Ester Bezerra

Dragostea față de cel ales

„După cum ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și ireproșabili înaintea lui în dragoste” Efeseni 1:4

Rodul iubirii

„Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința” Galateni 5:22

Făcute cu dragoste

„Toate faptele voastre să fie făcute cu dragoste creștină.” 1Corinteni 16:14

Ce este iubirea și ce nu este iubirea

„Dragostea creștină este îndelung-răbdătoare și plină de bunătate; dragostea creștină nu invidiază; dragostea creștină nu se laudă, nu se îngâmfă,” 1Corinteni 13:4

Cea mai mare este iubirea

”Și acum rămân acestea trei: credință, speranță, dragoste creștină; dar cea mai mare dintre acestea este dragostea creștină.” 1 Corinteni 13.13