14:6-7)

Ziua secerișului

„Și m-am uitat și, iată, un nor alb și pe nor ședea unul asemănător Fiului omului, având pe capul lui o coroană de aur și în mâna sa o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu, strigând cu voce tare celui așezat pe nor: Trimite secera ta și seceră; fiindcă ți-a venit timpul să seceri, pentru că secerișul pământului este copt. Și cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ; și pământul a fost secerat.” (Apocalipsa 14:14-16)