Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 35

Și Dumnezeu i-a spus lui Iacob: Ridică-te, urcă la Betel și locuiește acolo și fă acolo un altar lui Dumnezeu, care ți s-a arătat când fugeai din fața lui Esau, fratele tău.
2Atunci Iacob a spus casei lui și tuturor celor care erau cu el: Puneți deoparte dumnezeii străini care sunt printre voi și curățiți-vă și schimbați-vă hainele;
3Și să ne ridicăm și să urcăm la Betel; și voi face acolo un altar lui Dumnezeu, care mi-a răspuns în ziua strâmtorării mele și a fost cu mine în calea pe care am mers.
4Și i-au dat lui Iacob toți dumnezeii străini care erau în mâna lor și toți cerceii care erau în urechile lor; și Iacob le-a ascuns sub stejarul care era lângă Sihem.
5Și au călătorit și teroarea lui Dumnezeu era asupra cetăților care erau împrejurul lor și nu i-au urmărit pe fiii lui Iacob.
6Astfel Iacob a venit la Luz, adică Betel, care este în țara lui Canaan, el și toți oamenii care erau cu el.
7Și a zidit acolo un altar și a pus numele acelui loc El-betel, deoarece acolo Dumnezeu i s-a arătat când fugea din fața fratelui său.
8Dar Debora, dădaca Rebecăi, a murit și a fost îngropată la poalele Betelului, sub un stejar; și acestuia i s-a pus numele Alon-Bacut.
9Și Dumnezeu i s-a arătat lui Iacob din nou, când a ieșit din Padanaram, și l-a binecuvântat.
10Și Dumnezeu i-a spus: Numele tău este Iacob, numele tău nu va mai fi chemat Iacob, ci Israel va fi numele tău; și i-a pus numele Israel.
11Și Dumnezeu i-a spus: Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic, fii roditor și înmulțește-te; o națiune și o mulțime de națiuni vor fi din tine și împărați vor ieși din coapsele tale;
12Și pământul pe care l-am dat lui Avraam și Isaac, ție ți-l voi da și seminței tale după tine îi voi da pământul.
13Și Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul în care a vorbit cu el.
14Și Iacob a pus un stâlp în locul în care a vorbit cu el, un stâlp de piatră, și a turnat un dar de băutură pe acesta și a turnat untdelemn pe acesta.
15Și Iacob a pus numele locului unde Dumnezeu a vorbit cu el, Betel.
16Și au plecat de la Betel; și mai era doar puțin drum până să ajungă la Efrata; și Rahela a intrat în durerile nașterii și avea travaliu greu.
17Și s-a întâmplat, când era în travaliu greu, că moașa i-a spus: Nu te teme; vei avea și acest fiu.
18Și s-a întâmplat, pe când sufletul ei se îndepărta, (pentru că a murit) că i-a pus numele Benoni; dar tatăl lui i-a pus numele, Beniamin.
19Și Rahela a murit și a fost îngropată pe calea spre Efrata, adică Betleem.
20Și Iacob a așezat un stâlp peste mormântul ei, care este stâlpul mormântului Rahelei până în această zi.
21Și Israel a plecat și și-a întins cortul dincolo de turnul din Edar.
22Și s-a întâmplat, pe când Israel locuia în acea țară, că Ruben a mers și s-a culcat cu Bilha, concubina tatălui său; și Israel a auzit aceasta. Acum fiii lui Iacob erau doisprezece;
23Fiii Leei: Ruben, întâiul născut al lui Iacob și Simeon și Levi și Iuda și Isahar și Zabulon;
24Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin;
25Și fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali;
26Și fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer; aceștia sunt fiii lui Iacob, care i s-au născut în Padanaram.
27Și Iacob a venit la Isaac, tatăl său, la Mamre, în cetatea Arba, adică Hebron, unde Avraam și Isaac au locuit temporar.
28Și zilele lui Isaac erau o sută optzeci de ani.
29Și Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adunat la poporul său, fiind bătrân și plin de zile; și fiii săi, Esau și Iacob, l-au îngropat.

MARCU 6

1Și a plecat de acolo și a venit în patria sa; și discipolii săi îl urmează.
2Și când a venit sabatul, a început să îi învețe în sinagogă; și mulți, auzindu-l, erau înmărmuriți, spunând: De unde are el acestea? Și ce înțelepciune îi este dată, încât și fapte puternice ca acestea sunt făcute prin mâinile lui?
3Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei, fratele lui Iacov și al lui Iose și al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici cu noi? Și se poticneau de el.
4Dar Isus le-a spus: Un profet nu este fără onoare decât în patria sa și printre rudele sale și în casa lui.
5Și nu a putut face acolo nicio lucrare puternică, decât că și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat.
6Și s-a minunat de necredința lor. Și străbătea satele din jur, învățându-i.
7Și a chemat pe cei doisprezece și a început să îi trimită înainte, doi câte doi; și le-a dat putere peste duhurile necurate;
8Și le-a poruncit să nu ia nimic pentru drum, decât doar un toiag; nici traistă, nici pâine, nici bani în brâu;
9Ci încălțați cu sandale; și să nu îmbrace două haine.
10Și le-a spus: În orice loc ar fi să intrați într-o casă, acolo să rămâneți până plecați din acel loc.
11Și oricine nu vă va primi, nici nu vă va asculta, când plecați de acolo, scuturați praful de sub picioarele voastre, ca mărturie împotriva lor. Adevărat vă spun: Va fi mai ușor de suportat pentru Sodoma și Gomora în ziua judecății decât pentru acea cetate.
12Și au plecat și au predicat ca oamenii să se pocăiască.
13Și au scos mulți draci și au uns cu untdelemn pe mulți bolnavi și i-au vindecat.
14Și împăratul Irod a auzit despre el, (pentru că numele lui se răspândise) și a spus: Ioan Baptist a înviat dintre morți și din această cauză se arată fapte puternice în el.
15Alții au spus: Este Ilie. Și alții au spus: Este un profet, sau ca unul dintre profeți.
16Dar când Irod a auzit, a spus: El este Ioan, pe care eu l-am decapitat. El a înviat dintre morți.
17Fiindcă Irod însuși a trimis și a prins pe Ioan și l-a legat în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratelui său Filip, pentru că se căsătorise cu ea.
18Fiindcă Ioan îi spusese lui Irod: Nu îți este legiuit să o ai pe soția fratelui tău.
19De aceea Irodiada îi purta pică și voia să îl ucidă, dar nu a putut;
20Fiindcă Irod se temea de Ioan, știind că el era un bărbat drept și un sfânt și îl ocrotea; și când îl auzea, făcea multe și îl asculta cu plăcere.
21Și când a venit o zi potrivită, Irod, de ziua lui de naștere, a făcut o masă mai marilor săi și marilor căpetenii și celor dintâi ai Galileii;
22Și când fiica acelei Irodiade a intrat și a dansat și a plăcut lui Irod și celor ce ședeau la masă cu el, împăratul i-a spus fetei: Cere-mi orice voiești și îți voi da.
23Și i-a jurat: Orice îmi vei cere, îți voi da, până la jumătate din împărăția mea.
24Iar ea a ieșit și i-a spus mamei ei: Ce să cer? Iar ea a spus: Capul lui Ioan Baptist.
25Și îndată a intrat cu grabă la împărat și i-a cerut, spunând: Voiesc să îmi dai îndată, pe o tavă, capul lui Ioan Baptist.
26Și împăratul a fost foarte întristat; totuși, din cauza jurământului și a celor care ședeau la masă cu el, nu a voit să o respingă.
27Și îndată împăratul a trimis un călău și a poruncit să îi fie adus capul; și s-a dus și l-a decapitat în închisoare,
28Și i-a adus capul pe o tavă și l-a dat fetei; și fata l-a dat mamei ei.
29Și când au auzit discipolii lui, au venit și i-au luat trupul mort și l-au pus într-un mormânt.
30Și apostolii s-au adunat la Isus și i-au spus toate lucrurile, deopotrivă cele făcute și cele ce i-au învățat pe oameni.
31Iar el le-a spus: Veniți voi înșivă la o parte, într-un loc pustiu, și odihniți-vă un timp. Fiindcă erau mulți venind și plecând și nu aveau timp nici să mănânce.
32Și au plecat cu corabia într-un loc pustiu, deoparte.
33Și oamenii i-au văzut plecând și mulți l-au cunoscut și au alergat pe jos până acolo, din toate cetățile și s-au dus înaintea lor și s-au adunat la el.
34Și Isus, când a ieșit, a văzut mulți oameni și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi fără păstor; și a început să îi învețe multe lucruri.
35Și când ziua era deja trecută, discipolii săi au venit la el și au spus: Acesta este un loc pustiu și ora este deja târzie.
36Trimite-i ca să meargă în împrejurimile ținutului și în sate și să își cumpere pâine, fiindcă nu au nimic să mănânce.
37Iar el a răspuns și le-a zis: Dați-le voi să mănânce. Iar ei i-au spus: Să mergem și să cumpăram pâine de două sute de dinari și să le dăm să mănânce?
38Iar el le-a spus: Câte pâini aveți? Mergeți și vedeți. Și după ce s-au lămurit, ei au spus: Cinci și doi pești.
39Și le-a poruncit să îi așeze pe toți în grupuri, pe iarba verde.
40Și au șezut în rânduri câte o sută și câte cincizeci.
41Și după ce a luat cele cinci pâini și cei doi pești, a privit în sus spre cer și a binecuvântat și a frânt pâinile și le-a dat discipolilor săi să le pună înaintea lor; și cei doi pești i-a împărțit printre toți.
42Și au mâncat toți și s-au săturat.
43Și au ridicat douăsprezece coșuri pline de frânturi și rămășițele de la pești.
44Și cei ce au mâncat din pâini erau cam cinci mii de bărbați.
45Și îndată a constrâns pe discipolii săi să intre în corabie și să meargă de cealaltă parte, înainte, spre Betsaida, în timp ce el dădea drumul mulțimii.
46Și după ce i-a trimis, a plecat pe munte, să se roage.
47Și când s-a făcut seară, corabia era în mijlocul mării iar el singur pe uscat.
48Și i-a văzut chinuindu-se cu vâslirea fiindcă vântul era împotriva lor; și cam pe la garda a patra a nopții a venit spre ei umblând pe mare și ar fi voit să treacă pe lângă ei.
49Dar când l-au văzut umblând pe mare, au presupus că era un duh și au strigat;
50Fiindcă toți l-au văzut și au fost tulburați. Și îndată a vorbit cu ei și le-a spus: Îndrăzniți; eu sunt, nu vă temeți!
51Și s-a urcat la ei în corabie și vântul a încetat; și au fost uimiți peste măsură în ei înșiși și se minunau.
52Fiindcă nu pricepeau miracolul pâinilor, fiindcă inima lor era împietrită.
53Și după ce au trecut dincolo, au venit în ținutul Ghenezaretului și au tras la țărm.
54Și după ce au ieșit din corabie, îndată l-au cunoscut,
55Și alergau prin toată acea regiune de jur împrejur și începeau să îi aducă pe paturi pe cei bolnavi, acolo unde auzeau că este el.
56Și oriunde intra în sate, sau cetăți, sau ținuturi, puneau pe bolnavi în străzi și îl implorau ca ei măcar să îi atingă marginea hainei; și câți l-au atins au fost făcuți sănătoși.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *