Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 17

1Și toată adunarea copiilor lui Israel a călătorit de la pustia lui Sin, după călătoriile lor, conform poruncii DOMNULUI, și au așezat tabăra în Refidim; și nu a fost apă pentru popor să bea.
2De aceea poporul s-a certat cu Moise și a spus: Dă-ne apă să bem. Și Moise le-a zis: De ce vă certați cu mine? Pentru ce îl ispitiți pe DOMNUL?
3Și poporul era însetat de apă acolo; și poporul a cârtit împotriva lui Moise și a spus: Pentru ce ne-ai scos afară din Egipt, ca să ne ucizi pe noi și copiii noștri și vitele noastre, prin sete?
4Și Moise a strigat către DOMNUL, spunând: Ce să fac acestui popor? Ei sunt aproape gata să mă ucidă cu pietre.
5Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Du-te înaintea poporului și ia cu tine dintre bătrânii lui Israel; și toiagul tău, cu care ai lovit râul, ia-l în mâna ta și du-te.
6Iată, voi sta înaintea ta acolo, pe stânca din Horeb; și vei lovi stânca și din ea va ieși apă, ca poporul să bea. Și Moise a făcut așa înaintea ochilor bătrânilor lui Israel.
7Și el a pus numele acelui loc, Masa și Meriba, din cauza cerții copiilor lui Israel și din cauză că au ispitit pe DOMNUL, spunând: Este DOMNUL printre noi, sau nu?
8Atunci Amalec a venit și a luptat cu Israel în Refidim.
9Și Moise i-a spus lui Iosua: Alege bărbați pentru noi și ieși, luptă cu Amalec; mâine voi sta în vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mâna mea.
10Așa că Iosua a făcut precum Moise i-a spus și a luptat cu Amalec; și Moise, Aaron și Hur s-au urcat până în vârful dealului.
11Și s-a întâmplat, când Moise își ridica mâna, că Israel era mai tare; și când el își lăsa jos mâna, Amalec era mai tare.
12Dar mâinile lui Moise erau grele; și au luat o piatră și au pus-o sub el, iar el a șezut pe ea; și Aaron și Hur i-au ținut ridicate mâinile, unul pe o parte și celălalt pe cealaltă parte; și mâinile lui au fost neclintite până la apusul soarelui.
13Și Iosua l-a învins pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei.
14Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Scrie aceasta ca amintire într-o carte și repetă în urechile lui Iosua, pentru că voi șterge cu desăvârșire amintirea lui Amalec de sub ceruri.
15Și Moise a zidit un altar și i-a pus numele acestuia Iehova-Nisi;
16Și a spus: Pentru că DOMNUL a jurat că DOMNUL va avea război cu Amalec din generație în generație.

LUCA 21

1Și a ridicat privirea și a văzut pe bogați aruncându-și darurile în vistierie.
2Și a văzut și pe o anumită văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți.
3Și a spus: Adevărat vă spun, această văduvă săracă a aruncat în vistierie mai mult decât toți;
4Fiindcă toți aceștia au aruncat din abundența lor pentru ofrandele lui Dumnezeu; dar ea, din sărăcia ei, a aruncat în vistierie tot ce avea ca să trăiască.
5Și, pe când unii vorbeau despre templu, cum era ornamentat cu pietre frumoase și daruri, a spus:
6 Cât despre acestea pe care le vedeți, vor veni zilele în care nu va fi lăsată piatră pe piatră care nu va fi dărâmată.
7Iar ei l-au întrebat, spunând: Învățătorule, dar când vor fi acestea? Și ce semn va fi când acestea se vor întâmpla?
8Iar el a spus: Luați seama să nu fiți amăgiți; fiindcă mulți vor veni în numele meu, spunând: Eu sunt Cristos; și timpul se apropie; nu vă duceți așadar după ei.
9Dar când veți auzi de războaie și răscoale, nu vă îngroziți; fiindcă acestea trebuie întâi să se întâmple; dar nu este îndată sfârșitul.
10Apoi le-a spus: Se va ridica națiune contra națiune și împărăție contra împărăție.
11Și vor fi mari cutremure de pământ în diferite locuri și foamete și molime; și din cer vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari.
12Dar înaintea tuturor acestora, vor pune mâinile pe voi și vă vor persecuta, predându-vă la sinagogi și închisori, fiind aduși înaintea împăraților și a guvernatorilor, din cauza numelui meu.
13Și aceasta vi se va întoarce pentru mărturie.
14De aceea puneți-vă în inimi să nu meditați înainte ce veți răspunde,
15Fiindcă eu vă voi da o gură și înțelepciune, pe care toți potrivnicii voștri nu vor putea să o combată, nici să i se împotrivească.
16Și veți fi trădați deopotrivă de părinți și frați și rude și prieteni; și îi vor ucide pe unii dintre voi.
17Și veți fi urâți de toți din cauza numelui meu.
18Și niciun păr din capul vostru nu va pieri nicidecum.
19În răbdarea voastră păstrați-vă sufletele.
20Iar când veți vedea Ierusalimul încercuit de armate, atunci să știți că pustiirea lui este aproape.
21Atunci, cei din Iudeea să fugă în munți; și cei din mijlocul lui să plece afară; și cei de pe câmpuri să nu intre în el.
22Căci acelea vor fi zilele răzbunării, pentru a fi împlinite toate cele scrise.
23Dar vai celor însărcinate și celor ce alăptează în acele zile! Fiindcă va fi o mare strâmtorare în țară și furie peste acest popor.
24Și vor cădea sub tăișul sabiei și vor fi duși captivi printre toate națiunile; și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini timpurile neamurilor.
25Și vor fi semne în soare și în lună și în stele; și pe pământ chinul națiunilor, cu nedumerire; marea și valurile urlând;
26Inima oamenilor lăsându-i de frică și de anticiparea acelor lucruri ce vin pe pământ; fiindcă puterile cerurilor vor fi clătinate.
27Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind într-un nor cu putere și glorie mare.
28Iar când acestea vor începe să se întâmple, atunci uitați-vă în sus și ridicați-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.
29Și le-a spus o parabolă: Priviți smochinul și toți copacii.
30Când deja înfrunzesc, vedeți și știți de la voi înșivă că de acum vara este aproape.
31Tot așa și voi, când vedeți acestea întâmplându-se, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape.
32Adevărat vă spun: Această generație nu va trece până se vor împlini toate.
33Cerul și pământul vor trece; dar cuvintele mele nicidecum nu vor trece.
34Și luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu depravare și beție și cu îngrijorările acestei vieți și acea zi să vină peste voi pe neașteptate.
35Căci va veni ca o cursă peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ.
36De aceea vegheați și rugați-vă tot timpul, ca să fiți socotiți demni să scăpați de toate acestea ce se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului.
37Iar în timpul zilei era în templu, învățându-i; iar noaptea ieșea și o petrecea pe muntele care se cheamă al Măslinilor.
38Și tot poporul venea devreme dimineața la el, în templu, ca să îl audă.

IOV 36

1Elihu de asemenea a continuat și a spus:
2Permite-mi încă puțin și îți voi arăta că mai am să vorbesc pentru Dumnezeu.
3Îmi voi aduce cunoașterea de departe și voi atribui dreptate Făcătorului meu.
4Căci cu adevărat cuvintele mele nu vor fi false, cel desăvârșit în cunoaștere este cu tine.
5Iată, Dumnezeu este puternic și nu disprețuiește pe nimeni, el este puternic în tărie și în înțelepciune.
6El nu păstrează viața celui stricat, ci dă dreptate celor săraci.
7El nu își ia ochii de la cei drepți, ci ei sunt pe tron cu împărații; da, el îi întemeiază pentru totdeauna, iar ei sunt înălțați.
8Și dacă sunt legați în cătușe și sunt ținuți în funii ale nenorocirii,
9Atunci le arată lucrarea lor și fărădelegile lor pe care le-au întrecut.
10El de asemenea le deschide urechea la disciplină și le poruncește să se întoarcă de la nelegiuire.
11Dacă ei ascultă de el și îl servesc, își vor petrece zilele în prosperitate și anii lor în plăceri.
12Dar dacă nu ascultă de el, vor pieri prin sabie și vor muri fără cunoaștere.
13Dar fățarnicii în inimă îngrămădesc furie, ei nu strigă când îi leagă.
14Ei mor la tinerețe și viața lor este printre cei necurați.
15El eliberează pe cel sărac în nenorocirea lui și le deschide urechile în oprimare.
16Chiar așa te-ar fi mutat dintr-un loc strâmt într-unul larg, unde nu este strâmtorare și ceea ce ar fi pus pe masa ta ar fi plin de grăsime.
17Dar ai împlinit judecata celui stricat, judecată și justiție te apucă.
18Pentru că este furie, ferește-te ca nu cumva el să te ia cu lovitura lui, atunci o mare răscumpărare nu te va elibera.
19Va prețui el bogățiile tale? Nu, nici aur, nici toate forțele tăriei.
20Nu dori noaptea, când oamenii sunt stârpiți din locul lor.
21Fii atent, nu privi nelegiuirea, pentru că aceasta ai ales mai degrabă decât nenorocire.
22Iată, Dumnezeu înalță prin puterea sa, cine învață ca el?
23Cine i-a rânduit calea sa? Sau cine poate spune: Tu ai lucrat nelegiuire?
24Amintește-ți să îi preamărești lucrarea, pe care oamenii o privesc.
25Fiecare o poate vedea; omul o poate privi de departe.
26Iată, Dumnezeu este mare și nu îl cunoaștem, nici numărul anilor săi nu poate fi cercetat.
27Pentru că el micșorează picăturile de apă; ele toarnă ploaie după aburul lor,
28Pe care norii o picură și o răspândesc abundent peste om.
29De asemenea poate cineva înțelege răspândirile norilor, sau zgomotul tabernacolului său?
30Iată, el întinde lumina lui peste acesta și acoperă fundul mării.
31Fiindcă prin ei judecă el pe oameni; el dă mâncare din abundență.
32Cu nori el acoperă lumina și îi poruncește să nu lumineze prin norul din mijloc.
33Tunetul lor arată despre aceasta, vitele de asemenea arată cu privire la abur.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *