Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 27

1Și să faci un altar din lemn de salcâm, lung de cinci coți și lat de cinci coți; altarul să fie pătrat, și înălțimea lui să fie de trei coți.
2Și să faci coarnele acestuia pe cele patru colțuri ale lui: coarnele lui să fie din aceeași bucată; și să-l îmbraci cu aramă.
3Și să îi faci căldările ca să îi scoată cenușa și lopețile lui și oalele lui și cârligele lui pentru carne și tigăile lui: să îi faci toate vasele de aramă.
4Și să îi faci acestuia un grătar de aramă în formă de rețea; și pe rețeaua lui fă-i patru inele de aramă în cele patru colțuri ale lui.
5Și să-l pui sub marginea de sus a altarului pe de dedesubt, ca grătarul să fie chiar la mijlocul altarului.
6Și să faci drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm și să îi îmbraci cu aramă.
7Și drugii să fie puși în inele și drugii să fie pe cele două părți ale altarului, pentru a-l purta.
8Fă-l din scânduri, gol pe dinăuntru; așa cum ți-a fost arătat pe munte, așa să îl facă.
9Și să faci curtea tabernacolului: pentru partea de sud spre sud, vor fi perdele pentru curte de in subțire răsucit cu lungime de o sută de coți pentru o parte;
10Și cei douăzeci de stâlpi ai lor și cele douăzeci de socluri ale lor să fie din aramă; cârligele stâlpilor și vergelele lor să fie de argint.
11Și la fel de-a lungul părții de nord să fie perdele cu lungime de o sută de coți și cei douăzeci de stâlpi ale acesteia și cele douăzeci de socluri ale lor, de aramă; cârligele stâlpilor și vergelele lor de argint.
12Și pentru lățimea curții pe partea de vest să fie perdele de cincizeci de coți, zece stâlpi ai lor și zece socluri ale lor.
13Și lățimea curții pe partea de est să fie de cincizeci de coți.
14Perdelele de pe una din părțile porții să fie de cincisprezece coți, trei stâlpi ai lor și trei socluri ale lor.
15Și pe cealaltă parte să fie perdele de cincisprezece coți, trei stâlpi ai lor și trei socluri ale lor.
16Și pentru poarta curții să fie o perdea de douăzeci de coți, din albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire răsucit, lucrat cu broderie; și stâlpii lor să fie patru și soclurile lor, patru.
17Toți stâlpii de jur împrejurul curții să fie înfășurați cu argint; cârligele lor să fie de argint și soclurile lor de aramă.
18Lungimea curții să fie de o sută de coți și lățimea de cincizeci peste tot și înălțimea de cinci coți, de in subțire răsucit și soclurile lor de aramă.
19Toate vasele tabernacolului în tot serviciul lui și toți țărușii acestuia și toți țărușii curții, să fie de aramă.
20Și poruncește copiilor lui Israel să îți aducă untdelemn pur de măsline bătut, pentru lumină, pentru a face ca lampa să ardă continuu.
21În tabernacolul întâlnirii în afara perdelei, care este înaintea mărturiei, Aaron și fiii lui vor rândui aceasta de seara până dimineața înaintea DOMNULUI; acesta să fie un statut pentru totdeauna, pentru toate generațiile lor, pentru copiii lui Israel.

IOAN 7

1După acestea Isus a umblat prin Galileea fiindcă nu voia să umble prin Iudeea, pentru că iudeii căutau să îl ucidă.
2Și sărbătoarea iudeilor, a corturilor, era aproape.
3De aceea frații lui i-au spus: Pleacă de aici și mergi în Iudeea, ca să vadă și discipolii tăi faptele pe care tu le faci.
4Fiindcă nimeni nu face ceva în taină, ci el însuși caută să fie cunoscut pe față. Dacă faci acestea, arată-te pe tine însuți lumii.
5Fiindcă nici frații lui nu credeau în el.
6Atunci Isus le-a spus: Timpul meu încă nu a venit; dar timpul vostru întotdeauna este gata.
7Lumea nu vă poate urî; dar pe mine mă urăște, pentru că eu aduc mărturie despre ea, că faptele ei sunt rele.
8Urcați-vă la această sărbătoare, eu nu mă urc încă la această sărbătoare, pentru că timpul meu încă nu s-a împlinit.
9După ce le-a spus aceste cuvinte, a rămas în Galileea.
10Dar după ce au urcat frații lui, atunci a urcat și el la sărbătoare, nu pe față, ci ca în taină.
11Atunci iudeii îl căutau la sărbătoare și spuneau: Unde este acela?
12Și era multă cârtire în mulțime despre el; într-adevăr unii spuneau: Este un om bun; alții spuneau: Nu, ci înșală mulțimea.
13Totuși, nimeni nu vorbea pe față despre el, de teama iudeilor.
14Dar pe la jumătatea sărbătorii, Isus a urcat la templu și îi învăța.
15Și iudeii se minunau, spunând: Cum știe acest om carte fără să fi învățat?
16Isus le-a răspuns și a zis: Doctrina mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis.
17Dacă cineva voiește să facă voia lui, va cunoaște despre doctrina aceasta, dacă este din Dumnezeu, sau dacă eu vorbesc de la mine însumi.
18Cine vorbește de la el însuși caută propria lui glorie; dar cine caută gloria celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este nedreptate.
19Nu v-a dat Moise legea și totuși nimeni dintre voi nu ține legea? De ce căutați să mă ucideți?
20Mulțimea i-a răspuns și a zis: Ai drac, cine caută să te ucidă?
21Isus a răspuns și le-a zis: Am făcut o lucrare și toți vă minunați.
22De aceea Moise v-a dat circumcizia (nu că este din Moise, ci din patriarhi) și circumcideți un om în sabat.
23Dacă un om primește circumcizia în sabat, ca nu cumva legea lui Moise să se calce, sunteți mâniați pe mine pentru că am făcut un om în întregime sănătos în sabat?
24Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă.
25Atunci unii dintre cei din Ierusalim au spus: Nu este acesta cel pe care caută ei să îl ucidă?
26Și iată, vorbește cutezător și ei nu îi spun nimic. Știu cumva conducătorii că acesta este cu adevărat Cristosul?
27Totuși noi știm de unde este acesta; însă când vine Cristosul, nimeni nu știe de unde este.
28Și Isus, pe când îi învăța în templu, a strigat și a spus: Deopotrivă mă cunoașteți și știți de unde sunt. Și nu am venit de la mine însumi, dar cel ce m-a trimis este adevărat, cel pe care voi nu îl cunoașteți.
29Dar eu îl cunosc, fiindcă sunt de la el și el m-a trimis.
30De aceea căutau să îl prindă; dar nimeni nu a pus mâinile pe el, deoarece încă nu îi venise timpul.
31Și mulți din mulțime au crezut în el și au spus: Când vine Cristosul va face mai multe miracole decât cele pe care le-a făcut acesta?
32Fariseii au auzit mulțimea cârtind astfel de lucruri despre el; și fariseii și preoții de seamă au trimis ofițeri ca să îl prindă.
33Atunci Isus le-a spus: Mai sunt cu voi puțin timp și apoi mă duc la cel ce m-a trimis.
34Mă veți căuta și nu mă veți găsi; și unde sunt eu, voi nu puteți veni.
35Atunci iudeii au spus între ei: Unde se va duce el, ca să nu îl putem găsi? Nu cumva se va duce la cei împrăștiați printre neamuri și să îi învețe pe neamuri?
36Ce este acest cuvânt pe care l-a spus: Mă veți căuta și nu mă veți găsi; și unde sunt eu, voi nu puteți veni?
37În ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii, Isus a stat în picioare și a strigat, spunând: Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea.
38Cel ce crede în mine, după cum a spus scriptura, din lăuntrul lui vor curge râuri de apă vie.
39(Dar spunea aceasta despre Duhul, pe care cei ce cred în el urmau să îl primească, pentru că Duhul Sfânt încă nu fusese dat, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.)
40De aceea mulți din mulțime, când au auzit acest cuvânt, au spus: Acesta este cu adevărat Profetul.
41Alții au spus: Acesta este Cristosul. Dar unii au spus: Din Galileea vine Cristosul?
42Nu a spus scriptura că: Din sămânța lui David și din satul Betleem, de unde era David, vine Cristosul?
43Astfel în mulțime a fost dezbinare din cauza lui.
44Iar unii dintre ei voiau să îl prindă; dar nimeni nu a pus mâinile pe el.
45Ofițerii au venit atunci la preoții de seamă și la farisei, iar ei le-au spus: De ce nu l-ați adus?
46Ofițerii au răspuns: Niciodată vreun om nu a vorbit ca omul acesta.
47Atunci fariseii le-au răspuns: Nu ați fost și voi înșelați?
48A crezut în el vreunul dintre conducători sau dintre farisei?
49Dar această mulțime, care nu știe legea, este blestemată.
50Nicodim (cel care venise la Isus noaptea, fiind unul dintre ei), le-a spus:
51Judecă legea noastră pe un om înainte să îl asculte și să știe ce face?
52Iar ei au răspuns și i-au zis: Nu ești și tu din Galileea? Cercetează și vezi, pentru că din Galileea nu se ridică niciun profet.
53Și fiecare a mers acasă.

PROVERBE 3

1Fiul meu, nu uita legea mea, ci inima ta să păzească poruncile mele;
2Fiindcă ele vor adăuga zilelor tale lungime și ani de viață și pace.
3Să nu te părăsească mila și adevărul; leagă-le în jurul gâtului tău; scrie-le pe tăblia inimii tale;
4Astfel vei găsi favoare și bună înțelegere în ochii lui Dumnezeu și a oamenilor.
5Încrede-te în DOMNUL cu toată inima ta și nu te sprijini pe propria ta înțelegere.
6Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va îndrepta cărările.
7Nu fi înțelept în ochii tăi; teme-te de DOMNUL și depărtează-te de rău.
8Va fi sănătate buricului tău și măduvă oaselor tale.
9Onorează pe DOMNUL cu averea ta și cu primele roade din tot venitul tău;
10Astfel vor fi umplute hambarele tale cu abundență și teascurile tale vor da pe dinafară cu vin nou.
11Fiul meu, nu disprețui disciplinarea DOMNULUI, nici nu obosi la îndreptarea lui,
12Fiindcă DOMNUL îndreaptă pe cine iubește, precum un tată pe fiul în care își găsește plăcere.
13Fericit este omul care găsește înțelepciune și omul care obține înțelegere.
14Căci comerțul cu ea este mai bun decât comerțul cu argint, iar câștigul ei decât aurul fin.
15Ea este mai prețioasă decât rubinele și toate lucrurile pe care le dorești nu sunt de comparat cu ea.
16În mâna ei dreaptă se află lungimea zilelor și în stânga ei sunt bogățiile și onoarea.
17Căile ei sunt căi plăcute și toate cărările ei sunt pace.
18Ea este un pom al vieții pentru cei ce o țin strâns și fericit este cel care o păstrează.
19DOMNUL prin înțelepciune a fondat pământul, prin înțelegere a întemeiat cerurile.
20Prin cunoașterea lui sunt despicate adâncurile și norii picură roua.
21Fiul meu, să nu se depărteze ele de ochii tăi! Păzește înțelepciunea sănătoasă și discernerea;
22Astfel ele vor fi viață sufletului tău și grație gâtului tău.
23Atunci vei umbla în siguranță pe calea ta și piciorul tău nu se va poticni.
24Când te culci, nu te vei teme; da, te vei culca și somnul tău va fi dulce.
25Nu te teme de spaima năprasnică, nici de pustiirea celor stricați când vine.
26Fiindcă DOMNUL va fi încrederea ta și îți va păstra piciorul să nu fie prins.
27Nu opri binele de la cei cărora li se cuvine, când stă în puterea mâinii tale să o faci.
28Nu spune vecinului tău: Du-te și revino, și mâine îți voi da; când ai lângă tine ce îi trebuie.
29Nu plănui răul împotriva vecinului tău, văzând că el trăiește în siguranță lângă tine.
30Nu te certa fără motiv cu un om, dacă nu ți-a făcut niciun rău.
31Nu invidia pe opresor și nu alege niciuna din căile lui.
32Fiindcă cel pervers este urâciune pentru DOMNUL, dar taina lui este cu cei drepți.
33Blestemul DOMNULUI este în casa celui stricat, dar el binecuvântează locuința celor drepți.
34Într-adevăr, el batjocorește pe batjocoritori, dar dă har celor umili.
35Cei înțelepți vor moșteni glorie, dar rușinea va fi înălțarea proștilor.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *