Semnele Sfârșitului

Începutul durerilor

Și vor fi semne în soare și în lună și în stele; și pe pământ chinul națiunilor, cu nedumerire; marea și valurile urlând; Inima oamenilor lăsându-i de frică și de anticiparea acelor lucruri ce vin pe pământ; fiindcă puterile cerurilor vor fi clătinate.
Luca 21:25-26

Semnele Sfârșitului

„Și pentru că nelegiuirea va abunda, dragostea celor mai mulți se va răci.”
Matei 24:12

Semnele întoarcerii Domnului Iisus

„Vor fi semne în soare, lună și stele, iar pe pământ va fi suferință printre neamuri, încremenite de urletul mării și al valurilor.”
Luca 21:25

Alerta Mântuirii – Ultimele zile

„Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor.”
1 Timotei 4:1

8 Minute

Ce se poate întâmpla în 8 minute?…