Ester Bezerra

Cuvântul Creatorului

“Mâna Mea a făcut toate aceste lucruri şi aşa au luat fiinţă toate, zice Domnul. Iată însă omul spre care voi privi:spre cel umil şi smerit în duh, spre cel ce se cutremură la Cuvântul Meu.”

Cuvântul – Semănat

“Sămânţa care a fost semănată între spini este cel care aude Cuvântul, dar îngrijorările vieţii şi înşelăciunea bogăţiei sufocă Cuvântul şi acesta devine neroditor.”

Cuvântul – Iluminează

“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea”

Cuvânt – Scut

“Cât despre Dumnezeu, calea Lui este desăvârșita, cuvintele Domnului sunt încercate; El este un scut pentru toți cei ce se se adăpostesc în El.”

Voința lui Dumnezeu– Viață aici și în cer

“Iar lumea și pofta ei trec, însă cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” 1 Ioan 2.17