Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 30

1Și când Rahela a văzut că ea nu îi naște lui Iacob copii, Rahela a invidiat pe sora ei; și i-a spus lui Iacob: Dă-mi copii sau altfel mor.
2Și mânia lui Iacob s-a aprins împotriva Rahelei și a spus: Sunt eu în locul lui Dumnezeu care a oprit de la tine rodul pântecelui?
3Iar ea a spus: Iată, pe servitoarea mea, Bilha, intră la ea; și va naște pe genunchii mei, ca eu de asemenea să am copii prin ea.
4Și i-a dat-o pe Bilha, roaba ei, de soție; și Iacob a intrat la ea.
5Și Bilha a rămas însărcinată și i-a născut lui Iacob un fiu.
6Și Rahela a spus: Dumnezeu m-a judecat și a auzit de asemenea vocea mea și mi-a dat un fiu; de aceea i-a pus numele Dan.
7Și Bilha, servitoarea Rahelei, a rămas însărcinată din nou și i-a născut lui Iacob un al doilea fiu.
8Și Rahela a spus: Cu mari lupte am luptat cu sora mea și am învins; și i-a pus numele Neftali.
9Când Leea a văzut că ea a încetat să nască, a luat pe Zilpa, servitoarea ei, și i-a dat-o lui Iacob de soție.
10Și Zilpa, servitoarea Leei, i-a născut lui Iacob un fiu.
11Și Leea a spus: O trupă înarmată vine; și i-a pus numele Gad.
12Și Zilpa, servitoarea Leei, i-a născut lui Iacob un al doilea fiu.
13Și Leea a spus: Fericită sunt, căci fiicele mă vor numi binecuvântată; și i-a pus numele Așer.
14Și Ruben a mers în zilele secerișului grâului și a găsit mandragore în câmp și le-a adus la mama lui, Leea. Atunci Rahela i-a spus Leei: Dă-mi, te rog, din mandragorele fiului tău.
15Iar Leea i-a spus: Este puțin lucru că ai luat pe soțul meu? Și voiești să iei și mandragorele fiului meu? Și Rahela a spus: De aceea el să se culce cu tine la noapte pentru mandragorele fiului tău.
16Și Iacob a venit de la câmp pe înserat și Leea a ieșit să îl întâlnească și a spus: Trebuie să intri la mine; căci cu adevărat te-am angajat cu mandragorele fiului meu. Și el s-a culcat cu ea în acea noapte.
17Și Dumnezeu a dat ascultare Leei și ea a rămas însărcinată și i-a născut lui Iacob al cincilea fiu.
18Și Leea a spus: Dumnezeu mi-a dat plata mea, pentru că am dat pe servitoarea mea soțului meu; și i-a pus numele Isahar.
19Și Leea a rămas însărcinată din nou și i-a născut lui Iacob al șaselea fiu.
20Și Leea a spus: Dumnezeu m-a înzestrat cu o zestre bună; acum soțul meu va locui cu mine, deoarece i-am născut șase fii; și i-a pus numele Zabulon.
21Și mai apoi ea a născut o fiică și i-a pus numele Dina.
22Și Dumnezeu și-a amintit de Rahela și Dumnezeu i-a dat ascultare și i-a deschis pântecele.
23Și ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a spus: Dumnezeu mi-a luat ocara;
24Și i-a pus numele Iosif și a spus: DOMNUL îmi va adăuga un alt fiu.
25Și s-a întâmplat, când Rahela a născut pe Iosif, că Iacob i-a spus lui Laban: Trimite-mă, ca să merg la locul meu și în țara mea.
26Dă-mi soțiile mele și copiii mei, pentru care ți-am servit și lasă-mă să plec, pentru că știi serviciul meu pe care ți l-am făcut.
27Și Laban i-a spus: Te rog, dacă am găsit favoare în ochii tăi, rămâi, căci am învățat prin experiență că DOMNUL m-a binecuvântat din cauza ta.
28Iar el a spus: Rânduiește-mi plățile tale și ți le voi da.
29Iar el i-a spus: Știi cum ți-am servit și că turma ta era cu mine.
30Căci era puțin ce ai avut înainte ca eu să vin și acum a sporit într-o mulțime; și DOMNUL te-a binecuvântat de la venirea mea și acum, când voi îngriji și de casa mea?
31Iar el a spus: Ce să îți dau? Și Iacob a spus: Nu îmi da nimic, dacă vei face acest lucru pentru mine, voi paște și voi ține din nou turma ta;
32Voi trece prin toată turma ta astăzi, mutând de acolo toate cele pestrițe și pătate și toate cele cenușii dintre oi și pe cele pestrițe și pătate dintre capre și din aceasta va fi plata mea.
33Așa va răspunde dreptatea mea pentru mine în timpul ce vine, când vine timpul pentru plata mea înaintea feței tale; fiecare vită care nu este pestriță sau pătată dintre capre și cenușie dintre oi, aceea va fi socotită de mine ca furată.
34Și Laban a spus: Iată, aș voi să fie conform cuvântului tău.
35Și a scos în acea zi țapii care erau vărgați și pătați și toate caprele care erau pestrițe și pătate și pe fiecare ce avea ceva alb pe ea și tot ce era cenușiu între oi și le-a dat în mâna fiilor săi.
36Și a pus trei zile de călătorie între el și Iacob; și Iacob a păscut restul turmelor lui Laban.
37Și Iacob a luat toiege verzi de plop și de alun și de castan dulce; și a descojit dungi albe pe ele și a făcut să apară albul care era în toiege.
38Și a pus toiegele pe care le descojise înaintea turmelor în jgheaburi, în adăpătoarele cu apă, când turmele veneau să bea, ca ele, când veneau să bea, să zămislească.
39Și turmele zămisleau înaintea toiegelor și nășteau miei vărgați, pestriți și pătați.
40Și Iacob a separat mieii și întorcea fețele turmelor spre cele vărgate și toate cele cenușii în turma lui Laban; și a pus propriile sale turme deoparte și nu le-a pus cu turmele lui Laban.
41Și s-a întâmplat, de câte ori oile mai puternice zămisleau, că Iacob așeza toiegele înaintea ochilor oilor în jgheaburile de apă, ca ele să zămislească printre toiege.
42Dar când oile erau slabe, nu le punea înăuntru, așa că cele mai slabe erau ale lui Laban și cele mai puternice ale lui Iacob.
43Și acest bărbat a sporit peste măsură și avea multe oi și servitoare și servitori și cămile și măgari.

MARCU 1

1Începutul evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu;
2Așa cum este scris în profeți: Iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta.
3Vocea unuia care strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, faceți cărările sale drepte.
4Ioan boteza în pustie și predica botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor.
5Și ieșea la el toată țara Iudeii și cei din Ierusalim și toți au fost botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.
6Și Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și cu un brâu de piele în jurul mijlocului său și mânca lăcuste și miere sălbatică;
7Și predica, spunând: După mine vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt demn să mă aplec să îi dezleg cureaua sandalelor.
8Eu într-adevăr v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt.
9Și s-a întâmplat în acele zile că Isus a venit din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan.
10Și îndată, ieșind din apă, a văzut cerurile deschizându-se și Duhul ca un porumbel coborând pe el;
11Și a venit o voce din cer: Tu ești Fiul meu preaiubit în care îmi găsesc toată plăcerea.
12Și îndată Duhul l-a condus în pustie.
13Și a fost acolo, în pustie, patruzeci de zile ispitit de Satan; și a fost cu fiarele sălbatice; și îngerii i-au servit.
14Și după ce Ioan a fost pus în închisoare, Isus a venit în Galileea predicând evanghelia împărăției lui Dumnezeu,
15Și, spunând: Timpul este împlinit și împărăția lui Dumnezeu este aproape: pocăiți-vă și credeți evanghelia.
16Și pe când umbla pe lângă marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui, aruncând un năvod în mare, fiindcă erau pescari.
17Și Isus le-a spus: Veniți după mine și vă voi face să deveniți pescari de oameni.
18Și îndată și-au lăsat plasele și l-au urmat.
19Și mergând puțin mai departe de acolo, a văzut pe Iacov al lui Zebedei și pe Ioan, fratele său; și ei erau în corabie, reparându-și plasele.
20Și îndată i-a chemat; iar ei au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în corabie, cu servitorii angajați și au mers după el.
21Și s-au dus în Capernaum; și îndată în sabat, a intrat în sinagogă și îi învăța.
22Și erau înmărmuriți de doctrina lui; fiindcă îi învăța ca unul care avea autoritate și nu precum scribii.
23Și în sinagoga lor era un om cu un duh necurat; și el a strigat,
24Spunând: Lasă-ne; ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne nimicești? Te știu cine ești: Sfântul lui Dumnezeu.
25Și Isus l-a mustrat, spunând: Taci și ieși din el.
26Și după ce duhul necurat l-a scuturat puternic, și a strigat cu voce tare, a ieșit din el.
27Și toți au fost atât de uimiți, încât se întrebau între ei, spunând: Ce este aceasta? Ce doctrină nouă este aceasta? Căci poruncește cu autoritate chiar duhurilor necurate și ele ascultă de el.
28Și faima lui s-a răspândit îndată prin toată regiunea, de jur împrejurul Galileii.
29Și îndată, ieșind din sinagogă, au intrat în casa lui Simon și Andrei, împreună cu Iacov și Ioan.
30Iar soacra lui Simon zăcea cu febră și îndată i-au vorbit despre ea.
31Iar el a venit și a luat-o de mână și a ridicat-o; și îndată a lăsat-o febra și ea le-a servit.
32Și făcându-se seară, când soarele apunea, aduceau la el pe toți cei ce erau bolnavi și pe cei posedați de draci.
33Și toată cetatea s-a adunat la ușă.
34Și a vindecat pe mulți ce erau bolnavi de diferite boli; și a scos mulți draci; și nu îi lăsa pe draci să vorbească, pentru că îl cunoșteau.
35Și de dimineață, s-a sculat cu mult înainte de ziuă, a ieșit și a plecat într-un loc pustiu și s-a rugat acolo.
36Și Simon și cei ce erau cu el, l-au urmat.
37Și când l-au găsit, i-au spus: Toți te caută.
38Iar el le-a spus: Să mergem în satele învecinate ca să predic și acolo; fiindcă pentru aceasta am venit.
39Și predica în sinagogile lor, prin toată Galileea și scotea draci.
40Și a venit la el un lepros, implorându-l și îngenunchind înaintea lui și spunându-i: Dacă voiești, mă poți curăți.
41Iar lui Isus, făcându-i-se milă, și-a întins mâna și l-a atins și i-a spus: Voiesc; fii curățit.
42Și pe când vorbea, îndată lepra s-a depărtat de la el și a fost curățit.
43Și i-a poruncit cu strictețe și îndată l-a trimis de acolo;
44Și i-a spus: Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te, arată-te preotului și oferă pentru curățirea ta lucrurile pe care le-a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.
45Dar el a ieșit și a început să vestească mult și să răspândească acest lucru, atât de mult încât Isus nu mai putea să intre pe față în cetate, ci era afară în locuri pustii; și veneau la el din toate părțile.

ESTERA 6

1În acea noapte împăratul nu a putut să doarmă și a poruncit să fie adusă cartea de scriere a cronicilor; și ele au fost citite înaintea împăratului.
2Și s-a găsit scris că Mardoheu a spus despre Bigtana și Tereș, doi dintre famenii împăratului, păzitorii ușii, care au căutat să pună mâna pe împăratul Ahașveroș.
3Și împăratul a spus: Ce onoare și demnitate s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Atunci servitorii împăratului care îi serveau i-au spus: Nu i s-a făcut nimic.
4Și împăratul a spus: Cine este în curte? Iar Haman intrase în curtea dinafară a casei împăratului, pentru a vorbi cu împăratul să îl spânzure pe Mardoheu de spânzurătoarea pregătită pentru el.
5Și servitorii împăratului i-au spus: Iată, Haman stă în picioare în curte. Și împăratul a zis: Lăsați-l să intre.
6Așa că Haman a intrat. Și împăratul i-a spus: Ce să se facă bărbatului pe care împăratul dorește să îl onoreze? Și Haman s-a gândit în inima lui: Cui ar dori împăratul să dea mai mult onoare decât mie?
7Și Haman a răspuns împăratului: Pentru bărbatul pe care împăratul dorește să îl onoreze,
8Să fie adus veșmântul împărătesc pe care împăratul obișnuiește a-l îmbrăca și calul pe care împăratul călărește, și pe cap să i se pună coroana împărătească;
9Și acest veșmânt și cal să fie puse în mâna unuia dintre cei mai nobili prinți, ca ei să îmbrace cu acestea pe bărbatul pe care împăratul dorește să îl onoreze, și să îl poarte călare prin piața cetății și să vestească înaintea lui: Astfel se va face bărbatului pe care împăratul dorește să îl onoreze!
10Atunci împăratul i-a spus lui Haman: Grăbește-te și ia veșmântul și calul precum ai spus, și fă chiar așa lui Mardoheu, iudeul, care stă la poarta împăratului; să nu lipsească nimic din tot ce ai zis.
11Apoi Haman a luat veșmântul și calul și l-a îmbrăcat pe Mardoheu, și l-a purtat călare prin piața cetății și a vestit înaintea lui: Astfel se va face bărbatului pe care împăratul dorește să îl onoreze!
12Și Mardoheu s-a întors la poarta împăratului. Dar Haman s-a grăbit la casa lui jelind, și cu capul acoperit.
13Și Haman i-a spus lui Zereș, soției sale, și tuturor prietenilor săi tot ce i se întâmplase. Atunci înțelepții lui și Zereș, soția lui, i-au spus: Dacă Mardoheu este din sămânța iudeilor, înaintea cărora ai început să cazi, nu vei învinge împotriva lui, ci cu siguranță vei cădea înaintea lui.
14Și în timp ce ei încă vorbeau cu el, au venit famenii împăratului și s-au grăbit să ducă pe Haman la ospățul pe care Estera l-a pregătit.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *