Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.

”…şi au ajuns în ţara Canaan. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului. Avram şi-a urmat drumul, înaintând mereu spre miazăzi.” Geneza 12.5-9

Observați că Avraam călătorea pe pământ și ridica Altare.

La un testament, împărățind pământurile între fii, în mod normal, se construiesc ”separatoare” pentru a delimita, pentru a separa pământul.

Când Dumnezeu a spus lui Avraam: ”Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale”, el a fost și a marcat, a separat pământul. Totuși, separatoarele pe care Avraam le-a utilizat au fost Altare invocând Numele Domnului, adică, pământul pe care Dumnezeu i l-a dat ca moștenire.

Când cineva a ascultat vocea lui Dumnezeu, ascultă și ridică un Altar (sacrificiu), el recunoaște și determină: ”Acest pământ (binecuvântare) îmi aparține, deoarece Dumnezeu mi l-a dat prin moștenire.”

A colaborat: Episcopul Vitor Fontes

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *