Nimeni nu moștenește viața eternă!

Motivul pentru care vedem mulți creștini slabi este exact faptul că aceștia AU DORIT SĂ MOȘTENEASCĂ VIAȚA ETERNĂ.

Acestea sunt două greșeli care niciodată nu pot fi comise de cei care vor pecetea cu Duhul Sfânt și viața eternă.

Prima este a-L DORI.

Știm că există o mare diferență între a VREA și a DORI. Cei care VOR fac tot ce este necesar pentru a cuceri; ei urcă pe vârful muntelui și se leapădă de tot și de toți pentru a chema atenția lui Dumnezeu; în timp ce aceia care doar DORESC, fac doar ceea ce le convine.

A doua greșeală este a vrea SĂ MOȘTENEASCĂ Împărăția Cerurilor.

Observați că tânărul bogat L-a întrebat pe Domnul Iisus: ‘’Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om,  care a îngenunchiat înaintea Lui, și L-a întrebat: Bunule Învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? ’’ Marcu 10:17

‘’A moșteni’’ înseamnă a primi, a obține sau a avea dreptul de a primi în virtutea moștenirii.

El era bogat, totuși, încă tânăr. Atunci, cum el reușise să aibă toată bogăția sa? Cu siguranță o moștenise de la părinți. El nu lucrase sau sacrificase ca să fie bogat, doar moștenise bogăția de la familia lui; nimic mai corect decât să-L întrebe pe Domnul Iisus cum putea MOȘTENI viața eternă.

Doar că, în acest caz, cucerirea vieții eterne nu ar fi atât de ușoară. Dacă el ‘dorea’ ceea ce există mai prețios, atunci el trebuia să se lepede de tot ce poseda. Dacă ar fi fost așa, toți copiii, nepoții și strănepoții și stră-strănepoții episcopilor și preoților ar fi fost salvați și plini de Duhul Sfânt. Dar știm că nu este cazul . Și de ce nu?

‘’…Împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală, pun mâna pe ea.’’ Matei 11:12

De aceea, după ce i-a amintit de ascultarea poruncilor, Domnul Iisus  L-A IUBIT și  i-a spus: ’’Îți lipsește un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer. Apoi vino,  i-ați crucea, și urmează-Mă.’’ Marcu 10:21

Observați că Iisus i-a cerut tot ce avea, pentru că L-A IUBIT și El știa foarte bine că dacă el nu se lepăda de lucrurile care dominau inima lui, nu putea să cucerească viața eternă; dar, din nefericire, acel tânăr era atât de atașat de bogățiile sale materiale, că a decis să se retragă trist din prezența Domnului Iisus.

Niciodată să nu faceți asta! Nimic în această lume a fost, este sau va fi mai important decât viața noastră eternă.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *