Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 49

1Și Iacob a chemat pe fiii săi și a spus: Adunați-vă împreună, ca să vă spun ce vi se va întâmpla în zilele de pe urmă.
2Adunați-vă și ascultați, voi copii ai lui Iacob; și dați ascultare lui Israel, tatăl vostru.
3Ruben, tu ești întâiul meu născut, tăria mea și începutul puterii mele, măreția demnității și măreția puterii:
4Instabil ca apa, tu nu vei avea întâietatea, pentru că te-ai urcat în patul tatălui tău; atunci l-ai pângărit; el s-a urcat în culcușul meu.
5Simeon și Levi sunt frați; instrumente ale cruzimii sunt în locuințele lor.
6Sufletul meu, nu intra în taina lor; onoarea mea, nu te uni cu adunarea lor, pentru că în mânia lor au ucis un bărbat și în propria lor voie au surpat un zid.
7Blestemată fie mânia lor, pentru că a fost înverșunată, și furia lor, pentru că a fost crudă. Eu îi voi împărți în Iacob și îi voi împrăștia în Israel.
8Iuda, tu ești cel pe care frații tăi îl vor lăuda; mâna ta va fi în gâtul dușmanilor tăi; copiii tatălui tău se vor prosterna înaintea ta.
9Iuda este un pui de leu, de la pradă, fiul meu, te-ai ridicat; el s-a aplecat, el s-a culcat ca un leu și ca un leu bătrân; cine îl va scula?
10Sceptrul nu se va depărta de la Iuda, nici legiuitor dintre picioarele lui, până ce Șilo vine; și la el va fi adunarea poporului.
11Legând măgărușul său la viță și mânzul măgăriței la vița nobilă; el și-a spălat hainele în vin și veștmintele sale în sângele strugurilor.
12Ochii lui vor fi roșii de vin și dinții lui albi de lapte.
13Zabulon va locui la limanul mării; și el va fi liman corăbiilor; și granița lui va fi până la Sidon.
14Isahar este un măgar puternic, culcându-se jos între două sarcini;
15Și a văzut că odihna era bună și țara că era plăcută; și și-a aplecat umărul să poarte povara și a devenit servitor care dă tribut.
16Dan va judeca poporul său, ca unul dintre triburile lui Israel.
17Dan va fi un șarpe pe cale, o viperă pe cărare, care străpunge călcâiele calului, astfel că al său călăreț va cădea pe spate.
18Eu am așteptat salvarea ta, DOAMNE.
19Pe Gad, o trupă înarmată îl va învinge; dar el va învinge până la urmă.
20De la Așer pâinea îi va fi grasă și va da delicatese împărătești.
21Neftali este o cerboaică dezlegată; el dă cuvinte bune.
22Iosif este o ramură roditoare, o ramură roditoare lângă o fântână; a cărui mlădițe se întind peste zid;
23Arcașii l-au mâhnit amarnic și au tras spre el și l-au urât;
24Dar arcul său a rămas tare și brațele mâinilor lui s-au întărit prin mâinile puternicului Dumnezeu al lui Iacob; (de acolo este păstorul, piatra lui Israel):
25 Chiar prin Dumnezeul tatălui tău, care te va ajuta; și prin Atotputernicul, care te va binecuvânta cu binecuvântări ale cerului de sus, binecuvântări ale adâncului care se întinde jos, binecuvântări ale sânilor și ale pântecelui;
26Binecuvântările tatălui tău au întrecut binecuvântările strămoșilor mei până la cea mai îndepărtată margine a dealurilor veșnice; ele vor fi pe capul lui Iosif și pe coroana de pe capul lui, el care a fost separat de frații săi.
27Beniamin va sfâșia ca un lup; dimineața el va mânca prada și noaptea va împărți prada.
28Toți aceștia sunt cele douăsprezece triburi ale lui Israel; și aceasta este ceea ce tatăl lor le-a spus și i-a binecuvântat; pe fiecare bărbat conform cu binecuvântarea lui i-a binecuvântat.
29Și le-a poruncit și le-a spus: Eu sunt gata a fi adunat la poporul meu; îngropați-mă cu părinții mei în peștera care este în câmpul lui Efron hititul,
30În peștera care este în câmpul din Macpela, care este în față cu Mamre, în țara lui Canaan, pe care Avraam a cumpărat-o împreună cu câmpul lui Efron hititul ca stăpânire a unui loc de îngropare.
31Acolo au înmormântat pe Avraam și pe Sara, soția lui; acolo au îngropat pe Isaac și Rebeca, soția lui; și acolo am îngropat-o eu pe Leea.
32Cumpărarea câmpului și a peșterii care este în el a fost de la copiii lui Het.
33Și după ce Iacob a terminat de poruncit fiilor săi, el și-a strâns picioarele în pat și și-a dat duhul și a fost adunat la poporul lui.

LUCA 4

1Iar Isus, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie,
2Fiind ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. Și nu a mâncat nimic în zilele acelea; și după ce s-au terminat, la urmă a flămânzit.
3Și diavolul i-a spus: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește acestei pietre să se facă pâine.
4Și Isus i-a răspuns, zicând: Este scris că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.
5Și diavolul, luându-l pe un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile pământului în timp de o clipă.
6Și diavolul i-a spus: Îți voi da ție toată această putere și gloria lor, pentru că îmi este dată; și o dau oricui voiesc.
7De aceea dacă mi te vei închina, toată va fi a ta.
8Și Isus a răspuns și i-a zis: Înapoia mea, Satan; fiindcă este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui servește-i.
9Și l-a adus la Ierusalim și l-a așezat pe un turn al templului și i-a spus: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici;
10Fiindcă este scris: El va porunci îngerilor săi referitor la tine, să te apere;
11Și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să îți lovești piciorul de vreo piatră.
12Și Isus, răspunzând, i-a zis: S-a spus: Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.
13Și după ce diavolul a terminat toată ispitirea, a plecat de la el pentru un timp.
14Și Isus s-a întors în puterea Duhului în Galileea; și s-a răspândit o faimă despre el prin toată regiunea dimprejur.
15Și el îi învăța în sinagogile lor, fiind glorificat de toți.
16Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut; și așa cum era obiceiul lui, a intrat în sinagogă în ziua de sabat și s-a sculat să citească,
17Și i s-a dat cartea profetului Isaia. Și după ce a deschis cartea, a găsit locul unde era scris:
18Duhul Domnului este asupra mea, pentru că m-a uns să predic săracilor evanghelia; m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic celor captivi eliberarea și orbilor primirea vederii, să pun în libertate pe cei zdrobiți,
19Să predic anul de îndurare al Domnului.
20Și a închis cartea și a dat-o înapoi servitorului sinagogii și a șezut. Iar ochii tuturor celor ce erau în sinagogă erau ațintiți asupra lui.
21Și a început să le spună: În această zi este împlinită această scriptură în urechile voastre.
22Și toți îi aduceau mărturie și se minunau de cuvintele cu har care ieșeau din gura lui. Și spuneau: Nu este acesta fiul lui Iosif?
23Iar el le-a spus: Într-adevăr, îmi veți spune acest proverb: Doctore, vindecă-te pe tine însuți; tot ce am auzit că s-a făcut în Capernaum, fă și aici în patria ta.
24Și a spus: Adevărat vă spun: Niciun profet nu este acceptat în patria lui.
25Dar în adevăr vă spun, erau multe văduve în Israel în zilele lui Ilie, când a fost închis cerul trei ani și șase luni, când a fost foamete mare peste toată țara;
26Dar la niciuna dintre ele nu a fost trimis Ilie, decât în Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă.
27Și erau mulți leproși în Israel în timpul lui Elisei, profetul; totuși niciunul dintre ei nu a fost curățit, afară de Naaman, sirianul.
28Și toți cei din sinagogă, când au auzit acestea, au fost umpluți de furie.
29Și s-au sculat și l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să îl arunce cu capul în jos.
30Dar el, trecând prin mijlocul lor, a plecat.
31Și s-a coborât la Capernaum, o cetate a Galileii și îi învăța în sabate.
32Și erau înmărmuriți de doctrina lui, deoarece cuvântul lui era cu putere.
33Și în sinagogă era un om care avea un duh al unui drac necurat și a strigat cu voce tare,
34Spunând: Lasă-ne; ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne nimicești? Te știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu.
35Și Isus l-a mustrat, spunând: Taci și ieși din el. Și după ce dracul l-a trântit în mijloc, a ieșit din el și nu l-a vătămat.
36Și toți au fost uimiți și vorbeau între ei, spunând: Ce cuvânt este acesta! Pentru că poruncește cu autoritate și putere duhurilor necurate și ele ies afară.
37Și faima despre el s-a răspândit în fiecare loc din împrejurimi.
38Iar el s-a sculat, ieșind din sinagogă, și a intrat în casa lui Simon. Și soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare; și l-au implorat în legătură cu ea.
39Și s-a aplecat peste ea și a mustrat febra; și febra a lăsat-o; iar ea s-a sculat imediat și le-a servit.
40Și pe când soarele apunea, toți cei ce aveau bolnavi atinși de diverse boli, îi aduceau la el; iar el își punea mâinile pe fiecare dintre ei și îi vindeca.
41Și draci ieșeau de asemenea din mulți, strigând și spunând: Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar el mustrându-i, nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el era Cristos.
42Iar când s-a făcut ziuă, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu; și oamenii îl căutau și au ajuns la el și îl opreau, ca să nu plece de la ei.
43Dar le-a spus: Eu trebuie să predic împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți, pentru că de aceea sunt trimis.
44Și predica în sinagogile Galileii.

IOV 16

1Atunci Iov a răspuns și a zis:
2Am auzit multe astfel de lucruri, mângâietori răi sunteți voi toți.
3Vor avea cuvintele zadarnice un sfârșit? Sau ce te încurajează de răspunzi?
4Aș putea vorbi de asemenea precum faceți voi, dacă sufletul vostru ar fi în locul sufletului meu, aș putea îngrămădi cuvinte împotriva voastră și mi-aș clătina capul spre voi.
5 Dar v-aș întări cu gura mea și mișcarea buzelor mele ar retrage mâhnirea voastră.
6Deși vorbesc, mâhnirea mea nu se retrage, iar dacă mă feresc cu ce sunt ușurat?
7Dar acum el m-a obosit, tu ai pustiit pe toți ai mei.
8Și m-ai umplut cu riduri, ceea ce este o mărturie împotriva mea; și slăbiciunea, ridicându-se în mine, aduce mărturie feței mele.
9Mă sfâșie în furia sa, cel ce mă urăște; scrâșnește din dinții săi asupra mea; dușmanul meu își ascute ochii asupra mea.
10Au stat cu gurile căscate asupra mea; m-au lovit ocărâtor peste obraz; s-au adunat împotriva mea.
11Dumnezeu m-a dat celor neevlavioși și m-a dat în mâinile celor stricați.
12Eram în tihnă, dar el m-a frânt în bucăți; de asemenea m-a luat de gât și m-a rupt în bucăți și m-a făcut ținta lui.
13Arcașii lui mă încercuiesc, îmi despică rărunchii în bucăți și nu cruță; îmi varsă fierea pe pământ.
14Mă frânge cu spărtură peste spărtură, aleargă peste mine ca un uriaș.
15Mi-am cusut haină de sac peste pielea mea și mi-am întinat cornul în țărână.
16Fața mea este murdărită de plânset și pe pleoapele mele este umbra morții;
17 Deși nu este pentru vreo nedreptate în mâinile mele; de asemenea rugăciunea mea este pură.
18Pământule, nu-mi acoperi sângele; și să nu își găsească loc strigătul meu.
19De asemenea acum, iată, martorul meu este în cer și mărturia mea este în înalt.
20Prietenii mei mă batjocoresc, dar ochiul meu varsă lacrimi spre Dumnezeu.
21O, de ar pleda cineva pentru un om cu Dumnezeu, precum pledează un om pentru aproapele său!
22Încă puțini ani să vină, atunci voi merge pe calea de pe care nu mă voi întoarce.

IOV 17

1Suflarea mi se strică, zilele mele se sting, mormintele sunt gata pentru mine.
2Nu sunt batjocoritori în jurul meu? Și nu rămâne ochiul meu în provocarea lor?
3Depune acum, fii tu însuți garanție pentru mine; cine este cel ce îmi va strânge mâna?
4Fiindcă ai ascuns inima lor de la înțelegere, de aceea nu îi vei înălța.
5Cel ce vorbește lingușitor prietenilor săi, chiar ochii copiilor săi se vor sfârși.
6El m-a făcut de asemenea o zicătoare pentru oameni; și înainte eram ca o tamburină.
7Ochiul meu de asemenea este slab din cauza întristării și toate membrele mele sunt ca o umbră.
8Cei integri vor fi înmărmuriți de aceasta și cel nevinovat se va ridica împotriva fățarnicului.
9Cel drept de asemenea își va ține calea și cel ce are mâini curate va fi tot mai tare.
10Dar cât despre voi toți, întoarceți-vă acum și veniți, căci nu pot găsi un înțelept printre voi.
11Zilele mele au trecut, scopurile mele sunt frânte, la fel gândurile inimii mele.
12Ei schimbă noaptea în zi; lumina este de scurtă durată din cauza întunericului.
13Dacă aștept, mormântul este casa mea; mi-am făcut patul în întuneric;
14Am spus putrezirii: Tu ești tatăl meu; viermelui: Tu ești mama mea și sora mea.
15Și unde este acum speranța mea? Cât despre speranța mea, cine o va vedea?
16Ei vor coborî la grilajele gropii, când odihna noastră împreună este în țărână.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *