Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 26

1Și a fost o foamete în țară, în afară de prima foamete care a fost în zilele lui Avraam. Și Isaac a mers la Abimelec, împăratul filistenilor, la Gherar.
2Și DOMNUL i s-a arătat și a spus: Nu coborî în Egipt; locuiește în țara despre care îți voi spune;
3Locuiește temporar în această țară și voi fi cu tine și te voi binecuvânta, pentru că ție și seminței tale, voi da toate aceste țări și voi împlini jurământul pe care l-am jurat lui Avraam, tatăl tău.
4Și voi înmulți sămânța ta ca stelele cerului și voi da seminței tale toate aceste țări; și în sămânța ta toate națiunile pământului vor fi binecuvântate.
5Pentru că Avraam a ascultat de vocea mea și a păzit însărcinarea mea, poruncile mele, statutele mele și legile mele.
6Și Isaac a locuit în Gherar;
7Și oamenii locului l-au întrebat despre soția lui; iar el a spus: Ea este sora mea; căci se temea să spună: Este soția mea; ca nu cumva, spunea el, oamenii locului să mă ucidă pentru Rebeca, pentru că ea era plăcută la vedere.
8Și s-a întâmplat, în timp ce el era acolo de mult timp, că Abimelec, împăratul filistenilor, a privit afară pe fereastră și a văzut și, iată, Isaac se juca cu Rebeca, soția sa.
9Și Abimelec a chemat pe Isaac și a spus: Iată, cu adevărat ea este soția ta; și cum de ai spus: Ea este sora mea? Și Isaac i-a spus: Pentru că mi-am zis: Nu cumva să mor din cauza ei.
10Și Abimelec a spus: Ce este aceasta ce ne-ai făcut? Unul dintre oameni ar fi putut cu ușurință să se culce cu soția ta și ai fi adus vinovăție asupra noastră.
11Și Abimelec a poruncit întregului popor, spunând: Cel ce se atinge de acest bărbat sau de soția lui cu adevărat va fi dat la moarte.
12Apoi Isaac a semănat în acel ținut și a primit în același an însutit și DOMNUL l-a binecuvântat.
13Și acest bărbat a ajuns mare și a mers înainte și a crescut până ce a devenit foarte mare.
14Fiindcă avea în posesiune turme și în posesiune cirezi și servitori în număr mare și filistenii îl invidiau.
15Și toate fântânile pe care servitorii tatălui său le-au săpat în zilele lui Avraam, tatăl său, filistenii le-au astupat și le-au umplut cu pământ.
16Și Abimelec i-a spus lui Isaac: Pleacă de la noi, pentru că ești mult mai puternic decât noi.
17Și Isaac a plecat de acolo și a ridicat cortul său în valea Gherar și a locuit acolo.
18Și Isaac a săpat din nou fântânile de apă, pe care ei le săpaseră în zilele lui Avraam, tatăl său, pentru că filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam; și le-a pus numele după numele pe care tatăl său le-a pus.
19Și servitorii lui Isaac au săpat în vale și au găsit acolo o fântână de apă țâșnitoare.
20Și păstorii din Gherar s-au certat cu păstorii lui Isaac, spunând: Apa este a noastră; și a pus fântânii numele Esec, pentru că s-au certat cu el.
21Și au săpat o altă fântână și s-au certat și pentru aceasta și a pus acesteia numele Sitna.
22Și s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână; și pentru aceea nu s-au certat și acesteia i-a pus numele Rehobot; și a spus: Căci de acum DOMNUL a făcut loc pentru noi și vom fi roditori în țară.
23Și a urcat de acolo la Beer-Șeba.
24Și DOMNUL i s-a arătat în aceeași noapte și a spus: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, nu te teme, pentru că eu sunt cu tine și te voi binecuvânta și voi înmulți sămânța ta din cauza servitorului meu, Avraam.
25Și a zidit un altar acolo și a chemat numele DOMNULUI și a ridicat cortul său acolo; și acolo servitorii lui Isaac au săpat o fântână.
26Atunci Abimelec a mers la el, din Gherar, și Ahuzat, unul din prietenii săi, și Picol, căpetenia armatei sale.
27Și Isaac le-a spus: Pentru ce ați venit la mine, văzând că mă urâți și m-ați trimis de la voi?
28Iar ei au spus: Noi am văzut cu adevărat că DOMNUL a fost cu tine; și noi ne-am spus: Să fie acum un jurământ între noi, între noi și tine, și să facem un legământ cu tine;
29Că nu ne vei face niciun rău, așa cum nici noi nu ne-am atins de tine și precum noi nu ți-am făcut nimic decât bine și te-am trimis în pace, tu ești acum binecuvântatul DOMNULUI.
30Iar el le-a făcut un ospăț și au mâncat și au băut.
31Și s-au sculat devreme dimineața și au jurat unul altuia; și Isaac i-a trimis și au plecat de la el în pace.
32Și s-a întâmplat, în aceeași zi, că servitorii lui Isaac au venit și i-au povestit referitor la fântâna pe care o săpaseră și i-au spus: Am găsit apă.
33Și pe aceasta a numit-o Șeba, de aceea numele cetății este Beer-Șeba până în ziua de astăzi.
34Și Esau era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de soție pe Iudit, fiica lui Beeri hititul, și pe Basmat, fiica lui Elon hititul,
35Care au fost o mâhnire în duh pentru Isaac și pentru Rebeca.

MATEI 25

1Atunci împărăția cerului se va asemăna cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui.
2Și cinci dintre ele erau înțelepte și cinci fără minte.
3Cele fără minte și-au luat candelele și nu au luat untdelemn cu ele;
4Dar cele înțelepte au luat untdelemn în vasele lor, cu candelele lor.
5În timp ce mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit.
6Și la miezul nopții s-a făcut o strigare: Iată, vine mirele; ieșiți-i în întâmpinare.
7Atunci toate acele fecioare s-au ridicat și și-au pregătit candelele.
8Și cele fără minte au spus celor înțelepte: Dați-ne din untdelemnul vostru, pentru că ni s-au stins candelele.
9Dar cele înțelepte au răspuns, zicând: Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai degrabă duceți-vă la cei ce vând și cumpărați-vă.
10Și pe când se duceau să cumpere, a venit mirele; și cele ce erau pregătite, au intrat cu el la nuntă; și ușa a fost închisă.
11Și după aceea au venit și celelalte fecioare, spunând: Doamne, Doamne, deschide-ne.
12Dar el a răspuns și a zis: Adevărat vă spun: Nu vă cunosc.
13Vegheați așadar, pentru că nu știți nici ziua nici ora în care vine Fiul omului.
14Fiindcă împărăția cerului este ca un om, care, plecând într-o țară îndepărtată, a chemat pe robii săi și le-a încredințat averile sale.
15Și unuia i-a dat cinci talanți și altuia doi și altuia unul; fiecăruia conform capacităților lui; și imediat a plecat.
16Atunci, cel ce primise cinci talanți s-a dus și a făcut comerț cu ei și a făcut alți cinci talanți.
17Și tot așa, cel ce primise doi talanți, a câștigat și el alți doi.
18Dar cel ce primise unul s-a dus și a săpat în pământ și a ascuns banii domnului său.
19Și după mult timp domnul acelor robi vine și face socoteala cu ei.
20Și cel ce primise cinci talanți a venit și a adus alți cinci talanți, spunând: Domnule, mi-ai încredințat cinci talanți; iată, am câștigat pe lângă ei alți cinci talanți.
21Și domnul său i-a spus: Bine ai lucrat, rob bun și credincios; ai fost credincios peste puține, te voi face stăpân peste multe; intră în bucuria domnului tău.
22Și cel ce primise doi talanți a venit și a spus: Domnule, mi-ai încredințat doi talanți; iată, am câștigat pe lângă ei alți doi talanți.
23Domnul său i-a spus: Bine ai lucrat rob bun și credincios; ai fost credincios peste puține, te voi face stăpân peste multe; intră în bucuria domnului tău.
24Atunci și cel ce primise un talant a venit și a spus: Domnule, te știam că ești om aspru, secerând de unde nu ai semănat și adunând de unde nu ai vânturat;
25Și mi-a fost teamă și m-am dus și am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău.
26Și domnul său, răspunzând, i-a zis: Rob stricat și leneș, ai știut că secer de unde nu am semănat și adun de unde nu am vânturat;
27De aceea trebuia să dai banii mei schimbătorilor de bani și eu venind, aș fi primit ce este al meu cu dobândă.
28Luați de aceea talantul de la el și dați-l celui ce are zece talanți;
29Căci fiecăruia care are, i se va da și va avea din abundență; dar de la cel ce nu are, se va lua și ce are.
30Și aruncați pe robul nefolositor în întunericul de afară; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.
31Când Fiul omului va veni în gloria sa și toți îngerii sfinți cu el, atunci va ședea pe tronul gloriei sale;
32Și înaintea lui vor fi adunate toate națiunile; și îi va separa pe unii de alții, precum păstorul separă oile de capre;
33Și va pune oile la dreapta sa, dar caprele la stânga.
34Atunci Împăratul va spune celor de la dreapta lui: Veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția pregătită pentru voi de la întemeierea lumii;
35Fiindcă am fost flămând și mi-ați dat să mănânc; am fost însetat și mi-ați dat să beau; am fost străin și m-ați primit;
36Gol și m-ați îmbrăcat; am fost bolnav și m-ați vizitat; am fost în închisoare și ați venit la mine.
37Atunci cei drepți îi vor răspunde, zicând: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau însetat și ți-am dat să bei?
38Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat?
39Sau când te-am văzut noi bolnav sau în închisoare și am venit pe la tine?
40Și Împăratul va răspunde și le va zice: Adevărat vă spun: Întrucât ați făcut acestea unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut.
41Apoi va spune și celor de la stânga: Plecați de la mine, blestemaților, în focul veșnic, pregătit pentru diavol și îngerii lui;
42Fiindcă am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc; am fost însetat și nu mi-ați dat să beau;
43Am fost străin și nu m-ați primit; gol și nu m-ați îmbrăcat; bolnav și în închisoare și nu m-ați vizitat.
44Atunci îi vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare și nu te-am servit?
45Atunci le va răspunde, zicând: Adevărat vă spun: Întrucât nu ați făcut acestea unuia dintre cei mai neînsemnați din aceștia, mie nu mi le-ați făcut.
46Și aceștia vor merge în pedeapsă veșnică; dar cei drepți în viață eternă.

ESTERA 2

După aceste lucruri, când furia împăratului Ahașveroș s-a potolit, el și-a amintit de Vaști și ceea ce ea a făcut și ce s-a hotărât împotriva ei.
2Atunci servitorii împăratului care îl serveau i-au spus: Să se caute fecioare tinere și plăcute pentru împărat.
3Și împăratul să rânduiască ofițeri în toate provinciile împărăției sale, pentru ca ei să adune toate fecioarele tinere și plăcute la palatul Susa, în casa femeilor, sub îngrijirea lui Hegai, famenul împăratului, păzitorul femeilor; și să le fie date lucrurile lor pentru curățire.
4Și tânăra care va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vaști. Și aceasta a plăcut împăratului; și a făcut astfel.
5 Și era în palatul Susa un anumit iudeu, al cărui nume era Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Șimei, fiul lui Chiș, un beniamit;
6Care a fost adus din Ierusalim odată cu captivitatea care a fost adusă cu Ieconia împăratul lui Iuda, pe care i-a adus Nebucadnețar împăratul Babilonului.
7Și el a crescut-o pe Hadasa, care este Estera, fiica unchiului său; fiindcă ea nu avea nici tată nici mamă, și tânăra era plăcută și frumoasă; pe ea Mardoheu a luat-o să fie fiica lui după ce tatăl și mama ei au murit.
8Și s-a întâmplat, când s-a auzit porunca și hotărârea împăratului, și când multe tinere au fost adunate la palatul Susa, sub îngrijirea lui Hegai, că și Estera a fost adusă în casa împăratului, sub îngrijirea lui Hegai, păzitorul femeilor.
9Și tânăra i-a plăcut și a obținut bunătate din partea lui; iar el în grabă i-a dat lucrurile pentru curățire, împreună cu lucrurile ei și șapte tinere, care se cuvenea să îi fie date din casa împăratului; și el a mutat-o pe ea și pe tinerele ei în cel mai bun loc în casa femeilor.
10Estera nu și-a arătat nici poporul nici rudenia; fiindcă Mardoheu i-a poruncit să nu și-o arate.
11Și Mardoheu se plimba zilnic pe dinaintea curții casei femeilor, să afle starea Esterei și ce se face cu ea.
12Și când venea rândul fiecărei tinere să intre la împăratul Ahașveroș, după ce a stat douăsprezece luni, conform obiceiului femeilor, (fiindcă astfel se împlineau zilele purificării lor, adică, șase luni cu untdelemn de smirnă, și șase luni cu arome dulci și cu alte lucruri pentru purificarea femeilor).
13Și astfel venea fiecare tânără la împărat; tot ceea ce își dorea i se dădea să ia cu ea din casa femeilor în casa împăratului.
14Mergea seara și se întorcea dimineața în a doua casă a femeilor, sub îngrijirea lui Șaașgaz, famenul împăratului, care păzea concubinele; ea nu mai intra la împărat decât dacă împăratului i-a plăcut de ea și era chemată pe nume.
15Și când a venit rândul Esterei, fiica lui Abihail, unchiul lui Mardoheu care o luase la el ca fiica lui, să intre la împărat, nu a cerut nimic decât ceea ce Hegai, famenul împăratului, păzitorul femeilor, a rânduit. Și Estera a obținut favoare înaintea vederii tuturor celor ce o priveau.
16Astfel Estera a fost luată la împăratul Ahașveroș în casa lui împărătească în luna a zecea, care este luna Tebet, în al șaptelea an al domniei lui.
17Și împăratul a iubit-o pe Estera mai mult decât pe toate femeile, iar ea a obținut har și favoare înaintea vederii lui mai mult decât toate fecioarele; astfel că el i-a pus coroana împărătească pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul lui Vaști.
18Apoi împăratul a făcut un ospăț mare tuturor prinților lui și servitorilor lui, adică ospățul Esterei; și a dat o scutire provinciilor și a dat daruri conform cu starea împăratului.
19Și când fecioarele au fost adunate a doua oară, atunci Mardoheu a stat la poarta împăratului.
20Estera nu și-a fost arătat încă nici rudenia nici poporul, precum îi poruncise Mardoheu, pentru că Estera a împlinit porunca lui Mardoheu, ca și atunci când ea creștea lângă el.
21În acele zile, când Mardoheu stătea în poarta împăratului, doi dintre famenii împăratului, Bigtan și Tereș, dintre aceia care păzeau ușa, s-au înfuriat și au căutat să pună mâna pe împăratul Ahașveroș.
22Și acest lucru a fost cunoscut de Mardoheu, care l-a spus împărătesei Estera; iar Estera a adus aceasta la cunoștința împăratului în numele lui Mardoheu.
23Și după ce s-a făcut cercetarea acestui lucru, s-a aflat ca adevărat; astfel amândoi au fost spânzurați de un copac; iar aceasta a fost scrisă în cartea cronicilor înaintea împăratului.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *