A 21 a Zi a Postului lui Daniel

Poala lui Dumnezeu

Nu există alt cuvânt mai potrivit ca cuvântul ALTAR, pentru a exprima măreția Locului de Întâlnire cu Dumnezeul Atotputernic al lui Avraam.

Dumnezeu nu a creat Altarul ca să servească ca scenă pentru spectacole de muzică gospel sau corală;
Nu a creat Altarul ca să servească drept platformă polititcă;
Nu a creat Altarul ca poporul să înalțe oamenii care îl folosesc în predică;
Nici nu a creat Altarul ca să fie transmise sentimente sau credință emotivă;
Nu, de o mie de ori, nu!

Altarul a fost creat pentru sacrificiu.

Da, a fost creat exclusiv ca ofertantul să vină să-și rezolve cea mai mare problemă cu Dumnezeu, să se întoarcă la El.

Ori de câte ori Dumnezeu se descoperea patriarhilor, profeților și slujitorilor, imediat ei erau îndemnați să ridice un Altar și sacrificau.

După un vis minunat, Iacov a luat piatra care-i servea drept pernă, a ridicat un Altar și pe el a sacrificat uleiul care-i mai rămăsese în deșert. Apoi și-a făcut jurământul de credință. (Geneza 28)

Altarul este așadar Locul de Întâlnire cu Dumnezeu, de dăruire necondiționată, de sacrificiu.

El a fost creat ca să primească ofrandele reprezentative de la cei care sunt dispuși să se supună.

Ofrande sfinte și pure, simboluri ale Celui Dintâi născut al lui Dumnezeu, Iisus.

Altarul este locuința lui Dumnezeu pe Pământ.

Cine se dăruiește în sacrificiu în Altar, devine Altarul mobil al Duhului Sfânt
Așa cum Altarul reprezintă Dumnezeu pe Pământ, ofranda reprezintă viața celui care oferă în Altar.
Astfel, Altarul devine Poala lui Dumnezeu pentru ofertantul fidel.

Doar Altarul are autoritate ca să sfințească ofranda și să valideze prezența ofertantului înaintea Celui Prea Înalt.

Pe de altă parte, dacă ofranda este necurată, ofertantul nu este acceptat înaintea lui Dumnezeu.

Domnul Iisus îi consideră orbi pe cei care apreciază mai mult ofranda decât Altarul, mai mult aurul decât Altarul care sfințește aurul.

De ce sunt așa? Pentru că sunt carnali. Ochii lor sunt răi și pot să vadă ofranda doar ca valori economice. Nu reușesc să discearnă valorile spirituale, pentru că dumnezeul din această lume îi menține orbi.

Și dacă ei nu reușesc să vadă ofrandele ca simboluri ale propriei vieții în Altar, cum vor vedea Altarul ca simbol al lui Dumnezeu?

De aceea, Domnul Iisus îi numește fățarnici și orbi.

“… orbi, căci care este mai mare, darul, sau altarul care sfințește darul?”

Matei 23:19

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *