Ester Bezerra

Tristețe pentru pocăință

“Totuşi acum mă bucur, nu pentru că aţi fost întristaţi, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră.”
2 Corinteni 7:9

Promisiunea care nu întârzie

“Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.”
2 Petru 3:9

Lucrarea Duhului Sfânt

“Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.”
1 Corinteni 2:12

Dăruire și încredere

“Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.”
Proverbe 3:5-6

Menține-te ferm

“Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare. După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.”
Psalmii 119:90-91