Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 29

1Apoi Iacob a mers în călătoria sa și a mers în țara poporului din est.
2Și a privit și, iată, o fântână în câmp și, iată, acolo erau trei turme de oi culcate lângă ea; căci din acea fântână adăpau turmele; și o piatră mare era peste gura fântânii.
3Și acolo erau toate turmele adunate și au rostogolit piatra de la gura fântânii și au adăpat oile și au pus piatra din nou peste gura fântânii la locul ei.
4Și Iacob le-a spus: Frații mei, de unde sunteți voi? Iar ei au spus: Noi suntem din Haran.
5Iar el le-a spus: Îl cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Iar ei au spus: Îl cunoaștem.
6Iar el le-a spus: Este el bine? Iar ei au spus: Este bine și, iată, Rahela, fiica lui, vine cu oile.
7Iar el a spus: Iată, ziua este încă mare, nici nu este timpul ca vitele să fie adunate; adăpați oile și mergeți și le pașteți.
8Iar ei au spus: Nu putem, până când toate turmele sunt adunate și când ei rostogolesc piatra de la gura fântânii, atunci adăpăm oile.
9Și în timp ce el încă vorbea cu ei, Rahela a venit cu oile tatălui ei, pentru că ea le păzea.
10Și s-a întâmplat, când Iacob a văzut-o pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, și oile lui Laban, fratele mamei sale, că Iacob s-a apropiat și a rostogolit piatra de la gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale.
11Și Iacob a sărutat pe Rahela și el și-a ridicat vocea și a plâns.
12Și Iacob a povestit Rahelei că el era fratele tatălui ei și că el era fiul Rebecăi; și ea a alergat și a povestit tatălui ei.
13Și s-a întâmplat, când Laban a auzit veștile despre Iacob, fiul surorii lui, că el a alergat să îl întâlnească și l-a îmbrățișat și l-a sărutat și l-a adus în casa lui. Și el a povestit lui Laban toate aceste lucruri.
14Și Laban i-a spus: Tu ești cu adevărat osul meu și carnea mea. Și a rămas cu el o lună de zile.
15Și Laban i-a spus lui Iacob: Pentru că tu ești fratele meu ar trebui de aceea să îmi servești degeaba? Spune-mi, ce va fi plata ta.
16Și Laban avea două fiice; numele celei mai în vârstă era Leea și numele celei mai tinere era Rahela.
17Leea era slabă de ochi; dar Rahela era frumoasă la statură și plăcută la vedere.
18Și Iacob a iubit-o pe Rahela; și a spus: Te voi servi șapte ani pentru Rahela, fiica ta mai tânără.
19Și Laban a spus: Este mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altui bărbat; rămâi la mine.
20Și Iacob a servit șapte ani pentru Rahela; și aceștia i-au părut doar câteva zile, din cauza dragostei pe care o avea pentru ea.
21Și Iacob i-a spus lui Laban: Dă-mi soția mea, pentru că zilele mi s-au împlinit, ca să intru la ea.
22Și Laban a strâns împreună toți bărbații locului și a făcut un ospăț.
23Și s-a întâmplat, în timpul serii, că el a luat pe Leea fiica sa, și i-a adus-o; iar el a intrat la ea.
24Și Laban a dat fiicei sale, Leea, pe Zilpa, roaba lui, ca servitoare.
25Și s-a întâmplat, că dimineața, iată, era Leea; și i-a spus lui Laban: Ce este aceasta ce mi-ai făcut? Nu ți-am servit pentru Rahela? Și de ce m-ai înșelat?
26Și Laban a spus: Nu trebuie să fie făcut astfel în țara noastră, a da pe cea mai tânără înaintea celei întâi născute.
27Împlinește săptămâna ei și ți-o vom da și pe aceasta pentru serviciul pe care mi-l vei face încă alți șapte ani.
28Și Iacob a făcut astfel și a împlinit săptămâna ei; iar el i-a dat și pe Rahela, fiica sa, de soție.
29Și Laban a dat Rahelei, fiica sa, pe Bilha, roaba lui, să fie roaba ei.
30Iar el a intrat și la Rahela și a iubit pe Rahela și mai mult decât pe Leea și i-a servit încă alți șapte ani.
31Și când DOMNUL a văzut că Leea era urâtă de el, a deschis pântecele ei; dar Rahela era stearpă.
32Și Leea a rămas însărcinată și a născut un fiu și i-a pus numele Ruben, căci ea a spus: Cu adevărat DOMNUL a privit la necazul meu; de aceea acum soțul meu mă va iubi.
33Și a rămas însărcinată din nou și a născut un fiu și a spus: Pentru că DOMNUL a auzit că eu eram urâtă de soțul meu, mi-a dat de aceea și acest fiu; și i-a pus numele Simeon.
34Și a rămas însărcinată din nou și a născut un fiu și a spus: Acum, de această dată, soțul meu va fi lipit de mine, pentru că i-am născut lui trei fii; de aceea numele lui a fost chemat Levi.
35Și a rămas însărcinată din nou și a născut un fiu; și a spus: Acum voi lăuda pe DOMNUL; de aceea i-a pus numele Iuda; și a încetat să nască.

MATEI 28

1La sfârșitul sabatului, pe când începea să se lumineze înspre prima zi a săptămânii, au venit Maria Magdalena și cealaltă Marie să vadă mormântul.
2Și iată, a fost un mare cutremur; fiindcă îngerul Domnului a coborât din cer și a venit și a rostogolit deoparte piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea.
3Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.
4Și de teama lui, paznicii au tremurat și au fost ca morți.
5Iar îngerul a răspuns și le-a zis femeilor: Nu vă temeți; fiindcă știu că voi îl căutați pe Isus cel crucificat.
6Nu este aici; fiindcă a înviat, așa cum a spus. Veniți, vedeți locul unde zăcea Domnul.
7Și duceți-vă repede să spuneți discipolilor lui că a înviat dintre morți; și iată, el merge înaintea voastră în Galileea; acolo îl veți vedea; iată, v-am spus.
8Și ele au plecat repede de la mormânt cu teamă și cu mare bucurie; și au alergat să îi anunțe pe discipolii lui.
9Și pe când mergeau să îi anunțe pe discipolii lui, iată, Isus le-a întâlnit, spunând: Bucurați-vă. Și au venit și i-au cuprins picioarele și i s-au închinat.
10Atunci Isus le-a spus: Nu vă temeți; duceți-vă, spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea.
11Și pe când se duceau ele, iată, unii din gardă au venit în cetate și au arătat marilor preoți toate cele făcute.
12Și după ce s-au adunat cu bătrânii și au ținut sfat, au dat mulți bani soldaților,
13Spunând: Ziceți așa: Discipolii lui au venit noaptea și l-au furat pe când noi dormeam.
14Și dacă aceasta va ajunge la urechile guvernatorului, noi îl vom convinge și vă vom păstra în siguranță.
15Așa că au luat banii și au făcut cum fuseseră învățați. Și acest cuvânt este răspândit printre iudei până în ziua de astăzi.
16Atunci cei unsprezece discipoli s-au dus în Galileea, la un munte unde Isus le rânduise.
17Și când l-au văzut, i s-au închinat; dar unii s-au îndoit.
18Și Isus a venit și le-a vorbit, spunând: Toată puterea îmi este dată în cer și pe pământ.
19De aceea duceți-vă și învățați toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
20Învățându-i să țină toate câte v-am poruncit; și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Amin.

ESTERA 5

1Și s-a întâmplat în a treia zi, că Estera s-a îmbrăcat cu haina împărătească și a stat în picioare în curtea interioară a casei împăratului, în dreptul casei împăratului; și împăratul ședea pe tronul său împărătesc în casa împărătească, în fața porții casei.
2Și a fost astfel, când împăratul a văzut-o pe împărăteasa Estera stând în picioare în curte, că ea a obținut favoare în ochii lui; și împăratul i-a întins Esterei sceptrul de aur din mâna lui. Și Estera s-a apropiat și a atins vârful sceptrului.
3Atunci împăratul i-a spus: Ce dorești împărăteasă Estera? Și care este cererea ta? Ți se va da chiar jumătate din împărăție.
4Și Estera a răspuns: Dacă ar face plăcere împăratului, să vină astăzi împăratul și Haman la ospățul pe care i l-am pregătit.
5Atunci împăratul a spus: Grăbește-l pe Haman pentru a face ce a zis Estera. Și împăratul și Haman au venit la ospățul pe care Estera l-a pregătit.
6Și împăratul a spus Esterei la ospățul vinului: Care este rugămintea ta, și ți se va da? Și care este cererea ta? Se va îndeplini până la jumătate din împărăție.
7Atunci Estera a răspuns și a zis: Rugămintea și cererea mea este:
8Daca am găsit favoare în ochii împăratului și dacă face plăcere împăratului să facă după rugămintea mea și să împlinească cererea mea, să vină împăratul și Haman la ospățul pe care îl voi pregăti pentru ei, și voi face mâine conform spusei împăratului.
9Și în acea zi Haman a plecat bucuros și cu inimă veselă, dar când Haman a văzut pe Mardoheu la poarta împăratului, că nu s-a ridicat, nici nu s-a mișcat pentru el, s-a umplut de indignare împotriva lui Mardoheu.
10Cu toate acestea Haman s-a stăpânit; și când a ajuns acasă a trimis și și-a chemat prietenii și pe Zereș, soția lui.
11Și Haman le-a spus despre gloria bogățiilor lui și de mulțimea copiilor săi și toate lucrurile în care împăratul l-a promovat, și cum l-a avansat deasupra prinților și servitorilor împăratului.
12Haman a continuat spunând: Da, împărăteasa Estera nu a lăsat niciun alt om decât pe mine să intre cu împăratul la ospățul pe care ea l-a pregătit; și mâine sunt de asemenea invitat la ea cu împăratul.
13Totuși toate acestea nu îmi folosesc la nimic, cât timp îl văd pe Mardoheu, iudeul, șezând la poarta împăratului.
14Atunci Zereș, soția lui, și toți prietenii lui, i-au spus: Să se facă o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coți și mâine să vorbești cu împăratul ca Mardoheu să fie spânzurat de ea; apoi să mergi voios cu împăratul la ospăț. Și acest lucru a plăcut lui Haman; și a pus să se facă spânzurătoarea.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *