Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 21

1Și acestea sunt judecățile pe care le vei pune înaintea lor.
2Dacă tu cumperi un servitor evreu, el va servi șase ani, și în anul al șaptelea va ieși liber pe gratis.
3Dacă a intrat singur, va ieși singur; dacă a fost căsătorit, atunci soția lui va ieși cu el.
4Dacă stăpânul lui i-a dat o soție și ea i-a născut fii sau fiice, soția și copiii ei vor fi ai stăpânului ei, iar el va ieși singur.
5Și dacă servitorul va spune pe față: Iubesc pe stăpânul meu, pe soția mea și pe copiii mei; nu voi ieși liber;
6Atunci stăpânul lui îl va duce la judecători; de asemenea îl va duce la ușă sau la ușorul ușii; și stăpânul lui să îi găurească urechea cu o sulă; și îi va servi pentru totdeauna.
7Și dacă un bărbat își vinde fiica să fie servitoare, ea nu va ieși așa cum ies servitorii.
8Dacă ea nu place stăpânului ei, care a logodit-o cu el, atunci el o va lăsa să fie răscumpărată; dar nu va avea nicio putere să o vândă unei națiuni străine, fiindcă s-a purtat înșelător cu ea.
9Iar dacă el a logodit-o cu fiul său, el se va purta cu ea după obiceiul fiicelor.
10 Iar dacă îi ia o altă soție, mâncarea ei, haina ei și dreptul ei de soție, el nu le va micșora.
11Și dacă nu îi face acestea trei, atunci ea va ieși liberă, fără bani.
12Cel ce lovește un om și acesta moare, să fie cu siguranță dat la moarte.
13Și dacă un bărbat nu stă la pândă, ci Dumnezeu îl dă pe acela în mâna lui, atunci îți voi rândui un loc în care el să fugă.
14Dar dacă un om vine cu intenție asupra aproapelui său ca să îl ucidă cu vicleșug, ia-l de la altarul meu, ca el să moară.
15Și cel ce lovește pe tatăl său, sau pe mama sa, să fie cu siguranță dat la moarte.
16Și cel ce fură un om și îl vinde, sau dacă va fi găsit în mâna lui, să fie cu siguranță dat la moarte.
17Și cel ce blestemă pe tatăl său, sau pe mama sa, să fie cu siguranță dat la moarte.
18Și dacă oamenii se ceartă și unul lovește pe altul cu o piatră, sau cu pumnul și el nu moare, dar cade la pat,
19Dacă el se ridică din nou și umblă pe afară sprijinit în toiagul său, atunci cel ce l-a lovit va fi achitat; numai că el va plăti pentru timpul lui pierdut și îi va face să fie complet vindecat.
20Și dacă un bărbat lovește pe servitorul său, sau pe servitoarea sa, cu un toiag și acesta moare sub mâna lui, să fie cu siguranță pedepsit.
21Cu toate acestea, dacă el continuă să trăiască o zi sau două, să nu fie pedepsit, pentru că el este banul lui.
22Dacă oamenii se ceartă și rănesc o femeie însărcinată, așa încât rodul ei iese din ea și totuși nu urmează vătămare, el să fie pedepsit cu siguranță, conform cu ceea ce soțul femeii va așeza peste el; și va plăti așa cum judecătorii hotărăsc.
23Și dacă urmează vreo vătămare, atunci vei da viață pentru viață,
24Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior,
25Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.
26Și dacă un om lovește ochiul servitorului său, sau ochiul servitoarei sale, așa că acesta piere, îl va lăsa să plece liber pentru ochiul lui.
27Și dacă îi zboară dintele servitorului său, sau dintele servitoarei sale, îl va lăsa să plece liber pentru dintele său.
28Dacă un bou împunge un bărbat sau o femeie, așa că ei mor, atunci boul să fie cu siguranță ucis cu pietre iar carnea sa să nu fie mâncată; dar proprietarul boului să fie achitat.
29Dar dacă boul era cunoscut mai demult că împunge cu coarnele lui și i-a fost făcut cunoscut proprietarului, iar acesta nu l-a ținut înăuntru și boul a ucis un bărbat sau o femeie, boul să fie ucis cu pietre și proprietarul lui de asemenea să fie dat la moarte.
30Și dacă i se va impune o sumă de bani, atunci el va da pentru răscumpărarea vieții sale orice îi este impus.
31Fie că boul a împuns un fiu, sau a împuns o fiică, îi va fi făcut conform cu această judecată.
32Dacă boul va împinge un servitor sau o servitoare, proprietarul va da stăpânului lor treizeci de șekeli de argint și boul să fie ucis cu pietre.
33Și dacă un om va deschide o groapă, sau dacă un om va săpa o groapă și nu o acoperă și un bou sau un măgar cade în ea,
34Proprietarul gropii îl va plăti și va da bani proprietarului acelora; și vita moartă va fi a lui.
35Și dacă boul unui bărbat vatămă boul altuia, așa că moare, atunci vor vinde boul viu și vor împărți banii de la el; și boul mort de asemenea ei îl vor împărți.
36Și dacă este cunoscut că acel bou obișnuia să împingă mai demult iar proprietarul lui nu l-a ținut înăuntru, el cu siguranță va plăti bou pentru bou; și boul mort va fi al lui.

IOAN 1

1La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.
2Același era la început cu Dumnezeu.
3Toate lucrurile au fost făcute de el și fără el nu a fost făcut nimic din ceea ce a fost făcut.
4În el era viață și viața era lumina oamenilor.
5Și lumina strălucește în întuneric și întunericul nu a cuprins-o.
6A fost un om trimis de la Dumnezeu, al cărui nume era Ioan.
7Acesta a venit pentru mărturie, ca să aducă mărturie despre Lumina aceea, pentru ca toți să creadă prin el.
8Nu era el acea Lumină, ci a fost trimis să aducă mărturie despre Lumina aceea.
9 Aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe fiecare om ce vine în lume.
10El era în lume și lumea a fost făcută de el și lumea nu l-a cunoscut.
11A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit.
12Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu,
13Care au fost născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.
14Și Cuvântul a fost făcut carne și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr (și noi am privit gloria lui, glorie ca a singurului-născut din Tatăl).
15Ioan a adus mărturie despre el și a strigat, spunând: Acesta era el, despre care am spus: Cel ce vine după mine este preferat înaintea mea, pentru că era înainte de mine.
16Și din plinătatea lui noi toți am primit, și har peste har,
17Pentru că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos.
18Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul lui Fiu născut, care este în sânul Tatălui, el l-a făcut cunoscut.
19Și aceasta este mărturia lui Ioan, când iudeii au trimis preoți și leviți din Ierusalim să îl întrebe: Tu cine ești?
20Iar el a mărturisit și nu a negat, ci a mărturisit: Eu nu sunt Cristosul.
21Iar ei l-au întrebat: Ce atunci? Ești Ilie? Iar el spune: Nu sunt. Ești tu acel profet? Și a răspuns: Nu.
22Atunci i-au spus: Cine ești tu? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți?
23 Iar el a spus: Eu sunt vocea unuia strigând în pustie: Îndreptați calea Domnului, cum a spus profetul Isaia.
24Și cei ce au fost trimiși erau dintre farisei.
25Și l-au întrebat și i-au spus: Atunci de ce botezi, dacă nu ești acel Cristos, nici Ilie, nici acel profet?
26Ioan le-a răspuns, zicând: Eu botez cu apă; dar printre voi stă în picioare unul pe care voi nu îl cunoașteți.
27El este acela care, venind după mine, este preferat înaintea mea, a cărui curea a sandalei eu nu sunt demn ca să o dezleg.
28Acestea s-au făcut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
29A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a spus: Iată, Mielul lui Dumnezeu, care înlătură păcatul lumii.
30El este acela despre care eu am spus: După mine vine un om, care este preferat înaintea mea, pentru că era înainte de mine.
31Și eu nu îl cunoșteam, dar ca să fie arătat lui Israel, din această cauză am venit, botezând cu apă.
32Și Ioan a adus mărturie, spunând: Am văzut Duhul coborând din cer ca un porumbel și a rămas peste el.
33Și eu nu îl cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acesta mi-a spus: Acela peste care vei vedea Duhul coborând și rămânând peste el, acesta este cel ce botează cu Duhul Sfânt.
34Și eu am văzut și am adus mărturie că acesta este Fiul lui Dumnezeu.
35Din nou, a doua zi Ioan stătea în picioare și doi dintre discipolii lui erau cu el;
36Și, privind pe Isus umblând, spune: Iată, Mielul lui Dumnezeu.
37Și cei doi discipoli l-au auzit vorbind și l-au urmat pe Isus.
38Atunci Isus s-a întors și i-a văzut urmându-l și le-a spus: Ce căutați? Ei i-au spus: Rabi (care fiind tradus se spune: Stăpâne), unde locuiești?
39El le-a spus: Veniți și vedeți. Au venit și au văzut unde locuia și au rămas cu el în acea zi, pentru că era cam ora a zecea.
40Unul dintre cei doi, care auziseră pe Ioan și l-au urmat, era Andrei, fratele lui Simon Petru.
41El întâi a găsit pe fratele său Simon și i-a spus: Noi am găsit pe Mesia (care fiind tradus este Cristosul).
42Și l-a adus la Isus. Și, privind la el, Isus a spus: Tu ești Simon, fiul lui Iona; tu te vei numi Chifa (care se traduce, piatră).
43A doua zi Isus a voit să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a spus: Urmează-mă.
44Și Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și Petru.
45Filip l-a găsit pe Natanael și i-a spus: Noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și profeți, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.
46Și Natanael i-a spus: Poate veni vreun lucru bun din Nazaret? Filip i-a spus: Vino și vezi.
47Isus a văzut pe Natanael venind la el și a spus despre el: Iată, cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug!
48Natanael i-a spus: De unde mă cunoști? Isus a răspuns și i-a zis: Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.
49Natanael a răspuns și i-a zis: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel.
50Isus a răspuns și i-a zis: Pentru că ți-am spus: Te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea.
51Și i-a spus: Adevărat, adevărat vă spun, de acum încolo veți vedea cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul omului.

IOV 40

1Și DOMNUL i-a mai răspuns lui Iov și a zis:
2 Îl va instrui pe cel Atotputernic cel ce se ceartă cu el? Cel ce mustră pe Dumnezeu, să îi răspundă.
3Atunci Iov a răspuns DOMNULUI și a zis:
4Iată, sunt un nemernic; ce să îți răspund? Îmi voi pune mâna la gură.
5O dată am vorbit; dar nu voi mai răspunde; da, de două ori, dar nu voi mai continua.
6Atunci DOMNUL i-a răspuns lui Iov din vârtejul de vânt și a zis:
7Încinge-ți acum coapsele ca un bărbat; eu te voi întreba iar tu răspunde-mi.
8Vei anula și judecata mea? Mă vei condamna ca să poți fi drept?
9Ai tu braț asemenea lui Dumnezeu? Sau poți tuna cu o voce asemenea lui?
10Înfrumusețează-te cu maiestate și măreție; și înveșmântează-te cu glorie și frumusețe.
11Aruncă departe turbarea furiei tale și privește pe fiecare om mândru și doboară-i.
12Uită-te la fiecare om mândru și umilește-l; și calcă în picioare pe cei stricați la locul lor.
13Ascunde-i împreună în țărână și înfășoară-le fețele în tăinuire.
14Atunci îți voi mărturisi că dreapta ta te poate salva.
15Iată acum behemotul, pe care l-am făcut cu tine; el mănâncă iarbă ca un bou.
16Iată acum, tăria lui este în coapsele lui și forța lui este în buricul pântecelui său.
17Își mișcă coada asemenea unui cedru; tendoanele coapselor lui sunt înfășurate împreună.
18Oasele lui sunt ca bucăți tari de aramă; oasele lui sunt asemenea drugilor de fier.
19El este întâiul căilor lui Dumnezeu; Făcătorul lui îi apropie sabia.
20Cu siguranță munții îi aduc mâncare, unde toate animalele câmpiei se joacă.
21Se întinde sub copacii umbroși, la adăpostul trestiei și al mlaștinilor.
22Copacii umbroși îl acoperă cu umbra lor; sălciile pârâului îl înconjoară.
23Iată, bea un râu și nu se grăbește; se încrede că poate seca Iordanul în gura sa.
24El îl ia la ochi; nasul lui străpunge prin capcane.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *