A 11 a Zi a Postului lui Daniel

face-706x432La început, Dumnezeu-Tatăl a creat cerurile și pământul. Le-a creat folosind doar Cuvântul.

După câtva timp, Cuvântul Creatorului S-a făcut Carne și S-a născut Iisus, Fiul Său.

De la început, Dumnezeu -Fiul-Cuvântul- era cu Dumnezeu- Tatăl ; prin El și cu El au fost făcute toate lucrurile. Ioan 1:1-3

“El este înainte de toate lucrurile şi în El se ţin toate împreună.”

Coloseni 1:17

Aceasta înseamnă că persoana care crede în El, este în El, umblă conform Cuvântului Său, VA PREDOMINA ASUPRA TOT ȘI TOATĂ LUMEA.

Cuvântul este Iisus. Lucrarea Lui pământească a fost marcată de Cuvântul Lui, Puterea Glasului său.

Prin el, Duhul Sfânt genera VIAȚĂ. Orbi, șchiopi, paralitici, suferinzi și toți bolnavii erau vindecați prin Cuvântul care ieșea din gura lui Iisus.

Nici moartea nu suporta PUTEREA Glasului Său!

A fost necesar să pronunțe numele lui Lazăr. În caz contrar, toți morții îngropați acolo ar fi înviat și ei, atât de mare este Puterea Cuvântului.

Aceasta este moștenirea pentru urmașii Lui!

“… veţi primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi şi-Mi veţi fi martori…”

Faptele Apostolilor 1:8

Când Iisus S-a înălțat la cer, ni L-a lăsat pe Înlocuitorul Său, Celălalt Mângâietor, Duhul Sfânt, Duhul Cuvântului, Duhul VIEȚII.

Scopul Duhului Domnului Dumnezeu este să transfere ungerea lui Iisus ca ucenicii să continue lucrarea Lui pământească.

Să satisfacă nevoile celor necăjiți, să vindece bolnavii, să scoată dracii, să învieze morții, să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și mai presus de toate să învețe dreptatea Lui.

Domnul Iisus îi botează cu Duhul Sfânt pe cei care au visul de a continua lucrarea Lui de a distruge lucrările diavolului din această lume.

Cine are credință pentru aceasta?

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *