26 de sfaturi pentru a fi pe placul Duhului Sfânt

26 atitudini practice:

  1. Cere iertare, împacă-te cu persoana pe care ai jignit-o sau te-a jignit.

”Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ți darul.” matei 5.23-24

2. Evanghelizează pe cineva, invită la biserică.

”Și stăpânul a zis robului: ‘Ieși la drumuri și la garduri și, pe cei ce-i vei găsi, silește-i să intre, ca să mi se umple casa.” luca 14.23

3. Vizită la persoanele din spitale, închisori, oragnizații, azile, orfelinate.

”Care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și-i dă hrană și îmbrăcăminte.” Deuteronom 10.18

4. Fă ceva ce nu obișnuiai să faci la biserică, precum să participi la vreun grup, să faci curățenie, să dai mărturisire în slujbă.

”Ucenicii Lui și-au adus aminte că este scris: „Râvna pentru casa Ta Mă mănâncă pe Mine.”” Ioan 2.17

5. Să dai de mâncare cuiva, fă parte din grupul care organizează donații sau mâncare oamenilor nevoiași, sau din grupul ”Îngerii Nopții”.

”În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuși a zis: ‘Este mai ferice să dai decât să primești.’” Faptele Apostolilor 20.35

6. Adu la biserică o persoană îndepărtată. Caută pe cineva care s-a îndepărtat și adu-l la slujbă, lupta ca persoana să se întoarcă.

”Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele.” Faptele Apostolilor 14.15

7. Fii botezat în apă.

”Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.” Marcu 16.16

8. Adu pe cineva care are depresie să participe la dezlegări și însoțește-l spiritual.

”Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă.” Psalmul 30.3

9. Roagă-te. Caută Duhul Sfânt noaptea cu obiectivul de a fi botezat cu Prezența Sa și să Îl cauți cu adevărat.

”Domnul Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu.” Psalmul 14.2

10. Citește cartea Duhul Sfânt sau Lucrarea Duhului Sfânt.

”Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!” Apocalipsa 1.3

11. Oferă o Biblie cuiva.

”Nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în ce-ți spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață.” ieremia 38.20

12. Ascultă mesajele de credință zilnice de pe rețelele de socializare ale bisericii:

”Vă voi da păstori după inima Mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune.” ieremia 3.15

13. Bărbații, să faceți proiectul IntelliMen:

”Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei…” Exodul 18.21

14. Femeile, participați de la slujbele Godllywood Autoajutor:

”Acum, fiică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită.” Rut 3.11

15. Ține post de mâncare de două sau trei ori pe sătpămână:

”Când postiți , să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata.” matei 6.16

16. Citește Biblia de dimineață, separă 30 de minute pentru a medita în Cuvântul lui Dumnezeu.

”… ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui!” Psalmul 1.2

17. Scrie slăbiciunile și lucrează asupra lor, ca să nu mai fie slăbiciuni și să devină tărie.

”Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor.” 1 Timotei 4.14

18. Roagă-te pentru liderii bisericii Domnului, episcopi, soții, preoți, lucrători.

”…dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor, zicând: „Nu vă atingeți de unșii Mei, și nu faceți niciun rău prorocilor mei!”” 1 Cronici 16.21-22

19. Roagă-te pentru țară, președinte și autoritățile din țară.

”Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea.” 1 Timotei 2.1-2

20. Roagă-te pentru cei care te persecută, te asupresc, te urăsc.

”Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.” Matei 5.44-45

21. Roagă-L pe Dumnezeu să trimită lucrători în lucrarea Sa.

”Și le-a zis: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.” Luca 10.2

22. Mustră forțele răului care încearcă să distrugă pe poporul lui Dumnezeu și biserica Sa.

”Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” Efeseni 6.12

23. Dă mărturisire la slujbă sau înregistrează una ca să fie difuzat la Tv, ziar, radio.

”Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați.” Matei 10.8

24. Caută slujitorul de la biserică pentru a lămuri îndoielile pe care le ai.

”Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat.” Romani 14.23

25. Vorbește cu persoana căreia îi datorezi și explică de ce încă nu i-ai plătit, dar că o vei face.

” Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zălog pentru datorii!” Proverbe 22.26

26. Oprește-te să crezi că știi mai mult decât ceilalți și fii apt pentru a învăța cu smerenie.

”Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.” Filipeni 2.3

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *