Propria limbă se va întoarce…

lingua_BMTextul Sacru e, întotdeauna, profetic. Chiar și când înregistrează istoria evreilor, e profetic.

Cei răi au existat dintotdeauna și vor continua să existe, până la Judecata Finală.

Chiar și în mijlocul marilor victorii ale poporului Său, regele David a fost victima bârfelor din partea lașilor și invidioșilor.

În strigătul lui la adresa Lui Dumnezeu, înregistrat în Psalmul 64, îi menționează pe inamicii lui, pe răufăcători și nelegiuiți, spunând:

”… îşi ascut limba ca o sabie, îşi aruncă vorbele lor amare ca nişte săgeţi, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat: trag asupra lui pe neaşteptate, fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse şi zic: „Cine ne va vedea?”; Pun la cale nelegiuiri şi zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!” O prăpastie este lăuntrul şi inima fiecăruia! Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor: deodată, iată-i loviţi. Limba lor le-a pricinuit căderea…” (Psalmul 64.3-8).

Chiar și așa, atât cei religioși, cât și cei răi și ignoranți, nu obosesc să distileze cuvinte veninoase, cu intenția să ucidă, să fure și să distrugă.

Ignoră faptul că sunt în slujba Satanei (Ioan 10.10).

Ignoră și faptul că, cu cât încearcă mai mult să ne denigreze, să ne ofenseze și să ne rănească, cu atât măresc în noi motivația credinței.

Mai mult, ignoră cel mai important lucru care se întâmplă în interiorul nostru.

Cuvintele Iubitului nostru Domn și Mântuitor care, prevăzând această bandă de inamici ai credinței, ne-au lăsat alinarea următoarelor cuvinte:

”Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi” (Matei 5.11-12).

Credeți că e puțin?

Atunci, citiți mai mult:

1 ”Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea” (Ioan 15.18-19).

Vă sugerez să le ignorați săgețile veninoase, pentru că fiecare dă ce are, după cum și noi trebuie să dăm ce avem.

Să ne rugăm pentru ei, pentru că odată, și noi am fost așa, neiubiți, fără familie, fără afecțiune, cu o căsnicie distrusă, cu nerealizări profesionale, frustrați în viața sentimentală, dependenți, viciați, în fine, eram o ”mizerie” vie a acestei lumi nefericite.

Fie ca Domnul Dumnezeul nostru să aibă milă de ei, la fel cum a avut de sufletele noastre.

„Necredincioșii critică, incompetenții invidiază, cei răi hărțuiesc, dar cei smeriți și curați cu inima respectă și tânjesc să-L cunoască pe DUMNEZEUL EXTRAORDINARULUI” (Lopes Graça).

”DUMNEAVOASTRĂ FACEȚI ALEGERI, DAR ȘI ALEGERILE VĂ FAC PE DUMNEAVOASTRĂ!!!” (Everton Silva).

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *