Ai primit Duhul Sfânt?

Apostolul Pavel era într-o călătorie misionară prin Asia Mică și a ajuns în Efes ca să stabilească biserica în acea regiune.

Stând în fața unora dintre ucenici, prima întrebare a lui Pavel a fost despre Duhul Sfânt.

“Le-a spus: Ați primit Duhul Sfânt de când ați crezut? Iar ei i-au spus: Nici măcar nu am auzit că ar fi vreun Duh Sfânt. Iar el le-a spus: Atunci cu ce ați fost botezați? Iar ei au spus: Cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a spus: Ioan într-adevăr a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului că ar trebui să creadă în cel ce vine după el, adică în Cristos Iisus. Când au auzit, au fost botezați în numele Domnului Iisus.Și după ce Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit peste ei; și vorbeau în limbi și profețeau. Și erau cam doisprezece bărbați cu totul.”

(Faptele Apostolilor 19:2-7)

Observă că acei oameni au primit credința, au fost botezați în apă, dar ei încă nu fuseseră învățați cu claritate despre promisiunea botezului cu Duhul Sfânt. Când Pavel și-a dat seama de necunoștința lor, imediat a corectat problema.

Imaginează-ți că erau aproape doisprezece ucenici, care deși aveau dorința de a sluji, niciodată n-ar fi putut să aducă roade adevărate ale transformării lor de viață.

Tocmai pentru că este imposibil să trăim credința în mod continuu, fără Duhul Sfânt. E imposibil să avem mintea luminată, să avem inima curată sau să fim conștienți că suntem copii ai lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. El este Cel care ne scoate din starea de suflet viu și ne transformă în suflet dătător de viață. El este Cel care ne convinge de păcat și promovează căința. El ne amintește de ceea ce am învățat în Cuvântul lui Dumnezeu. Aș putea continua aici lista extinsă despre Lucrarea Duhului Sfânt în dezvoltarea Mântuirii.

Pavel a rămas în Efes timp de trei ani și biserica în acest oraș a devenit una dintre cele mai importante și influente din primul secol. Efesul a jucat un rol crucial în predicarea Evangheliei în Asia, adică de la această

biserică, Cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit în multe alte locuri, datorită ucenicilor care s-au născut acolo. Vezi că această creștere s-a produs nu numai în numărul de oameni, ci mai ales în calitatea spirituală, datorită botezului cu Duhul Sfânt.

Apostolul Pavel primise Duhul Sfânt în primele zile ale convertirii sale, atunci el știa că acei ucenici care au stat ani de zile fără să primească un astfel de privilegiu, stagnau în credință.

Pentru acești oameni, impedimentul a fost prin ignorarea totală a făgăduinței lui Dumnezeu, dar pentru marea majoritate care astăzi este în biserici este faptul că nu crede, așa cum spune Scriptura. Adică, chiar dacă oamenii știu ce cere credința adevărată, ei continuă să nu se dăruiască 100%, așa cum cere Cel Prea Înalt. Ei nu renunță la vechea lor viață, la dorințele și la vanitatea lor, pentru a fi pe placul lui Dumnezeu.

Deși botezul cu Duhul Sfânt este o făgăduință extinsă pentru toți, nu toți obțin împlinirea ei. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea, deoarece cred că aceasta este voia Lui cea mai mare. Dar botezul este pentru cine CREDE. Și A CREDE nu înseamnă să fii un creștin cu numele, rece, indiferent, slab sau instabil în credință.

Dacă Dumnezeu nu se schimbă, ci rămâne Același din veșnicie până în veșnicie, de ce nu ar boteza o persoană credincioasă, sinceră și dispusă să aibă Duhul Său ca să-L iubească și să-L slujească? De ce ar lăsa un fiul al Său fără ajutor și fără cea mai mare îmbrăcare cu putere eficientă pentru a face față la tot răul în această lume? Nu are sens, nu-i așa?

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *