Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 25

1Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
2Vorbește copiilor lui Israel, ca să îmi aducă un dar: de la fiecare bărbat care îl dă cu voia inimii sale, să luați darul pentru mine.
3Și acesta este darul pe care să îl luați de la ei: aur și argint și aramă,
4Și material albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire și păr de capre,
5Și piei de berbeci vopsite în roșu și piei de bursuci și lemn de salcâm,
6Untdelemn pentru lumină, mirodenii pentru untdelemnul pentru ungere și pentru tămâie dulce.
7Pietre de onix și pietre pentru a fi așezate în efod și în pieptar.
8Și ei să îmi facă un sanctuar, ca să locuiesc printre ei.
9Conform cu tot ceea ce îți arăt, după modelul tabernacolului și după modelul tuturor uneltelor din el, chiar așa să îl faceți.
10Și ei să facă un chivot din lemn de salcâm; doi coți și jumătate să fie lungimea lui și un cot și jumătate să fie lărgimea lui și un cot și jumătate înălțimea lui.
11Și îmbracă-l cu aur pur; pe dinăuntru și pe dinafară să-l plachezi și fă peste el o coroană de aur de jur împrejurul lui.
12Și toarnă patru inele de aur pentru el și pune-le în cele patru colțuri ale lui; și două inele vor fi într-una din părțile lui și două inele vor fi în cealaltă parte a lui.
13Și fă drugi din lemn de salcâm și îmbracă-i cu aur.
14Și pune drugii în inele pe părțile laterale ale chivotului, ca să fie purtat cu ei chivotul.
15Drugii vor fi în inelele chivotului; ei nu vor fi scoși din el.
16Și pune în chivot mărturia pe care eu ți-o voi da.
17Și să faci un șezământ al milei din aur pur; doi coți și jumătate să fie lungimea lui și un cot și jumătate lărgimea lui.
18Și să faci doi heruvimi din aur; fă-i din lucrare bătută, la cele două capete ale șezământului milei.
19Și să faci un heruvim la un capăt și alt heruvim la celălalt capăt; chiar la capetele șezământului milei să faceți heruvimii pe cele două capete ale lui.
20Și heruvimii să își întindă aripile deasupra, acoperind șezământul milei cu aripile lor și fețele lor să privească una la cealaltă; spre șezământul milei să fie îndreptate fețele lor.
21Și să pui șezământul milei deasupra, peste chivot; și în chivot să pui mărturia pe care eu ți-o voi da.
22Și acolo mă voi întâlni cu tine și voi vorbi îndeaproape cu tine de deasupra șezământului milei, dintre cei doi heruvimi care sunt peste chivotul mărturiei, despre toate lucrurile pe care ți le voi da în poruncă pentru copiii lui Israel.
23Fă de asemenea o masă din lemn de salcâm; doi coți să fie lungimea ei și un cot să fie lățimea ei și un cot și jumătate înălțimea ei.
24Și să o îmbraci cu aur pur și să faci o coroană de aur de jur împrejurul ei.
25Și să faci acesteia o margine de o palmă de jur împrejur și să faci o coroană de aur marginii acesteia jur împrejurul ei.
26Și să faci pentru ea patru inele de aur și pune inelele în cele patru colțuri care sunt la cele patru picioare ale ei.
27Inelele să fie puse lângă marginea ei, ca locuri pentru drugii care poartă masa.
28Și să faci drugii din lemn de salcâm și să îi îmbraci cu aur, ca masa să fie purtată cu ei.
29Și să faci vasele acesteia și lingurile ei și bolurile ei și capacele ei cu care să le acopere; fă-le din aur pur.
30Și pune pe masă pâinile punerii înainte, pentru a fi înaintea mea întotdeauna.
31Și fă un sfeșnic din aur pur; din lucrare bătută să fie făcut sfeșnicul; stâlpul lui și brațele lui, bolurile lui, butonii lui și florile lui, să fie din aceeași lucrare bătută.
32Și șase brațe vor ieși din laturile acestuia; trei brațe ale sfeșnicului dintr-o parte a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte;
33Trei boluri făcute asemenea migdalelor, cu un nod și o floare pe un braț; și trei boluri făcute asemenea migdalelor pe celălalt braț, cu un nod și o floare; astfel să fie făcute pe cele șase brațe care ies din sfeșnic.
34Și pe sfeșnic să fie patru boluri făcute asemenea migdalelor, cu nodurile lor și florile lor.
35Și să fie un nod sub două brațe ale acestuia și un nod sub două brațe ale acestuia și un nod sub două brațe ale acestuia, conform celor șase brațe care ies din sfeșnic.
36Nodurile lor și brațele lor să fie din el; toate acestea să fie o singură lucrare bătută din aur pur.
37Și să faci cele șapte lămpi ale lui; și să aprindă lămpile lui, ca ele să lumineze înaintea lui.
38Și mucările lui și cenușarele lui să fie din aur pur.
39 Dintr-un talant de aur pur să îl facă, cu toate aceste vase.
40Și vezi să le faci după modelul lor, care ți-a fost arătat pe munte.

IOAN 5

1După acestea a fost o sărbătoare a iudeilor; și Isus s-a urcat la Ierusalim.
2Și era în Ierusalim, lângă piața oilor, o scăldătoare, care se numește în evreiește Betesda, având cinci arcade.
3În acestea zăcea o mulțime mare de neputincioși, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei.
4Fiindcă un înger se cobora la un anumit timp în scăldătoare și tulbura apa; și cine intra primul după tulburarea apei era făcut sănătos de orice boală avea.
5Și acolo era un anumit om care era în neputință de treizeci și opt de ani.
6Isus, când l-a văzut zăcând și știind că era așa de mult timp, i-a spus: Voiești să fii făcut sănătos?
7Neputinciosul i-a răspuns: Domnule, nu am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa; iar până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.
8Isus i-a spus: Ridică-te, ia-ți patul și umblă.
9Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla; însă în ziua aceea era sabatul.
10De aceea iudeii au spus celui ce fusese vindecat: Este sabatul; nu îți este legiuit să îți iei patul.
11El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a spus: Ia-ți patul și umblă.
12Atunci l-au întrebat: Cine este omul care ți-a spus: Ia-ți patul și umblă?
13Dar cel vindecat nu știa cine era; fiindcă Isus se retrăsese la o parte, fiind o mulțime în locul acela.
14După acestea Isus l-a găsit în templu și i-a spus: Iată, ești făcut sănătos; nu mai păcătui, ca nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău.
15Omul s-a dus și a spus iudeilor că era Isus care l-a făcut sănătos.
16Și de aceea iudeii îl persecutau pe Isus și căutau să îl ucidă, pentru că a făcut acestea în sabat.
17Dar Isus le-a răspuns: Tatăl meu lucrează până acum; și eu lucrez.
18Din această cauză iudeii căutau și mai mult să îl ucidă, nu numai pentru că încălcase sabatul, dar și spunea că Dumnezeu este Tatăl său, făcându-se egal cu Dumnezeu.
19Atunci Isus a răspuns și le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun: Fiul nu poate face nimic de la el însuși, decât ce vede pe Tatăl făcând; fiindcă oricâte face el, pe acestea și Fiul le face la fel.
20Fiindcă Tatăl iubește pe Fiul și îi arată tot ce face el; și îi va arăta fapte mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați.
21Fiindcă precum Tatăl îi învie pe morți și dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui voiește.
22Fiindcă Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a încredințat toată judecata Fiului,
23Ca toți să onoreze pe Fiul, așa cum onorează pe Tatăl. Cine nu onorează pe Fiul, nu onorează pe Tatăl care l-a trimis.
24Adevărat, adevărat vă spun: Cine aude cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine în condamnare, ci a trecut din moarte la viață.
25Adevărat, adevărat vă spun: Vine timpul și acum este, când morții vor auzi vocea Fiului lui Dumnezeu; și cei ce aud, vor trăi.
26Fiindcă, așa cum Tatăl are viață în el însuși, tot așa a dat Fiului să aibă viața în el însuși.
27Și i-a dat de asemenea autoritate pentru a face judecată, pentru că este Fiul omului.
28Nu vă minunați de aceasta, pentru că vine timpul în care toți cei din morminte vor auzi vocea lui,
29Și vor ieși afară; cei ce au făcut binele, pentru învierea vieții; iar cei ce au practicat cele rele, pentru învierea damnării.
30Eu nu pot face nimic de la mine însumi; cum aud judec, și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui, care m-a trimis.
31Dacă eu aduc mărturie despre mine, mărturia mea nu este adevărată.
32Este altul care aduce mărturie despre mine și știu că mărturia pe care o aduce despre mine este adevărată.
33Voi ați trimis la Ioan și el a adus mărturie adevărului.
34Dar eu nu primesc mărturie de la om; ci spun acestea ca voi să fiți salvați.
35El era o lumină aprinsă și strălucitoare, și voi ați voit să vă veseliți pentru un timp în lumina lui.
36Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan; fiindcă faptele pe care mi le-a dat Tatăl să le împlinesc, aceste fapte pe care le fac eu, aduc mărturie despre mine că Tatăl m-a trimis.
37Și Tatăl însuși, care m-a trimis, a adus mărturie despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată vocea, nici nu i-ați văzut chipul.
38Și cuvântul lui nu îl aveți rămânând în voi, pentru că pe cel ce l-a trimis el, pe el nu îl credeți voi.
39Cercetați scripturile, pentru că voi gândiți că în ele aveți viață eternă; și ele sunt cele care aduc mărturie despre mine.
40Și nu voiți să veniți la mine ca să aveți viață.
41Nu primesc onoare de la oameni.
42Dar vă știu că nu aveți în voi dragostea lui Dumnezeu.
43Am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți; dacă va veni altul în propriul lui nume, îl veți primi.
44Cum puteți crede voi care primiți onoare unii de la alții și nu căutați onoarea care vine doar de la Dumnezeu?
45Să nu gândiți că eu vă voi acuza înaintea Tatălui. Este cine să vă acuze, Moise, în care vă încredeți.
46Fiindcă, dacă l-ați fi crezut pe Moise, m-ați fi crezut pe mine; fiindcă el a scris despre mine.
47Dar dacă nu credeți scrierile lui, cum veți crede cuvintele mele?

PROVERBE 2

1Fiul meu, dacă vei primi cuvintele mele și vei ascunde poruncile mele în tine,
2Astfel încât îți apleci urechea la înțelepciune și îți dedici inima înțelegerii,
3Da, dacă strigi după cunoaștere și îți înalți vocea pentru înțelegere,
4Dacă o cauți precum argintul și o cercetezi ca pe tezaure ascunse,
5Atunci vei înțelege teama de DOMNUL și vei găsi cunoașterea lui Dumnezeu.
6Fiindcă DOMNUL dă înțelepciune, din gura lui vin cunoaștere și înțelegere.
7El strânge înțelepciune sănătoasă pentru cel drept; este un scut celor ce umblă cu integritate.
8El păzește cărările judecății și păstrează calea sfinților săi.
9Atunci vei înțelege dreptatea și judecata și echitatea, da, fiecare cărare bună.
10Când înțelepciunea intră în inima ta și cunoașterea este plăcută sufletului tău,
11 Atunci discernerea te va păstra, înțelegerea te va păzi,
12Pentru a te scăpa de calea omului rău, de omul care vorbește lucruri perverse;
13De cel care lasă cărările integrității pentru a umbla pe căile întunericului;
14Care se bucură să facă răul și se desfată în perversitatea celui stricat;
15Ale căror căi sunt strâmbe și perverși în cărările lor;
16Pentru a te elibera de femeia străină, chiar de străina care lingușește prin cuvintele ei;
17Care părăsește pe călăuza tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei,
18Deoarece casa ei se apleacă spre moarte și cărările ei spre cei morți.
19Niciunul dintre cei ce merg la ea nu se mai întoarce, nici cărările vieții nu apucă.
20Ca să umbli pe calea celor buni și să ții cărările celor drepți.
21Fiindcă toți cei integri vor locui în țară și cei desăvârșiți vor rămâne în ea.
22Dar cei stricați vor fi stârpiți de pe pământ și călcătorii de lege vor fi dezrădăcinați din el.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *