Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 16

1Acum Sarai, soția lui Avram, nu îi năștea copii; și ea avea o roabă, o egipteancă, al cărei nume era Hagar.
2Și Sarai i-a spus lui Avram: Iată acum, DOMNUL m-a oprit de la a naște; te rog, intră la servitoarea mea, poate că voi obține copii prin ea. Și Avram a dat ascultare vocii lui Sarai.
3Și Sarai, soția lui Avram, a luat pe Hagar, servitoarea ei, egipteanca, după ce Avram a locuit zece ani în țara lui Canaan, și a dat-o soțului ei, Avram, să fie soția lui.
4Și a intrat la Hagar și ea a rămas însărcinată; și când a văzut că a rămas însărcinată, stăpâna ei a fost disprețuită în ochii ei.
5Și Sarai i-a spus lui Avram: Răul făcut mie fie asupra ta; eu am dat pe servitoarea mea la sânul tău, și când a văzut ea că a rămas însărcinată, am fost disprețuită în ochii ei; DOMNUL să judece între mine și tine.
6Dar Avram i-a spus lui Sarai: Iată, servitoarea ta este în mâna ta, fă-i cum îți place. Și când Sarai s-a purtat aspru cu ea, ea a fugit de la fața ei.
7Și îngerul DOMNULUI a găsit-o lângă o fântână de apă în pustie, lângă fântâna pe calea spre Șur.
8Și a spus: Hagar, servitoarea lui Sarai, de unde vii? Și unde mergi? Iar ea a spus: Fug de la fața stăpânei mele Sarai.
9Și îngerul DOMNULUI i-a spus: Întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâinile ei.
10Și îngerul DOMNULUI i-a spus: Voi înmulți sămânța ta peste măsură, încât nu va putea fi numărată din cauza mulțimii ei.
11Și îngerul DOMNULUI i-a spus: Iată, ești însărcinată și vei naște un fiu și îi vei pune numele Ismael, pentru că DOMNUL a auzit necazul tău.
12Și el va fi un om sălbatic, mâna lui va fi împotriva fiecărui om și mâna fiecărui om împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților săi.
13Și ea a chemat numele DOMNULUI care i-a vorbit: Tu, Dumnezeu, mă vezi, pentru că ea a spus: Nu am privit de asemenea aici spatele celui care mă vede?
14De aceea fântâna a fost numită Beerlahairoi; iată, este între Cades și Bered.
15Și Hagar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului său, pe care Hagar l-a născut, numele Ismael.
16Și Avram era în vârstă de optzeci și șase de ani când Hagar a născut pe Ismael lui Avram.

MATEI 15

1Atunci au venit la Isus scribi și farisei care erau din Ierusalim, spunând:
2De ce discipolii tăi încalcă tradiția bătrânilor? Fiindcă nu își spală mâinile când mănâncă pâine.
3Iar el a răspuns și le-a zis: De ce și voi încălcați porunca lui Dumnezeu datorită tradiției voastre?
4Fiindcă Dumnezeu a poruncit, spunând: Onorează pe tatăl și pe mamă ta; și, Cel ce blestemă pe tată sau mamă, de moarte să moară.
5Dar voi spuneți: Oricine ar spune tatălui ori mamei: Orice ți-ar fi de folos la mine este un dar;
6Și astfel va fi liber să nu onoreze pe tatăl și pe mama lui. Astfel ați făcut porunca lui Dumnezeu fără efect din cauza tradiției voastre.
7Fățarnicilor, bine a profețit Isaia despre voi, spunând:
8Acest popor se apropie de mine cu gura lor și mă onorează cu buzele lor; dar inima lor este departe de mine.
9Dar în zadar mi se închină, învățând pe oameni ca doctrine poruncile oamenilor.
10Și a chemat mulțimea și le-a spus: Auziți și înțelegeți;
11Nu ce intră în gură spurcă pe om; ci ce iese din gură, aceasta spurcă pe om.
12Atunci au venit discipolii lui și i-au spus: Știi că fariseii s-au poticnit după ce au auzit acest cuvânt?
13Dar el a răspuns și a zis: Orice plantă pe care nu a sădit-o Tatăl meu cel ceresc, va fi dezrădăcinată.
14Lăsați-i; ei sunt călăuze oarbe ale orbilor. Și dacă orbul călăuzește pe orb, vor cădea amândoi în groapă.
15Atunci Petru a răspuns și i-a zis: Explică-ne parabola aceasta.
16Și Isus a spus: Sunteți și voi încă fără de înțelegere?
17Încă nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară în hazna?
18Dar cele care ies din gură vin din inimă; și ele spurcă omul.
19Fiindcă din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, curvii, hoții, mărturii false, blasfemii;
20Acestea sunt cele ce spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.
21Atunci Isus a ieșit de acolo și s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului.
22Și iată, o femeie din Canaan a ieșit din aceleași ținuturi și a strigat către el, spunând: Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este chinuită rău de un drac.
23Dar nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și discipolii lui, venind la el, l-au implorat, spunând: Trimite-o de aici fiindcă strigă după noi.
24Iar el a răspuns și a zis: Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.
25Atunci ea a venit și i s-a închinat, spunând: Doamne, ajută-mă.
26Iar el a răspuns și a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței.
27Dar ea a spus: Adevărat, Doamne, totuși cățeii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.
28Atunci Isus a răspuns și i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se precum voiești. Și fiica ei a fost vindecată din ora aceea.
29Și Isus a plecat de acolo și a venit lângă marea Galileii; și a urcat pe munte și a șezut acolo.
30Și au venit la el mulțimi mari, având cu ele șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții; și i-au aruncat la picioarele lui Isus și i-a vindecat;
31Încât mulțimea se minuna, văzând că muții vorbesc, ciungii sunt făcuți sănătoși, șchiopii umblă și orbii văd; și glorificau pe Dumnezeul lui Israel.
32Atunci Isus i-a chemat pe discipolii săi și a spus: Mi-e milă de mulțime, pentru că sunt acum de trei zile cu mine și nu au ce să mănânce; și refuz să le dau drumul postind, ca nu cumva să cadă de oboseală pe cale.
33Și discipolii săi i-au spus: De unde să luăm așa multe pâini în pustie, încât să săturăm așa mulțime mare?
34Și Isus le-a spus: Câte pâini aveți? Și au răspuns: Șapte și câțiva peștișori.
35Și a poruncit mulțimii să șadă jos pe pământ.
36Și a luat cele șapte pâini și peștii, a adus mulțumiri, a frânt și le-a dat discipolilor lui; și discipolii, mulțimilor.
37Și au mâncat toți și au fost săturați; și au ridicat din frânturile care au rămas șapte coșuri pline.
38Și cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbați, în afară de femei și copii.
39Și a dat drumul mulțimilor și s-a îmbarcat într-o corabie și a venit în ținuturile Magdalei.

NEEMIA 5

1Și a fost un strigăt mare al poporului și al soțiilor lor împotriva fraților lor iudei.
2Fiindcă erau unii care spuneau: Noi, fiii noștri și fiicele noastre, suntem mulți; de aceea trebuie să luăm grâne pentru ei, ca să mâncăm și să trăim.
3Erau de asemenea unii care spuneau: Noi am ipotecat pământurile noastre, viile noastre și casele noastre, ca să cumpărăm grâne, din cauza foametei.
4Erau de asemenea alții care spuneau: Noi am împrumutat bani pentru tributul împăratului și aceasta pe pământurile noastre și viile noastre.
5Totuși acum carnea noastră este precum carnea fraților noștri, copiii noștri precum copiii lor; și, iată, noi ducem în robie pe fiii noștri și pe fiicele noastre ca să fie servitori și unele dintre fiicele noastre sunt duse deja în robie; și nu este în puterea noastră să le răscumpărăm, pentru că alți oameni au pământurile și viile noastre.
6Și m-am mâniat foarte tare când am auzit strigătul lor și aceste cuvinte.
7Și m-am sfătuit cu mine însumi și am mustrat pe nobili și pe conducători și le am spus: Voi stoarceți camătă fiecare de la fratele său. Și am adunat o mare adunare împotriva lor.
8Și le-am spus: Noi, după abilitatea noastră, am răscumpărat pe frații noștri iudei, care erau vânduți păgânilor; și voi să vindeți chiar pe frații voștri? Sau să ne fie ei vânduți? Atunci ei au tăcut și nu au găsit nimic să răspundă.
9De asemenea am spus: Nu este bine ceea ce faceți; nu ar trebui să umblați în teama de Dumnezeul nostru din cauza ocării păgânilor, dușmanii noștri?
10Eu de asemenea și frații mei și servitorii mei, am putea să stoarcem de la ei bani și grâne; vă rog, să lăsăm această camătă.
11Dați-le înapoi, vă rog, chiar în această zi pământurile lor, viile lor, grădinile lor de măslini și casele lor, de asemenea a suta parte din bani și din grâne, vinul și untdelemnul pe care l-ați stors de la ei.
12Atunci ei au spus: Le vom da înapoi și nu vom cere nimic de la ei; astfel vom face precum spui. Atunci am chemat preoții și am luat un jurământ de la ei, că vor face conform cu această promisiune.
13De asemenea mi-am scuturat poala și am spus: Astfel să scuture Dumnezeu pe fiecare om din casa lui și din munca lui, care nu împlinește această promisiune, chiar astfel să fie scuturat și golit. Și toată adunarea a spus: Amin, și au lăudat pe DOMNUL. Și poporul a făcut conform cu această promisiune.
14Mai mult, de când am fost rânduit să fiu guvernatorul lor în țara lui Iuda, din anul al douăzecilea până în anul al treizeci și doilea al împăratului Artaxerxes, adică, doisprezece ani, eu și frații mei nu am mâncat pâinea guvernatorului.
15Dar guvernatorii dinainte, care fuseseră înaintea mea, împovărau poporul și luaseră de la ei pâine și vin, în afară de cei patruzeci de șekeli de argint; da, chiar și servitorii lor stăpâneau peste popor; dar eu nu am făcut astfel, din cauza fricii de Dumnezeu.
16Da, de asemenea am continuat în lucrarea acestui zid și nu am cumpărat vreun pământ; și toți servitorii mei erau adunați acolo la lucru.
17Mai mult, erau la masa mea o sută cincizeci dintre iudei și conducători, în afară de cei care veneau la noi dintre păgânii care erau în jurul nostru.
18Acum, ceea ce era pregătit pentru mine zilnic era un bou și șase oi alese; de asemenea păsări erau pregătite pentru mine și o dată la zece zile tot felul de vinuri; totuși, pentru toate acestea eu nu am cerut pâinea guvernatorului, pentru că robia era grea asupra acestui popor.
19Gândește-te la mine, Dumnezeul meu, spre bine, conform cu tot ce am făcut pentru acest popor.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *