Ea este mult mai specială decât îmi imaginam

Domn episcop, bună ziua!

Acesta este textul pe care preotul Jan van der Dussen mi l-a trimis.

Acest preot, cunoscut ca preotul John, este secretarul general al  Synode Federal în Belgia, este un bărbat foarte respectat în mediul evanghelic. El este olandez și belgian, dar de asemenea vorbește portugheză.

Când am fost în Bruxelles, am dat dânsului Biblia Sfânta cu notițele de credință ale Episcopului Macedo, și el mi-a trimis acest mail de mai jos.

Traducerea este mai jos de email-ul original.

Cher Eduardo,

Je voudrais encore vous remercier beaucoup pour le cadeau extraordinaire que vous m’avez donné il y a 10 jours.

Maintenant j’ai eu le temps de bien regarder et bien lire, et je dois dire que c’est encore plus spécial que vous m’aviez expliqué.

Quelqu’un a comparé cette Bible avec la Bible Thompson, mais c’est beaucoup plus que ça:
La Bible Thompson est très bonne et très utile, mais c’est le produit d’un nombre d’années d’étude scientifique. Chaque théologien qui recherche les bibliothèques et l’internet pourrait rassembler le genre de connaissances de la Bible Thompson. C’est le produit d’un nombre d’années d’étude scientifique et intellectuelle.

La Bible de l’évêque Macedo n’est pas le produit d’un nombre d’années d’étude intellectuelle, mais de toute une vie de ministère dans le Saint-Esprit et d’une expérience personnelle riche avec Dieu. Ces choses on ne peut pas simplement trouver dans des bibliothèques ou sur l’internet, mais c’est réservé à des serviteurs de Dieu qui ont une vie pleine d’expérience avec Dieu derrière eux. Cela rend cette Bible d’une tout autre niveau que la Bible Thompson: le niveau intellectuel (utile aussi!) contre le niveau spirituel.

Cela a été une démarche très sage de l’évêque Macedo de ne pas garder pour lui-même tout ce que le Seigneur lui a enseigné au cours de toutes les années, mais de le mettre à la disposition d’une génération suivante, afin qu’ils peuvent reprendre le manteau d’Elisée quand un jour le ministère du maître est achevé.

Sans doute cela doit avoir été un travail énorme d’écrire tous ces commentaires sur chaque page de la Bible. C’est admirable que l’évêque a voulu dévouer tout ce temps (sans doute plusieurs années) pour juste partager sa richesse spirituelle avec ceux qui devront continuer l’église après lui.

Naturellement, on ne sera jamais d’accord sur tout, mais même dans un tel cas, c’est intéressant d’apprendre une autre vision.

Merci beaucoup donc pour ce cadeau précieux, que j’utiliserai beaucoup.

Avec mes meilleures salutations en Christ,

John

 

Eduardo,

Aș vrea să îți mulțumesc mult pentru extraordinarul cadou pe care mi l-ai dat, acum 10 zile.

Acum da eu am avut timp să văd bine și să citesc cu atenție, și eu spun că acest cadou este mult mai special decât tu mi-ai vorbit.

Cineva a comparat această Biblie cu Biblia Thompson, dar este mult mai mult decât asta. Biblia Thompson este foarte bună și utilă, dar este pur și simplu un produs al unor ani de studii științifice. Orice persoană care caută în biblioteci și pe internet poate găsi cunoștințele din Biblia Thompson. Este pur și simplu un produs al unor ani de studiu științific și intelectual.

Biblia cu notițele Episcopului Macedo nu este un produs al unor ani de studiu intelectual, ci de o viață întreagă a unui minister al Duhului Sfânt și a unei experiențe bogate cu Dumnezeu.

Notițele Episcopului Macedo nu le găsești într-o bibliotecă sau pe internet, sunt explicații rezervate slujitorilor lui Dumnezeu care au o viață de experiență cu El pe parcursul multor ani. Acest lucru face această Biblie să fie de un nivel diferit de Biblia Thompson: nivelul intelectual (de asemenea util) versus nivelul spiritual.

A fost o inițiativă de multă înțelepciune a Episcopului Macedo de a nu păstra doar pentru el ceea ce Domnul l-a învățat pe parcursul acestor ani, ci de a le pune la dispoziția generației următoare, cu obiectivul ca ea să recupereze mantaua lui Elisei, în ziua în care lucrarea maestrului va fi terminată.

Nu există nici o îndoială despre faptul că a fost necesară multă muncă pentru a scrie toate aceste comentarii despre fiecare pagina din Biblie.

Este admirabil că episcopul a dedicat tot acest timp (fără nici o îndoială, niște ani) pentru a putea împărtăși această bogație spirituală cu toți cei care vor trebui să dea continuitate lucrării bisericii după el.

Natural că, de multe ori, avem o altă înțelegere a cuvântului, dar este interesat să se învețe dintr-o altă viziune.

Mulțumesc mult pentru prețiosul cadou, pe care îl voi folosi foarte mult.

Cu cele mai bune salutări ale mele în Hristos,

John

Episcopul Eduardo Bravo

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *