Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 28

1Și Isaac a chemat pe Iacob și l-a binecuvântat și i-a poruncit și i-a spus: Nu lua o soție dintre fiicele lui Canaan.
2Ridică-te, mergi la Padanaram, la casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți o soție de acolo, dintre fiicele lui Laban, fratele mamei tale.
3Și Dumnezeul Atotputernic să te binecuvânteze și să te facă roditor și să te înmulțească să fii o mulțime de popoare;
4Și să îți dea binecuvântarea lui Avraam, ție și seminței tale cu tine, ca să moștenești țara în care ești străin, pe care Dumnezeu a dat-o lui Avraam.
5Și Isaac l-a trimis pe Iacob; iar el s-a dus la Padanaram, la Laban, fiul lui Betuel sirianul, fratele Rebecăi, mama lui Iacob și Esau.
6Când Esau a văzut că Isaac a binecuvântat pe Iacob și l-a trimis la Padanaram să își ia o soție de acolo și, binecuvântându-l, i-a dat poruncă, spunând: Nu lua o soție dintre fiicele lui Canaan;
7Și că Iacob a ascultat de tatăl său și mama sa și a mers la Padanaram;
8Și Esau, văzând că fiicele lui Canaan nu îi plăceau lui Isaac, tatăl său,
9Esau a mers la Ismael și a luat, pe lângă soțiile pe care le avea, pe Mahalat, fiica lui Ismael, fiul lui Avraam, sora lui Nebaiot, să fie soția sa.
10Și Iacob a ieșit din Beer-Șeba și a mers spre Haran.
11Și s-a așezat într-un anumit loc și a rămas acolo toată noaptea, deoarece soarele apusese; și a luat dintre pietrele din acel loc și le-a pus drept perne ale sale și s-a culcat în locul acela să doarmă.
12Și a visat și, iată, o scară pusă pe pământ și vârful ei ajungea la cer și, iată, îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând pe ea.
13Și, iată, DOMNUL a stat în picioare deasupra acesteia și a spus: Eu sunt DOMNUL Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, și Dumnezeul lui Isaac; pământul pe care ești culcat, ție ți-l voi da și seminței tale;
14Și sămânța ta va fi ca țărâna pământului și te vei răspândi departe spre vest și spre est și spre nord și spre sud și în tine și în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului.
15Și, iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în toate locurile în care mergi și te voi aduce înapoi în această țară; fiindcă nu te voi părăsi, până ce nu voi fi făcut lucrul despre care ți-am vorbit.
16Și Iacob s-a trezit din somnul său și a spus: Cu adevărat DOMNUL este în acest loc, iar eu nu am știut.
17Și s-a temut și a spus: Cât de înspăimântător este acest loc! Aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și aceasta este poarta cerului.
18Și Iacob s-a ridicat devreme dimineața și a luat piatra pe care o pusese drept perne ale sale și a pus-o ca stâlp și a turnat untdelemn pe vârful acesteia.
19Și a pus acelui loc numele Betel, dar numele acelei cetăți era Luz mai înainte.
20Și Iacob a făcut o promisiune, spunând: Dacă Dumnezeu va fi cu mine și mă va ține pe această cale pe care merg și îmi va da pâine să mănânc și haine să îmbrac,
21Așa ca eu să mă întorc înapoi la casa tatălui meu în pace, atunci DOMNUL va fi Dumnezeul meu;
22Și această piatră, pe care am pus-o ca stâlp, va fi casa lui Dumnezeu; și din tot ce îmi vei da, îți voi da negreșit zeciuială.

MATEI 27

1Când a venit dimineața, toți preoții de seamă și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Isus, să îl ucidă.
2Și legându-l, l-au dus și l-au predat lui Pontius Pilat, guvernatorul.
3Atunci Iuda, care l-a trădat, când a văzut că a fost condamnat, s-a căit și a adus înapoi cei treizeci de arginți marilor preoți și bătrânilor,
4Spunând: Am păcătuit prin aceea că am trădat sângele nevinovat. Dar ei au spus: Ce ne pasă nouă? Te privește!
5Și el aruncând arginții în templu, a plecat; și s-a dus și s-a spânzurat.
6Dar preoții de seamă au luat arginții și au spus: Nu este legiuit să îi punem în vistierie, pentru că este prețul sângelui.
7Și au ținut sfat și au cumpărat cu ei câmpul olarului, ca să îngroape pe străini în el.
8De aceea câmpul acela a fost numit câmpul sângelui, până în ziua de azi.
9Atunci a fost împlinit ce fusese spus prin profetul Ieremia, spunând: Și au luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care cei dintre copiii lui Israel l-au prețuit;
10Și i-au dat pentru câmpul olarului, așa cum mi-a rânduit mie Domnul.
11Și Isus a stat în picioare înaintea guvernatorului; și guvernatorul l-a întrebat, spunând: Ești tu Împăratul iudeilor? Și Isus i-a spus: Tu spui.
12Și când a fost acuzat de preoții de seamă și bătrâni, nu a răspuns nimic.
13Atunci Pilat i-a spus: Nu auzi câte lucruri aduc ei mărturie împotriva ta?
14Și nu i-a răspuns la nicio vorbă; așa că guvernatorul se minuna foarte mult.
15Și la acea sărbătoare guvernatorul avea obiceiul să elibereze oamenilor un prizonier, pe care îl voiau.
16Pe atunci aveau un prizonier faimos, numit Baraba.
17De aceea când erau adunați, Pilat le-a spus: Pe care voiți să vi-l eliberez? Pe Baraba, sau pe Isus, care este numit Cristos?
18Fiindcă știa că din cauza invidiei l-au predat.
19Pe când el era așezat pe scaunul de judecată, soția sa a trimis la el, spunând: Să nu ai nimic a face cu acel om drept; fiindcă azi am suferit multe în vis din cauza lui.
20Dar preoții de seamă și bătrânii au convins mulțimile ca să îl ceară pe Baraba, iar pe Isus să îl nimicească.
21Guvernatorul a răspuns și le-a zis: Pe care dintre cei doi voiți să vi-l eliberez? Iar ei spuneau: Pe Baraba.
22Pilat le-a spus: Atunci ce să fac cu Isus, care este numit Cristos? Iar ei toți i-au spus: Să fie crucificat.
23Iar guvernatorul a spus: De ce, ce rău a făcut? Dar ei strigau și mai tare, spunând: Să fie crucificat.
24Când Pilat a văzut că nu poate fi de niciun folos, ci mai degrabă s-a făcut tumult, a luat apă și și-a spălat mâinile înaintea mulțimii, spunând: Sunt nevinovat de sângele acestui om drept. Vă privește!
25Atunci tot poporul a răspuns și a zis: Sângele lui fie asupra noastră și asupra copiilor noștri.
26Atunci le-a eliberat pe Baraba; și după ce l-a biciuit pe Isus, l-a predat să fie crucificat.
27Atunci soldații guvernatorului l-au luat pe Isus în sala de judecată și au adunat în jurul lui toată ceata de soldați.
28Și l-au dezbrăcat și i-au pus o robă stacojie.
29Și după ce au împletit o coroană de spini, au pus-o pe capul lui; și o trestie în mâna lui dreaptă și îngenuncheau în fața lui și își băteau joc de el, spunând: Bucură-te, Împăratul iudeilor.
30Și scuipând asupra lui, au luat trestia și îl loveau în cap.
31Și după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de robă și l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să îl crucifice.
32Și pe când ieșeau, au găsit un om din Cirene, numit Simon; pe el l-au constrâns să îi ducă crucea.
33Și când au ajuns la un loc numit Golgota, căruia i se spune Locul Căpățânii,
34I-au dat să bea oțet amestecat cu fiere. Și gustând, a refuzat să bea.
35Și l-au crucificat și și-au împărțit hainele lui, aruncând sorți; ca să se împlinească ce fusese spus de profetul: Și-au împărțit hainele mele între ei și pe cămașa mea au aruncat sorți.
36Și șezând, soldații îl vegheau acolo.
37Și i-au pus deasupra capului său acuzația lui în scris: ACESTA ESTE ISUS ÎMPĂRATUL IUDEILOR.
38Tot atunci au fost crucificați cu el doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga.
39Și cei ce treceau îl înjurau, clătinând din cap,
40Și spunând: Tu care distrugi templul și îl zidești în trei zile, salvează-te pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe cruce.
41Și la fel, batjocorindu-l, preoții de seamă, cu scribii și bătrânii, spuneau:
42Pe alții i-a salvat; pe sine însuși nu se poate salva. Dacă este el Împăratul lui Israel, să coboare acum de pe cruce și îl vom crede.
43S-a încrezut în Dumnezeu; să îl scape acum, dacă îl dorește. Fiindcă a spus: Sunt Fiul lui Dumnezeu.
44De asemenea tâlharii care erau crucificați împreună cu el, îl ocărau cu aceleași cuvinte.
45Iar de la ora șase s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ora nouă.
46Și pe la ora nouă, Isus a strigat cu voce tare, spunând: Eli, Eli, lama sabactani? Care este tradus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?
47Și unii din cei ce stăteau acolo în picioare, când au auzit, au spus: Acesta cheamă pe Ilie.
48Și imediat, unul dintre ei a alergat și a luat un burete și l-a umplut cu oțet și l-a pus într-o trestie și i-a dat să bea.
49Dar ceilalți spuneau: Lăsați-l, să vedem dacă va veni Ilie să îl salveze.
50Iar Isus, după ce a strigat din nou cu voce tare și-a dat duhul.
51Și iată, perdeaua templului s-a rupt în două, de sus până jos; și pământul s-a cutremurat și stâncile s-au despicat;
52Și mormintele au fost deschise; și multe trupuri ale sfinților care adormiseră, s-au ridicat;
53Și au ieșit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora.
54Și centurionul și cei ce erau cu el veghind pe Isus, văzând cutremurul și lucrurile care fuseseră făcute, s-au temut foarte tare, spunând: Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu.
55Acolo erau și multe femei, privind de departe, care îl urmaseră din Galileea pe Isus, servindu-i,
56Între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și Iose, și mama copiilor lui Zebedei.
57Și când s-a înserat, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era și el discipol al lui Isus;
58Acesta a mers la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat a poruncit să îi fie dat trupul.
59Și Iosif, după ce a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in,
60Și l-a pus într-un mormânt nou, al lui însuși, pe care îl tăiase în stâncă; și a rostogolit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat.
61Și acolo erau Maria Magdalena și cealaltă Marie, șezând cu fața la mormânt.
62Și a doua zi, care urmează zilei pregătirii, preoții de seamă și fariseii s-au adunat la Pilat,
63Spunând: Domnule, ne amintim că înșelătorul acela a spus pe când era încă în viață: După trei zile, voi învia.
64De aceea poruncește ca mormântul să fie asigurat până a treia zi, ca nu cumva să vină discipolii lui noaptea să îl fure și să spună poporului: A înviat dintre morți; atunci rătăcirea de pe urmă va fi mai rea decât cea dintâi.
65Pilat le-a spus: Aveți o gardă; duceți-vă și asigurați-l cum puteți.
66Așa că ei au plecat și au asigurat mormântul, sigilând piatra și punând o gardă.

ESTERA 4

1Când Mardoheu a priceput tot ce s-a făcut, Mardoheu și-a sfâșiat hainele și s-a îmbrăcat în pânză de sac cu cenușă, și a ieșit în mijlocul cetății, și a plâns tare și cu amărăciune.
2Și a venit până în fața porții împăratului, căci nimeni nu putea intra pe poarta împăratului îmbrăcat cu pânză de sac.
3Și în fiecare provincie, oriunde ajungea porunca împăratului și hotărârea sa, a fost mare jale printre iudei, și post și plâns și strigăte; și mulți zăceau în pânză de sac și cenușă.
4Și servitoarele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus aceasta. Atunci împărăteasa a fost foarte mâhnită; și a trimis haine să îl îmbrace pe Mardoheu, și să îi ia pânza de sac de pe el, dar el nu a primit.
5Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul dintre famenii împăratului, pe care l-a rânduit să aibă grijă de ea, și i-a dat o poruncă pentru Mardoheu, să afle ce este și de ce.
6Astfel Hatac a mers la Mardoheu până în piața cetății, care era înaintea porții împăratului.
7Și Mardoheu i-a spus tot ceea ce i s-a întâmplat, și despre suma de bani pe care Haman a promis să o plătească trezoreriilor împăratului pentru iudei, pentru a-i nimici.
8De asemenea i-a dat copia înscrisului hotărârii, dată în Susa pentru a-i nimici, pentru a fi arătată Esterei, și să îi spună și să îi poruncească să intre la împărat, să îl roage și să facă cerere înaintea lui pentru poporul ei.
9Și Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu.
10Estera a vorbit din nou lui Hatac și i-a dat porunca pentru Mardoheu.
11Toți servitorii împăratului și oamenii din provinciile împăratului, știu că oricine, fie bărbat, fie femeie, care va intra la împărat în curtea dinăuntru, fără să fie chemat, este o singură lege a împăratului, să fie ucis, cu excepția celui căruia împăratul îi întinde sceptrul său aurit, ca el să trăiască; iar eu nu am fost chemată la împărat în aceste treizeci de zile.
12Și i-au spus lui Mardoheu cuvintele Esterei.
13Atunci Mardoheu i-a poruncit să răspundă Esterei: Nu gândi în tine însuți că numai tu vei scăpa în casa împăratului dintre toți iudeii.
14Căci dacă tu vei tăcea cu totul în acest timp, ajutorul și eliberarea iudeilor se va ridica din altă parte; dar tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți; și cine știe dacă nu ai venit la împărăție tocmai pentru un timp ca acesta?
15Apoi Estera le-a cerut să ducă acest răspuns înapoi lui Mardoheu.
16Du-te, adună toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, și nici nu mâncați nici nu beți trei zile, noapte sau zi; de asemenea eu și servitoarele mele vom posti la fel; și astfel voi merge la împărat, ceea ce nu este conform legii: și dacă voi pieri, voi pieri.
17Și Mardoheu a plecat pe drumul lui, și a făcut conform cu tot ceea ce Estera i-a poruncit.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *