Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 11

1Și întreg pământul era cu o singură limbă și cu o singură vorbire.

2Și s-a întâmplat, cum au călătorit de la est, că au găsit o câmpie în țara Șinar și au locuit acolo.

3Și au spus unul altuia: Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine. Și au avut cărămidă ca piatră și smoală au avut ca mortar.

4Și au spus: Haidem să ne zidim o cetate și un turn, al cărui vârf să ajungă până la cer; și să ne facem un nume, ca nu cumva să fim împrăștiați pretutindeni pe fața întregului pământ.

5Și DOMNUL a coborât să vadă cetatea și turnul, pe care copiii oamenilor le-au zidit.

6Și DOMNUL a spus: Iată, poporul este unul și ei toți au o singură limbă și au început să facă aceasta, și acum nimic nu îi va opri din ceea ce au de gând să facă.

7Haidem să coborâm, și acolo să le încurcăm limba, ca ei să nu mai înțeleagă vorbirea unuia către celălalt.

8Astfel DOMNUL i-a împrăștiat pretutindeni de acolo, peste fața întregului pământ; și au încetat a zidi cetatea.

9De aceea i s-a pus numele Babel, pentru că acolo DOMNUL a încurcat limba întregului pământ; și de acolo DOMNUL i-a împrăștiat peste fața întregului pământ.

10Acestea sunt generațiile lui Sem: Sem era în vârstă de o sută de ani și a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop;

11Și Sem a trăit, după ce a născut pe Arpacșad, cinci sute de ani; și a născut fii și fiice.

12Și Arpacșad a trăit treizeci și cinci de ani și a născut pe Șelah;

13Și Arpacșad a trăit, după ce a născut pe Șelah, patru sute trei ani; și a născut fii și fiice.

14Și Șelah a trăit treizeci de ani și a născut pe Eber;

15Și Șelah a trăit, după ce a născut pe Eber, patru sute trei ani; și a născut fii și fiice.

16Și Eber a trăit treizeci și patru de ani și a născut pe Peleg;

17Și Eber a trăit, după ce a născut pe Peleg, patru sute treizeci de ani; și a născut fii și fiice.

18Și Peleg a trăit treizeci de ani și a născut pe Reu;

19Și Peleg a trăit, după ce a născut pe Reu, două sute nouă ani; și a născut fii și fiice.

20Și Reu a trăit treizeci și doi de ani și a născut pe Serug;

21Și Reu a trăit, după ce a născut pe Serug, două sute șapte ani; și a născut fii și fiice.

22Și Serug a trăit treizeci de ani și a născut pe Nahor;

23Și Serug a trăit, după ce a născut pe Nahor; două sute de ani și a născut fii și fiice.

24Și Nahor a trăit douăzeci și nouă de ani și a născut pe Terah;

25Și Nahor a trăit, după ce a născut pe Terah, o sută nouăsprezece ani; și a născut fii și fiice.

26Și Terah a trăit șaptezeci de ani și a născut pe Avram, Nahor și Haran.

27Și acestea sunt generațiile lui Terah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor, și pe Haran și Haran a născut pe Lot.

28Și Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în țara nașterii sale, în Urul caldeilor.

29Și Avram și Nahor și-au luat soții: numele soției lui Avram era Sarai și numele soției lui Nahor, Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și tatăl Iscăi.

30Dar Sarai era stearpă, ea nu avea copil.

31Și Terah a luat pe Avram, fiul său, și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, nora lui, soția fiului său, Avram, și a ieșit împreună cu ei din Urul caldeilor, ca să meargă în țara lui Canaan; și au venit la Haran și au locuit acolo.

32Și zilele lui Terah au fost două sute cinci ani; și Terah a murit în Haran.

MATEI 10

1Și după ce i-a chemat la el pe cei doisprezece discipoli ai săi, le-a dat autoritate împotriva duhurilor necurate, să le scoată și să vindece fiecare boală și fiecare neputință.
2Și numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Primul, Simon, care este numit Petru și Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zebedei și Ioan, fratele lui;
3Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacov al lui Alfeu și Levi numit și Tadeu;
4Simon Canaanitul și Iuda Iscariot, care l-a și trădat.
5Pe aceștia doisprezece Isus i-a trimis înainte și le-a poruncit, spunând: Nu mergeți pe calea neamurilor și nu intrați în nicio cetate a samaritenilor.
6Ci mai degrabă mergeți la oile pierdute ale casei lui Israel.
7Și mergând, predicați, spunând: Împărăția cerului este aproape.
8Vindecați bolnavii, curățiți leproșii, înviați morții, scoateți draci; în dar ați primit, în dar să dați.
9Nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre,
10Nici traistă pentru călătorie, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiege; fiindcă lucrătorul este demn de hrana lui.
11Și în orice cetate sau sat intrați, cercetați cine este demn acolo; și rămâneți acolo până când plecați.
12Și când intrați într-o casă, salutați-o.
13Și dacă este demnă casa, pacea voastră să vină peste ea; dar dacă nu este demnă, pacea voastră să se întoarcă la voi.
14Și oricine nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, când plecați din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre.
15Adevărat vă spun: Va fi mai ușor de suportat pentru ținutul Sodomei și Gomorei în ziua judecății, decât pentru acea cetate.
16Iată, eu vă trimit înainte ca oi în mijlocul lupilor; de aceea fiți înțelepți ca șerpii și inocenți ca porumbeii.
17Dar păziți-vă de oameni, fiindcă vă vor preda consiliilor și vă vor biciui în sinagogile lor;
18Și veți fi aduși înaintea guvernatorilor și a împăraților din cauza mea, pentru mărturie împotriva lor și a neamurilor.
19Dar când vă vor preda, nu vă îngrijorați cum sau ce veți spune, fiindcă vi se va da în acea oră ce veți spune.
20Fiindcă nu voi sunteți cei care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru care vorbește în voi.
21Și frate va preda la moarte pe frate și tatăl pe copil și copiii se vor ridica împotriva părinților și vor face să fie uciși.
22Și veți fi urâți de toți din cauza numelui meu, dar cel ce îndură până la sfârșit, acela va fi salvat.
23Dar când vă vor persecuta în această cetate, fugiți în alta; fiindcă adevărat vă spun: Nicidecum nu veți sfârși cetățile lui Israel până va fi venit Fiul omului.
24Discipolul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său.
25Ajunge discipolului să fie ca învățătorul său și robului ca domnul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebub, cu cât mai mult pe cei din casa lui?
26De aceea nu vă temeți de ei, fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi revelat; și ascuns, care nu va fi cunoscut.
27Ce vă spun eu la întuneric, spuneți la lumină; și ce auziți la ureche, predicați pe acoperișul caselor.
28Și nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar nu sunt în stare să ucidă sufletul; ci mai degrabă temeți-vă de cel care este în stare să nimicească deopotrivă și sufletul și trupul în iad.
29Nu se vând două vrăbii cu un ban? Și totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără cunoștința Tatălui vostru.
30Dar până și perii capului vostru, toți vă sunt numărați.
31De aceea nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.
32De aceea oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în cer.
33Dar pe oricine mă va nega înaintea oamenilor, pe acela îl voi nega și eu înaintea Tatălui meu care este în cer.
34Să nu gândiți că am venit să trimit pace pe pământ; nu am venit să trimit pace, ci sabie.
35Fiindcă am venit să întorc pe om împotriva tatălui său și pe fiică împotriva mamei sale și pe noră împotriva soacrei sale.
36Și dușmanii omului vor fi cei din casa lui.
37Cel ce iubește tată sau mamă mai mult decât pe mine, nu este demn de mine; și cel ce iubește fiu sau fiică mai mult decât pe mine, nu este demn de mine.
38Și cel ce nu își ia crucea și nu mă urmează, nu este demn de mine.
39Cel ce își găsește viața, și-o va pierde; și cel ce își pierde viața pentru mine, o va găsi.
40Cel ce vă primește pe voi, mă primește pe mine; și cel ce mă primește pe mine, îl primește pe cel ce m-a trimis.
41Cel ce primește un profet în numele unui profet, va primi răsplata unui profet; și cel ce primește pe un om drept în numele unui om drept, va primi răsplata unui om drept.
42Și oricine va da să bea unuia din acești micuți doar un pahar cu apă rece în numele unui discipol, adevărat vă spun, nicidecum nu își va pierde răsplata.

EZRA 10

1Acum, după ce Ezra s-a rugat și a mărturisit, plângând și aruncându-se jos înaintea casei lui Dumnezeu, s-a strâns la el din Israel o foarte mare adunare de bărbați și femei și copii, pentru că poporul plângea foarte tare.
2Și Șecania, fiul lui Iehiel, unul dintre fiii lui Elam, a răspuns și i-a zis lui Ezra: Noi am încălcat legea împotriva Dumnezeului nostru și am luat soții străine din poporul țării; totuși acum este speranță în Israel în această privință.
3De aceea acum, să facem legământ cu Dumnezeul nostru de a pune deoparte toate soțiile și pe cei care sunt născuți din ele, conform cu sfatul domnului meu și al acelora care tremură la porunca Dumnezeului nostru; și să se facă după lege.
4Ridică-te, pentru că acest lucru îți aparține; noi de asemenea vom fi cu tine; încurajează-te și fă-o.
5Atunci s-a ridicat Ezra și a făcut pe mai marii preoților, pe leviți și pe tot Israelul să jure că vor face conform cu acest cuvânt. Și ei au jurat.
6Atunci Ezra s-a ridicat dinaintea casei lui Dumnezeu și a mers în camera lui Iohanan, fiul lui Eliașib; și după ce a intrat acolo nu a mâncat pâine nici nu a băut apă, pentru că jelea din cauza încălcării legii celor care fuseseră duși în captivitate.
7Și au strigat cu vocea tare în tot Iuda și Ierusalim către toți copiii captivității, să se adune la Ierusalim;
8Și oricine va refuza să vină în trei zile, conform cu sfatul prinților și al bătrânilor, toată averea lui va fi confiscată, iar el însuși separat de adunarea celor care au fost duși în captivitate.
9Atunci toți bărbații lui Iuda și ai lui Beniamin s-au adunat la Ierusalim în trei zile. Era luna a noua, în a douăzecea zi a lunii; și tot poporul ședea în strada casei lui Dumnezeu, tremurând din cauza acestui lucru și din cauza ploii mari.
10Și preotul Ezra a stat în picioare și le-a spus: Ați încălcat legea și ați luat soții străine, ca să măriți fărădelegea lui Israel.
11De aceea acum, mărturisiți DOMNULUI Dumnezeul părinților voștri și faceți voia lui; și separați-vă de poporul țării și de soțiile străine.
12Atunci toată adunarea a răspuns și a zis cu voce tare: Precum ai spus, astfel trebuie să facem.
13Dar poporul este mult și este un timp de multă ploaie și nu putem sta în picioare afară, nici nu este aceasta o lucrare de o zi sau două: pentru că suntem mulți care am încălcat legea în acest lucru.
14Să se ridice acum în picioare conducătorii noștri ai întregii adunări și toți câți au luat soții străine în cetățile noastre să vină la timpuri hotărâte și cu ei bătrânii fiecărei cetăți și judecătorii ei, până când furia înverșunată a Dumnezeului nostru pentru acest lucru se va întoarce de la noi.
15Numai Ionatan fiul lui Asael și Iahzia fiul lui Ticva au fost folosiți în aceasta; și Meșulam și Șabtai levitul i-au ajutat.
16Și copiii captivității au făcut astfel. Și preotul Ezra, cu unii dintre mai marii dintre părinți, după casa părinților lor și toți dintre ei după numele lor, au fost separați și au șezut jos în ziua întâi a lunii a zecea pentru a examina acest lucru.
17Și au terminat cu toți bărbații care luaseră soții străine, până în ziua întâi a lunii întâi.
18Și printre fiii preoților au fost găsiți unii care luaseră soții străine: mai ales, dintre fiii lui Ieșua fiul lui Ioțadac și frații săi; Maaseia și Eliezer și Iarib și Ghedalia.
19Și ei și-au dat mâinile că vor pune deoparte pe soțiile lor; și fiind vinovați, ei au oferit un berbec din turmă pentru fărădelegea lor.
20Și dintre fiii lui Imer: Hanani și Zebadia.
21Și dintre fiii lui Harim: Maaseia și Ilie și Șemaia și Iehiel și Ozia.
22Și dintre fiii lui Pașhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad și Eleasa.
23De asemenea dintre leviți: Iozabad și Șimei și Chelaia (același este Chelita), Petahia, Iuda și Eliezer.
24Dintre cântăreți de asemenea: Eliașib; și dintre portari: Șalum și Telem și Uri.
25Mai mult, din Israel; dintre fiii lui Pareoș: Ramia și Iziia și Malchia și Miiamin și Eleazar și Malchia și Benaia.
26Și dintre fiii lui Elam: Matania, Zaharia și Iehiel și Abdi și Ierimot și Ilie.
27Și dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliașib, Matania și Ierimot și Zabad și Aziza.
28Și dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai și Atlai.
29Și dintre fiii lui Bani: Meșulam, Maluc și Adaia, Iașub și Șeal și Ramot.
30Și dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna și Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Bețaleel și Binui și Manase.
31Și dintre fiii lui Harim: Eliezer, Ișia, Malchia, Șemaia, Simeon,
32Beniamin, Maluc și Șemaria.
33Dintre fiii lui Hașum: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase și Șimei.
34Dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram și Uel,
35Benaia, Bedia, Cheluh,
36Vania, Meremot, Eliașib,
37Matania, Matenai și Iaasau,
38Și Bani și Binui, Șimei,
39Și Șelemia și Natan și Adaia,
40Macnadebai, Șașai, Șarai,
41Azareel și Șelemia, Șemaria,
42Șalum, Amaria și Iosif.
43Dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadau și Ioel, Benaia.
44Toți aceștia luaseră soții străine; și unii dintre ei au avut soții prin care au avut copii.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *