Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 45

1Atunci Iosif nu s-a putut stăpâni înaintea tuturor celor ce stăteau lângă el și a strigat: Scoateți afară pe fiecare bărbat de la mine. Și nu a stat niciun bărbat cu el în timp ce Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi.
2Și a plâns, ridicând vocea; și egiptenii și casa lui Faraon au auzit.
3Și Iosif a spus fraților săi: Eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Și frații lui nu au putut să îi răspundă pentru că au fost tulburați de prezența lui.
4Și Iosif a spus fraților săi: Apropiați-vă de mine, vă rog. Și s-au apropiat. Iar el a spus: Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-ați vândut în Egipt.
5Acum pentru aceasta nu fiți îndurerați, nici mânioși pe voi înșivă, că m-ați vândut aici; căci Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a păstra viața.
6Pentru că în acești doi ani a fost foametea în țară; și mai sunt cinci ani, în care nu va fi nici arat nici secerat.
7Și Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră pentru a vă păstra o posteritate pe pământ și pentru a vă salva viețile printr-o mare eliberare.
8Așa că acum nu voi sunteți cei ce m-ați trimis aici, ci Dumnezeu; și m-a făcut un tată lui Faraon și domn a toată casa lui și un stăpân peste toată țara Egiptului.
9Grăbiți-vă și urcați la tatăl meu și spuneți-i: Astfel spune fiul tău, Iosif: Dumnezeu m-a făcut domn a tot Egiptul; coboară la mine, nu întârzia;
10Și vei locui în ținutul Gosen și vei fi aproape de mine, tu și copiii tăi și copiii copiilor tăi și turmele tale și cirezile tale și tot ce ai;
11Și acolo te voi hrăni, pentru că sunt încă cinci ani de foamete; ca nu cumva tu și casa ta și tot ce ai, să ajungă la sărăcie.
12Și, iată, ochii voștri și ochii lui Beniamin, fratele meu, văd că aceasta este gura mea care vă vorbește.
13Și să spuneți tatălui meu despre toată gloria mea în Egipt și despre tot ce ați văzut; și grăbiți-vă și coborâți pe tatăl meu aici.
14Și a căzut pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns; și Beniamin a plâns pe gâtul său.
15Mai mult, a sărutat pe toți frații săi și a plâns asupra lor; și după aceea frații săi au vorbit cu el.
16Și vestea despre aceasta s-a auzit în casa lui Faraon, spunând: Frații lui Iosif au venit; și aceasta i-a plăcut mult lui Faraon și servitorilor săi.
17Și Faraon i-a spus lui Iosif: Spune fraților tăi: Aceasta să faceți voi: încărcați-vă vitele și mergeți, duceți-vă în țara lui Canaan;
18Și luați pe tatăl vostru și casele voastre și veniți la mine; și vă voi da bunătatea țării Egiptului și veți mânca grăsimea țării.
19Acum ție îți este poruncit, aceasta să faceți: luați care din țara Egiptului pentru micuții voștri și pentru soțiile voastre și aduceți pe tatăl vostru și veniți.
20De asemenea nu luați aminte la lucrurile voastre; căci bunătatea a toată țara Egiptului este a voastră.
21Și copiii lui Israel au făcut astfel; și Iosif le-a dat care, conform poruncii lui Faraon, și le-a dat provizii pentru drum.
22Tuturor el le-a dat, fiecărui bărbat, schimburi de haine; dar lui Beniamin i-a dat trei sute de arginți și cinci schimburi de haine.
23Și tatălui său i-a trimis în felul acesta: zece măgari încărcați cu lucrurile bune ale Egiptului și zece măgărițe încărcate cu grâne și pâine și mâncare pentru tatăl său pentru drum.
24Așa că el a trimis pe frații săi, iar ei au plecat; și le-a spus: Vedeți să nu vă certați pe drum.
25Și au urcat din Egipt și au venit în țara lui Canaan la Iacob, tatăl lor,
26Și i-au istorisit, spunând: Iosif este încă în viață și este guvernator peste toată țara Egiptului. Și inima lui Iacob s-a oprit, pentru că nu i-a crezut.
27Iar ei i-au spus toate cuvintele lui Iosif, pe care le spusese către ei; și când a văzut carele pe care Iosif le-a trimis să îl ducă, duhul lui Iacob, tatăl lor, a reînviat;
28Și Israel a spus: Este de ajuns; Iosif, fiul meu, este încă în viață; voi merge și îl voi vedea înainte să mor.

MARCU 16

Și după ce a trecut sabatul, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov, și Salome au cumpărat miresme, ca să vină și să îl ungă.
2Și foarte devreme în dimineața primei zile a săptămânii, au venit la mormânt, la răsăritul soarelui.
3Și spuneau între ele: Cine ne va rostogoli deoparte piatra de la ușa mormântului?
4Și când s-au uitat, au văzut că piatra fusese rostogolită deoparte; fiindcă era foarte mare.
5Și intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în dreapta, îmbrăcat cu o robă lungă, albă; și s-au înspăimântat.
6Iar el le-a spus: Nu vă înspăimântați; voi căutați pe Isus din Nazaret, cel crucificat; el a înviat, nu este aici; iată, locul unde l-au pus.
7Dar mergeți, spuneți discipolilor săi și lui Petru, că el merge înaintea voastră în Galileea; acolo îl veți vedea, așa cum v-a spus.
8Și au ieșit repede și au fugit de la mormânt, pentru că au tremurat și au fost uimite; și nu au spus nimănui nimic, fiindcă se temeau.
9Și după ce Isus a înviat devreme în prima zi a săptămânii, s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci.
10Ea s-a dus și le-a spus celor ce au fost cu el, pe când jeleau și plângeau.
11Iar ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, nu au crezut.
12După aceea, s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei, pe când umblau și mergeau la câmp.
13Și s-au dus și au spus celor rămași; dar nici pe ei nu i-au crezut.
14La urmă, s-a arătat celor unsprezece în timp ce ședeau la masă și le-a reproșat necredința și împietrirea inimii, pentru că nu i-au crezut pe cei ce l-au văzut după ce a înviat.
15Și le-a spus: Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată creatura.
16Cel ce crede și este botezat, va fi salvat; dar cel ce nu crede va fi damnat.
17Și aceste semne îi vor urma pe cei ce cred: În numele meu vor scoate draci; vor vorbi limbi noi;
18Vor lua șerpi; și dacă vor bea orice lucru ucigător, nicidecum nu îi va vătăma; vor pune mâinile pe bolnavi și ei se vor însănătoși.
19Așa că, după ce Domnul le-a vorbit, a fost primit sus la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu.
20Și ei au plecat și au predicat pretutindeni, Domnul lucrând cu ei și confirmând cuvântul cu semne care îi urmau. Amin.

IOV 12

1Și Iov a răspuns și a zis:
2Fără îndoială că voi sunteți poporul și înțelepciunea va muri odată cu voi.
3Dar eu am înțelegere la fel ca voi; nu vă sunt inferior; da, cine nu știe lucruri ca acestea?
4Sunt ca unul batjocorit de aproapele său, care cheamă pe Dumnezeu și el îi răspunde, cel drept și integru este de râs în batjocură.
5Cel ce este gata să alunece cu picioarele sale este ca o lampă disprețuită în gândul celui ce este în tihnă.
6Corturile jefuitorilor prosperă și cei ce provoacă pe Dumnezeu sunt în siguranță, în a căror mână Dumnezeu aduce din abundență.
7Dar întreabă acum fiarele și ele te vor învăța; și păsările cerului și ele îți vor spune;
8Sau vorbește pământului și el te va învăța, și peștii mării îți vor istorisi.
9Cine nu știe în toate acestea că mâna DOMNULUI a lucrat aceasta?
10În a cărui mână este sufletul fiecărei viețuitoare și suflarea întregii omeniri.
11Nu încearcă urechea cuvintele? Și nu gustă gura mâncarea sa?
12Înțelepciune este la cei foarte bătrâni; și înțelegere în lungimea zilelor.
13La el este înțelepciune și tărie, el are sfat și înțelegere.
14Iată, el dărâmă și nu poate fi construit din nou; el închide un om și nu poate fi deschidere.
15Iată, el reține apele și ele seacă; de asemenea le trimite și ele răstoarnă pământul.
16La el este tărie și înțelepciune; cel înșelat și înșelătorul sunt ai lui.
17El duce pe sfătuitori ca pradă și face pe judecători nebuni.
18El dezleagă legătura împăraților și încinge coapsele lor cu un brâu.
19El duce pe prinți ca pradă și răstoarnă pe cel puternic.
20El îndepărtează vorbirea celor de încredere și ia înțelegerea celor bătrâni.
21El varsă dispreț peste prinți și slăbește tăria celor puternici.
22El descoperă lucruri adânci din întuneric și scoate la lumină umbra morții.
23El mărește națiunile și le distruge; el lărgește națiunile și le strâmtorează din nou.
24El ia inima mai marilor popoarelor pământului și îi face să rătăcească într-o pustie fără drum.
25Ei bâjbâie fără lumină în întuneric și îi face să șovăie ca un om beat.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *