Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 14

1Și s-a întâmplat în zilele lui Amrafel, împărat al Șinarului, Arioc, împărat al Elasarului, Chedorlaomer, împărat al Elamului și Tidal, împărat al națiunilor,
2 Că aceștia au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, și cu Birșa, împăratul Gomorei, Șinab, împărat al Admei, și Șemeber, împăratul Țeboimului, și cu împăratul din Bela, care este Țoar.
3Toți aceștia s-au adunat în valea Sidim, care este marea sărată.
4Doisprezece ani au servit lui Chedorlaomer, și în al treisprezecelea an s-au răzvrătit.
5Și în al paisprezecelea an a venit Chedorlaomer și împărații care erau cu el și au lovit pe refaimi în Așterot Carnaim, și pe zuzimi în Ham, și pe emimi în Șave Chiriataim,
6Și pe horiți în muntele lor Seir, spre Elparan, care este lângă pustie.
7Și ei s-au întors și au venit la Enmișpat, care este Cades, și au lovit toată țara amaleciților și de asemenea pe amoriți, care locuiesc în Hațețon-Tamar.
8Și au ieșit împăratul Sodomei și împăratul Gomorei și împăratul Admei și împăratul Țeboimului și împăratul din Bela (care este Țoar) și au intrat în luptă cu ei în valea Sidim;
9Cu Chedorlaomer, împăratul Elamului, și cu Tidal împăratul națiunilor, și Amrafel, împăratul Șinarului, și Arioc, împăratul Elasarului; patru împărați cu cinci.
10Și valea Sidim era plină cu gropi de smoală; și împărații Sodomei și Gomorei au fugit și au căzut acolo; și cei ce au rămas au fugit la munte.
11Și au luat toate bunurile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat.
12Și au luat pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma, și bunurile lui și au plecat.
13Și a venit unul care scăpase și a spus lui Avram, evreul, căci locuia în câmpia lui Mamre amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner; și aceștia erau aliați cu Avram.
14Și când a auzit Avram că fratele său a fost luat captiv, a înarmat pe servitorii lui instruiți, născuți în casa lui, trei sute și optsprezece, și i-a urmărit până la Dan.
15Și s-a împărțit împotriva lor, el și servitorii lui, noaptea, și i-a lovit și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului.
16Și a adus înapoi toate bunurile și de asemenea a adus înapoi pe fratele său, Lot, și bunurile lui și pe femei de asemenea și pe oameni.
17Și împăratul Sodomei a ieșit să îl întâmpine după întoarcerea lui de la măcelul lui Chedorlaomer și a împăraților care erau cu el, la valea Șave, care este valea împăratului.
18Și Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin; și el era preotul Dumnezeului cel preaînalt.
19Și l-a binecuvântat și a spus: Binecuvântat fie Avram de Dumnezeul cel preaînalt, stăpânul cerului și al pământului;
20Și binecuvântat fie Dumnezeul cel preaînalt care a dat pe dușmanii tăi în mâna ta. Și Avram i-a dat zeciuieli din toate.
21Și împăratul Sodomei i-a spus lui Avram: Dă-mi oamenii și ia bunurile pentru tine.
22Și Avram a spus împăratului Sodomei: Mi-am înălțat mâna spre DOMNUL, Dumnezeul cel preaînalt, stăpânul cerului și pământului,
23Că nu voi lua de la o ață chiar până la o curea de sandală și că nu voi lua nimic din ceea ce este al tău, ca nu cumva să spui: Eu l-am făcut pe Avram bogat;
24În afară de ceea ce tinerii au mâncat și partea oamenilor care au fost cu mine, Aner, Eșcol și Mamre, lasă-i să își ia partea lor.

MATEI 13

1Și în aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare.
2Și mulțimi mari s-au adunat la el, așa că a intrat într-o corabie și a șezut; și toată mulțimea stătea în picioare pe țărm.
3Și le-a vorbit multe lucruri în parabole, spunând: Iată, un semănător a ieșit să semene;
4Și pe când semăna el, câteva semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat.
5Și câteva au căzut pe locuri pietroase, unde nu aveau pământ mult; și imediat au răsărit, pentru că nu au avut adâncime a pământului.
6Și când soarele a fost sus, au fost pârlite; și pentru că nu aveau rădăcină, s-au uscat.
7Și câteva au căzut între spini; și spinii au crescut și le-au înăbușit.
8Dar câteva au căzut în pământ bun și au dat rod, una o sută, alta șaizeci și alta treizeci.
9Cine are urechi de auzit, să audă.
10Și discipolii au venit și i-au spus: De ce le vorbești în parabole?
11 Iar el a răspuns și le-a zis: Pentru că vouă vă este dat să cunoașteți misterele împărăției cerului, dar lor nu le este dat.
12Fiindcă celui ce are i se va da și va avea din abundență; dar celui ce nu are, de la el se va lua și ce are.
13Din această cauză le vorbesc în parabole, pentru că ei văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu înțeleg.
14Și în ei este împlinită profeția lui Isaia, care spune: Cu auzul veți auzi și nicidecum nu veți înțelege; și văzând veți vedea și nicidecum nu veți pricepe.
15Fiindcă inima acestui popor s-a îngroșat și urechile lor sunt greoaie la auzire și au închis ochii lor, ca nu cumva să vadă cu ochii lor și să audă cu urechile lor și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă și să îi vindec.
16Dar binecuvântați sunt ochii voștri, pentru că văd; și urechile voastre, pentru că aud.
17Fiindcă adevărat vă spun că mulți profeți și oameni drepți au dorit să vadă ce vedeți voi și nu au văzut; și să audă ce auziți voi și nu au auzit.
18Voi așadar ascultați parabola semănătorului.
19Orice om când aude cuvântul împărăției și nu înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este cel ce a primit sămânța lângă drum.
20Iar cel ce a primit sămânța în locuri pietroase, acesta este cel ce aude cuvântul și îl primește imediat cu bucurie;
21Dar nu are rădăcină în el, ci ține până la un timp; și când se întâmplă necaz sau persecuție din cauza cuvântului, îndată se poticnește.
22Și cel ce a primit sămânța între spini, acesta este cel ce aude cuvântul; și îngrijorarea acestei lumi și înșelătoria bogățiilor înăbușă cuvântul și el devine neroditor.
23Dar cel ce a primit sămânța în pământul bun, acesta este cel ce aude cuvântul și înțelege; care de asemenea aduce rod și face unul o sută, altul șaizeci, altul treizeci.
24Le-a pus înainte altă parabolă, spunând: Împărăția cerului se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în câmpul lui.
25Dar, pe când dormeau oamenii, a venit dușmanul lui și a semănat neghine în grâu și a plecat.
26Iar când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, atunci au apărut și neghinele.
27Așa că robii stăpânului au venit și i-au spus: Domnule, nu ai semănat sămânță bună în câmpul tău? De unde are așadar neghine?
28El le-a spus: Un dușman a făcut aceasta. Iar robii i-au spus: Voiești dar să mergem să le strângem?
29Dar el a spus: Nu; ca nu cumva, strângând neghinele să dezrădăcinați și grâul împreună cu ele.
30Lăsați-le să crească împreună amândouă până la seceriș; și la timpul secerișului, voi spune secerătorilor: Strângeți întâi neghinele și legați-le în snopi să le ardeți; dar grâul adunați-l în grânarul meu.
31A pus înaintea lor altă parabolă, spunând: Împărăția cerului se aseamănă unui grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în câmpul său;
32 Grăunte, care într-adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele; dar după ce a crescut, este cea mai mare între ierburi și se face un copac, încât păsările cerului vin și cuibăresc în ramurile lui.
33Le-a spus altă parabolă: Împărăția cerului se aseamănă cu dospeala, pe care o femeie a luat-o și a ascuns-o în trei măsuri de făină, până a dospit totul.
34Toate acestea le-a spus Isus mulțimilor în parabole; și fără parabolă nu le vorbea.
35Ca să se împlinească ce fusese spus prin profetul care zice: Îmi voi deschide gura în parabole; voi rosti lucruri ținute în taină de la întemeierea lumii.
36Atunci Isus a dat drumul mulțimii și a intrat în casă; și discipolii lui au venit la el, spunând: Explică-ne parabola neghinelor din câmp.
37 Iar el a răspuns și le-a zis: Cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului;
38Câmpul este lumea; sămânța bună sunt copiii împărăției; dar neghinele sunt copiii celui rău.
39Iar dușmanul care i-a semănat este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii; și secerătorii sunt îngerii.
40Așadar după cum neghinele sunt strânse și arse în foc, așa va fi la sfârșitul acestei lumi.
41Fiul omului va trimite înainte pe îngerii săi și vor strânge din împărăția lui toate cele ce poticnesc și pe cei ce fac nelegiuire;
42Și îi vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
43Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă.
44Din nou, împărăția cerului este asemănătoare unui tezaur ascuns într-un câmp; pe care, când un om îl găsește îl ascunde și de bucuria lui se duce și vinde tot ce are și cumpără câmpul acela.
45Din nou, împărăția cerului se aseamănă cu un om, un comerciant, care caută perle frumoase;
46Care după ce a găsit o perlă foarte prețioasă, s-a dus și a vândut tot ce a avut și a cumpărat-o.
47Din nou, împărăția cerului se aseamănă cu o plasă aruncată în mare și care a adunat din fiecare fel,
48Pe care, după ce a fost plină, au scos-o la țărm și au șezut și au strâns în vase ce era bun, dar au aruncat ce era stricat.
49Astfel va fi la sfârșitul lumii; îngerii vor ieși și vor reteza pe cei stricați din mijlocul drepților,
50Și îi vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
51Isus le-a spus: Ați înțeles toate acestea? Ei i-au spun: Da, Doamne.
52Atunci el le-a spus: Din această cauză fiecare scrib învățat despre împărăția cerului este asemănător unui om gospodar, care scoate din tezaurul lui lucruri noi și vechi.
53Și s-a întâmplat că după ce a terminat Isus parabolele acestea, a plecat de acolo.
54Și după ce a venit în patria sa, îi învăța în sinagoga lor, într-atât că ei erau înmărmuriți și spuneau: De unde are acest om această înțelepciune și faptele puternice?
55Nu este acesta fiul tâmplarului? Nu este mama lui numită Maria; și frații lui, Iacov și Iose și Simon și Iuda?
56Și nu sunt toate surorile lui cu noi? Atunci de unde are acest om toate acestea?
57Și s-au poticnit de el. Dar Isus le-a spus: Un profet nu este disprețuit decât în patria sa și în casa lui.
58Și nu a făcut multe fapte puternice acolo din cauza necredinței lor.

NEEMIA 3

1Atunci Eliașib, marele preot, s-a ridicat împreună cu frații săi, preoții, și au construit Poarta Oilor; au sfințit-o și i-au pus ușile; chiar până la turnul lui Meea au sfințit-o, până la turnul lui Hananeel.
2Și lângă el au construit bărbații din Ierihon. Și lângă ei a construit Zacur, fiul lui Imri.
3Dar Poarta Peștilor au construit-o fiii lui Hasenaai, care de asemenea i-au pus bârnele și i-au pus ușile, încuietorile ei și zăvoarele ei.
4Și lângă ei a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț. Și lângă ei a reparat Meșulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meșezabeel. Și lângă ei a reparat Țadoc, fiul lui Baana.
5Și lângă ei au reparat tecoatiții; dar nobilii lor nu și-au pus gâturile la lucrarea DOMNULUI lor.
6Mai mult, poarta cea veche au reparat-o Ioiada, fiul lui Paseah și Meșulam, fiul lui Besodia; ei i-au așezat bârnele și i-au pus ușile și încuietorile ei și zăvoarele ei.
7Și lângă ei au reparat Melatia gabaonitul și Iadon meronotitul, bărbații din Gabaon și din Mițpa, până la scaunul guvernatorului din partea aceasta a râului.
8Lângă el a reparat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre aurari. Lângă el de asemenea a reparat Hanania, fiul unuia dintre parfumieri, și au fortificat Ierusalimul până la zidul cel lat.
9Și lângă ei a reparat Refaia, fiul lui Hur, conducătorul peste o jumătate din Ierusalim.
10Și lângă ei a reparat Iedaia, fiul lui Harumaf, chiar în dreptul casei lui. Și lângă el a reparat Hatuș, fiul lui Hașabnia.
11Malchiia, fiul lui Harim și Hașub, fiul lui Pahat-Moab, au reparat cealaltă bucată și turnul cuptoarelor.
12Și lângă el a reparat Șalum, fiul lui Haloheș, conducătorul peste o jumătate de parte din Ierusalim, el și fiicele lui.
13Poarta văii au reparat-o Hanun și locuitorii din Zanoah; ei au construit-o și i-au pus ușile, încuietorile ei și zăvoarele ei și o mie de coți de zid până la poarta bălegarului.
14Dar poarta bălegarului a reparat-o Malchiia, fiul lui Recab, conducătorul peste o parte din Bet-Hacherem; el a construit-o și i-a pus ușile, încuietorile ei și zăvoarele ei.
15Dar poarta fântânii a reparat-o Șalun, fiul lui Col-Hoze, conducătorul unei părți din Mițpa; el a construit-o și a acoperit-o și i-a pus ușile, încuietorile ei și zăvoarele ei și zidul scăldătoarea din Siloah lângă grădina împăratului și până la treptele care coboară din cetatea lui David.
16După el a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, conducătorul peste o jumătate din Bet-Țur, până la locul din fața mormintelor lui David și până la scăldătoarea care fusese făcută și până la casa războinicilor.
17După el au reparat leviții: Rehum, fiul lui Bani. Lângă el a reparat Hașabia conducătorul peste o jumătate de parte din Cheila, în partea lui.
18După el au reparat frații lor: Bavai, fiul lui Henadad, conducătorul peste o jumătate din Cheila.
19Și, lângă el, a reparat Ezer, fiul lui Ieșua, conducătorul peste Mițpa, o altă bucată în dreptul urcușului la casa armelor, la cotul zidului.
20După el Baruc, fiul lui Zabai, a reparat cu zel cealaltă bucată, de la cotul zidului până la ușa casei lui Eliașib, marele preot.
21După el a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoț, o altă bucată, de la ușa casei lui Eliașib până la capătul casei lui Eliașib.
22Și după el au reparat preoții, bărbații câmpiei.
23După ei au reparat Beniamin și Hașub în fața casei lor. După el a reparat Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania lângă casa lui.
24După el a reparat Binui, fiul lui Henadad o altă bucată, de la casa lui Azaria până la cotul zidului, chiar până la colț.
25Palal, fiul lui Uzai, a reparat în dreptul cotului zidului și al turnului care iese în afară din casa împăratului, care era lângă curtea închisorii. După el a reparat Pedaia, fiul lui Pareoș.
26Mai mult, netinimii locuiau în Ofel, până la locul din dreptul porții apei spre est și până la turnul care iese în afară.
27După ei tecoatiții au reparat o altă bucată, din dreptul marelui turn, care iese în afară, până la zidul lui Ofel.
28Deasupra porții cailor au reparat preoții, fiecare în dreptul casei lui.
29După ei a reparat Țadoc, fiul lui Imer, în dreptul casei lui. După el a reparat de asemenea Șemaia, fiul lui Șecania, păzitorul porții de est.
30După el au reparat Hanania, fiul lui Șelemia, și Hanun al șaselea fiu al lui Țalaf, o altă bucată. După el a reparat Meșulam, fiul lui Berechia, în dreptul camerei lui.
31După el a reparat Malchiia, fiul aurarului, până la locul netinimilor și al comercianților, în dreptul porții Mifcad și până la urcușul colțului.
32Și între urcușul colțului, la poarta oilor, au reparat aurarii și comercianții.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *