Altarul și Preotul

Precum Altarul îl reprezintă pe Dumnezeul Cel PreaÎnalt, preotul îl reprezintă pe slujitorul Celui PreaÎnalt. Marele Preot în Cortul Întâlnirii și, mai târziu, în Templu, simboliza Slujitorul cel mai Mare: Iisus Hristos. Mesia a venit pentru a-L sluji pe Dumnezeu-Tatăl și pe cei ce aveau să ÎL urmeze.

Acum, dacă Fiul lui Dumnezeu a fost Slujitor până la moarte, purtând blestemul păcatului întregii omeniri și, din acest motiv, a trebuit să învețe ascultarea, (să slujească) prin ceea ce a pătimit (Evrei 5.8), imaginați-vă calitatea serviciul pe care Dumnezeu o așteaptă de la slujitorii Săi!

Dumnezeul-Fiu servește ca exemplu sau referință de Slujitor pentru toți ucenicii Lui.
Din acest motiv, nimeni nu va putea da scuze că nu știe cum să ÎL slujească pe Dumnezeu-Tatăl.

Apoi a luat o pâine şi, după ce a adus mulţumiri, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta în amintirea Mea!“ În acelaşi fel, după ce au mâncat, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este Legământul cel Nou în sângele Meu, care se varsă pentru voi.” Luca 22.19-20

Când Domnul a frânt pâinea și a dat-o ucenicilor, El i-a servit, de aceeași formă, când le-a dat paharul, de asemenea i-a servit. Adică: El nu a slujit doar cu cuvinte, ci cu atitudini de sacrificiu.

Așa trebuie să se întâmple cu adevărații slujitori ai Săi. Caz contrar, nu va exista nici o relație a acestor “presupuși slujitori” cu DOMNUL. De aceea de asemenea El a spus:

Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»” Matei 7.21-23

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *