Semnele Sfârșitului

Primul Semn al Întoarcerii Domnului Iisus – Duhul Înșelător

„Și Iisus a răspuns și le-a zis: Luați seama să nu vă înșele cineva.” Matei 24:4

Alerta mântuirii – Primul episod

„Căutați pe DOMNUL cât mai poate fi găsit, chemați-l cât mai este aproape.” Isaia 55:6

Cele 7 semne ale Sfârșitului – Al treilea Episod – ISRAEL ESTE TERMOMETRUL LUMII

”Acum învățați o parabolă a smochinului; când lăstarul lui este încă fraged și dă frunze, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, chiar la uși. Adevărat vă spun: Această generație nicidecum nu va trece până se vor întâmpla toate acestea.” Matei 24:32-34

Cele 7 semne ale Sfârșitului – Al doilea episod

2. Distragerea Atenției
”Noile distracții sunt atât de înșelătoare încât fură tot timpul omului…

Cele 7 semne ale sfârșitului – Primul episod – Internetul

„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.”
Matei 24:14