Episcopul Edir Macedo

Un mesaj în fiecare zi

Episcopul Edir Macedo

Singurul scop

”Fiindcă ochii DOMNULUI aleargă încoace și încolo pe tot pământul, pentru a se arăta puternic de partea celor a căror inimă este desăvârșită spre el.” 2 Cronici 16:9

Timpuri grele…

În această viață, găsim oameni similari cu această imagine…

Sacrificiul păcatului vs. Sacrificiul dorințelor

Când o persoană este convertită, prima sa atitudine este să-și sacrifice păcatele…

DUMINICA REÎNCEPUTULUI

Când Saul a păcătuit și a fost confruntat cu profetul Samuel, el și-a recunoscut greșeala, dar…

Singurul trib

Israelul era împărțit în 12 triburi, fiecare având responsabilitatea și funcția sa și, pentru îndeplinirea îndatoririlor în…