Semnătura electronică

Potrivit MFP, de la 1 iulie 2011 declaraţiile se vor depune numai în sistem electronic, fiind astfel nevoie de semnătura electronică

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), intenţionează ca, începând cu luna ianuarie 2011, declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale să se realizeze printr-o declaraţie unică ce va fi depusă la unităţile fiscale teritoriale din cadrul ANAF. Întrucât în proiectul actului normativ prin care va fi aprobată se prevede obligativitatea depunerii declaraţiei începând cu 1 iulie 2011 în sistem electronic (on-line), este obligatorie obţinerea de către plătitorii de venituri a certificatului digital calificat pentru semnătura electronică.

Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin mijloace electronice trebuie obţinută o semnătură electronică, printr-un certificat digital. Conform prevederilor OMEF nr. 858/2008, OPANAF nr. 2520/2010 şi OPANAF nr. 2568/2010, certificatele digitale se obţin de la furnizori de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică: CERT SIGN, adresă: www.certsign.ro; DIGI SIGN, adresă: www. digisign.ro şi TRANS SPEED, adresă: www. transspeed.ro.

O singură semnătură pentru mai mulţi contribuabili

Cu un singur certificat puteţi semna declaraţiile fiscale pentru mai mulţi contribuabili. Dacă o firmă care conduce evidenţele fiscale ale unor clienţi doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci, pentru fiecare angajat, se obţine un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail.

Ce este semnătura electronică?

Semnătura electronică reprezintă informaţii în format electronic, care sunt ataşate sau logic asociate unor documente în formă electronica. Semnătura electronică serveşte ca metodă de identificare a semnatarului şi este înmagazinată pe suport magnetic securizat. O semnătură electronică extinsă trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

1. Este legată în mod unic de semnatar.

2. Asigură identificarea semnatarului.

3. Este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar.

4. Este legată de documentul în formă electronică la care se raportează în aşa fel încât orice modificare a documentului, ulterioară semnării, să ducă automat la invalidarea semnăturii.

Semnatarul este definit ca fiind acea persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu (persoană fizică) fie în numele unui terţ (persoană juridică, de exemplu).

Cine şi pentru ce se foloseşte semnătura electronică ?

Semnătura electronică se aplică unui Document în format electronic, redactat sau obţinut prin intermediul programelor informatice, ca de exemplu:

1. Documente MS Word (contracte, documente, notificări, reţete medicale, etc. ) Spread-sheet Excel (rapoarte financiare, ştate de plată a salariilor, note de comanda, etc.)

2. Documente Adobe Acrobat (la fel ca şi cele în MS Word, însa superioare ca şi aspect şi securitate a integrităţii informaţiilor)

3. Fotografii digitale (constatări, mostre, comanda de produse, etc.)

4. Programe expert de gestiune a documentelor (documente ale administratiei publice şi locale, documente care urmează să fie arhivate în cadrul arhivelor electronice din cadrul unor Data Centre, etc. )

5. Documente rezultate din prelucrarea datelor contabile şi fiscale (declaraţii de impunere, documente de plata către Bugetul de Stat, etc. )

Efectul produs prin aplicarea semnăturii electronice este asimilat semnăturii olografe şi ştampilei (dacă e cazul) aplicate unui Document în formă fizică. Semnătura electronică este un instrument deosebit de util şi puternic totodata, care oferă următoarele facilităţi:

1. Permite semnatarilor unui Document să oficializeze acest act chiar dacă se afla la mare distanţă geografică faţă de locul unde trebuie semnat documentul.

2. Pe de alta parte, un Document semnat electronic se supune clauzei juridice de nonrepudiere, adică semnatarul nu poate susţine că nu a semnat acel Document.

3. Prin faptul că orice modificare, cât de mică, a documentului semnat digital duce automat la anularea semnăturii, destinatarul are convingerea că documentul a ajuns în stare nealterată.

Orice Document semnat digital poate fi tipărit la imprimantă, putând conţine informaţia că documentul original e cel electronic şi că acesta poartă semnatura electronică a semnatarului.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *