Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 12

1Și DOMNUL îi spusese lui Avram: Ieși din țara ta și din rudenia ta și din casa tatălui tău, spre o țară pe care ți-o voi arăta;
2Și voi face din tine o mare națiune și te voi binecuvânta și voi face numele tău mare și vei fi o binecuvântare;
3Și voi binecuvânta pe cel ce te binecuvântează și voi blestema pe cel ce te blestemă și în tine toate familiile pământului vor fi binecuvântate.
4Astfel Avram a ieșit, cum îi spusese DOMNUL, și Lot a mers cu el; și Avram era în vârstă de șaptezeci și cinci de ani când a plecat din Haran.
5Și Avram a luat pe Sarai, soția lui, și pe Lot, fiul fratelui său și toată averea pe care au adunat-o și sufletele pe care le-au obținut în Haran și au ieșit să meargă în țara lui Canaan și au venit în țara lui Canaan.
6Și Avram a trecut prin țară până la locul din Sihem, la câmpia lui More. Și canaanitul era atunci în țară.
7Și DOMNUL i s-a arătat lui Avram și a spus: Seminței tale voi da această țară; și acolo a zidit un altar DOMNULUI, care i s-a arătat.
8Și el s-a mutat de acolo la un munte, la est de Betel, și și-a întins cortul, având Betel la vest și Hai la est; și acolo a zidit un altar DOMNULUI și a chemat numele DOMNULUI.
9Și Avram a călătorit, mergând tot spre sud.
10Și a fost o foamete în țară și Avram a coborât în Egipt să locuiască temporar acolo, pentru că foametea era apăsătoare în țară.
11Și s-a întâmplat, când s-a apropiat să intre în Egipt, că el i-a spus Sarei, soția lui: Acum iată, știu că ești o femeie frumoasă la vedere,
12De aceea se va întâmpla, când egiptenii te vor vedea, că vor spune: Aceasta este soția lui; și mă vor ucide, dar pe tine te vor păstra în viață.
13Spune, te rog, că ești sora mea, ca să îmi fie bine din cauza ta și sufletul meu să trăiască din cauza ta.
14Și s-a întâmplat, pe când Avram a ajuns în Egipt, că egiptenii au văzut că femeia era foarte frumoasă.
15Prinții lui Faraon de asemenea au văzut-o și au lăudat-o înaintea lui Faraon; și femeia a fost luată în casa lui Faraon.
16Și l-a tratat bine pe Avram din cauza ei și avea oi și boi și catâri și servitori și servitoare și măgărițe și cămile.
17Și DOMNUL a lovit cu plăgi pe Faraon și casa lui, cu plăgi mari din cauza lui Sarai, soția lui Avram.
18Și Faraon a chemat pe Avram și a spus: Ce este aceasta ce mi-ai făcut? De ce nu mi-ai spus că era soția ta?
19De ce ai spus: Ea este sora mea; astfel că aproape am luat-o de soție? De aceea acum, iat-o pe soția ta, ia-o și pleacă.
20Și Faraon a poruncit oamenilor săi referitor la el și l-au trimis de la ei, pe el și pe soția lui și tot ce avea.

MATEI 11

1Și s-a întâmplat, după ce a terminat Isus de poruncit celor doisprezece discipoli ai săi, că a plecat de acolo să învețe pe oameni și să predice în cetățile lor.
2Iar când a auzit Ioan din închisoare faptele lui Cristos, a trimis pe doi dintre discipolii săi,
3Și i-au spus: Tu ești cel ce trebuie să vină, sau să așteptăm pe altul?
4Isus a răspuns și le-a zis: Mergeți și arătați-i din nou lui Ioan cele ce auziți și vedeți;
5Orbii își primesc vederea și șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți și surzii aud, morții sunt înviați și săracilor li se predică evanghelia.
6Și binecuvântat este oricine nu se va poticni de mine.
7Și pe când se duceau, Isus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan: Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie scuturată de vânt?
8Totuși ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților.
9Totuși ce ați ieșit să vedeți? Un profet? Da, vă spun, chiar mai mult decât un profet.
10Fiindcă acesta este cel despre care este scris: Iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta.
11Adevărat vă spun: Între cei născuți din femei nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Baptist; cu toate acestea, cel mai mic în împărăția cerului este mai mare decât el.
12Și din zilele lui Ioan Baptist până acum, împărăția cerului suferă violență și oamenii violenți o iau cu forța.
13Fiindcă toți profeții și legea au profețit până la Ioan.
14Și dacă voiți să primiți, acesta este Ilie care trebuia să vină.
15Cine are urechi de auzit, să audă.
16Dar cu ce voi asemăna această generație? Este asemănătoare copilașilor șezând în piețe și strigând la tovarășii lor,
17Și spunând: V-am cântat din fluier și nu ați dansat; v-am cântat de jale și nu v-ați jelit.
18Fiindcă a venit Ioan, nici mâncând nici bând și ei spun: Are drac.
19Fiul omului a venit mâncând și bând și ei spun: Iată, un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea este justificată prin copiii ei.
20Atunci a început să le reproșeze cetăților în care fuseseră făcute cele mai multe din faptele lui puternice, pentru că nu s-au pocăit.
21Vai ție, Corazin! Vai ție, Betsaida! Căci, dacă în Tir și Sidon ar fi fost făcute faptele puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu pânză de sac și cenușă.
22Dar vă spun: Pentru Tir și Sidon va fi mai ușor de suportat în ziua judecății, decât pentru voi.
23Și tu, Capernaum, care ești înălțat până la cer, vei fi doborât până în iad, căci, dacă în Sodoma ar fi fost făcute faptele puternice care au fost făcute în tine, ar fi rămas până astăzi.
24Dar vă spun: Pentru ținutul Sodomei va fi mai ușor de suportat în ziua judecății, decât pentru tine.
25În timpul acela, Isus a răspuns și a zis: Îți mulțumesc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea de la cei înțelepți și prevăzători și le-ai revelat pruncilor.
26Da, Tată, pentru că așa este plăcut înaintea ta.
27Toate lucrurile mi-au fost date de Tatăl meu; și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaște pe Tatăl, decât Fiul și acela căruia Fiul vrea să i-l reveleze.
28Veniți la mine toți cei ce munciți și sunteți greu împovărați și eu vă voi da odihnă.
29Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și umil în inimă; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30Fiindcă jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară.

NEEMIA 1

1Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia. Și s-a întâmplat în luna Chisleu, în anul al douăzecilea, când eram în palatul Susa,
2Că Hanani, unul dintre frații mei, a venit, el și anumiți bărbați din Iuda; și i-am întrebat referitor la iudeii care scăpaseră, care rămăseseră din captivitate și referitor la Ierusalim.
3Și ei mi-au spus: Rămășița care a rămas din captivitate acolo în provincie este în mare necaz și ocară; zidul Ierusalimului de asemenea este dărâmat și porțile lui sunt arse cu foc.
4Și s-a întâmplat, după ce am auzit aceste cuvinte, că am șezut jos și am plâns și am jelit câteva zile și am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerului,
5Și am spus: Te implor, DOAMNE Dumnezeul cerului, Dumnezeul cel mare și înfricoșător, care ține legământul și mila față de cei care îl iubesc și păzesc poruncile lui;
6Să fie acum urechea ta atentă și ochii tăi deschiși, ca să auzi rugăciunea servitorului tău, cu care mă rog înaintea ta acum, zi și noapte, pentru copiii lui Israel, servitorii tăi, și mărturisesc păcatele copiilor lui Israel, pe care noi le-am păcătuit împotriva ta; deopotrivă eu și casa tatălui meu am păcătuit.
7Ne-am purtat foarte corupt împotriva ta și nu am păzit poruncile, nici statutele, nici judecățile, pe care le-ai poruncit servitorului tău Moise.
8Amintește-ți, te implor, de cuvântul pe care l-ai poruncit servitorului tău Moise, spunând: Dacă încălcați legea, vă voi împrăștia printre națiuni;
9Dar dacă vă întoarceți la mine și păziți poruncile mele și le faceți; chiar dacă ar fi dintre voi aruncați până la marginea cea mai îndepărtată a cerului, totuși îi voi aduna de acolo și îi voi aduce în locul pe care l-am ales pentru a pune numele meu acolo.
10Și aceștia sunt servitorii tăi și poporul tău, pe care l-ai răscumpărat prin marea ta putere și prin mâna ta cea tare.
11DOAMNE, te implor, să fie acum urechea ta atentă la rugăciunea servitorului tău și la rugăciunea servitorilor tăi, care doresc să se teamă de numele tău; și fă, te rog, să prospere servitorul tău în această zi și dăruiește-i milă înaintea ochilor acestui bărbat. Pentru că eu am fost paharnicul împăratului.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *