Recomandat în toate

Citește și meditează la mesajul de astăzi

„Nedând poticnire în nimic, ca nu cumva serviciul să fie defăimat, ci în toate dovedindu-ne pe noi înșine ca servitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, În biciuiri, în închisori, în răscoale, în munci, în vegheri, în posturi, prin puritate, prin cunoaștere, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin dragoste neprefăcută.” 2 Corinteni 6:3-6

Când creștinul are rodul Duhului, el are răbdare și rămâne în credință în fața necazurilor, necesităților, suferințelor, loviturilor, închisorilor, frământărilor…

Pentru că este pur, el devine o persoană lăudabilă și de încredere. El are cunoașterea Cuvântului, este răbdător, este bun, este plin de Duhul Sfânt și de iubirea lui Dumnezeu, este adevărat și fără pretenții.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *