Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 34

1Și Dina, fiica Leei, pe care i-a născut-o lui Iacob, a ieșit să vadă fiicele țării.
2Și când Sihem, fiul lui Hamor, hivitul, prinț al ținutului, a văzut-o, a luat-o și s-a culcat cu ea și a pângărit-o.
3Și sufletul lui s-a lipit de Dina, fiica lui Iacob, și a iubit fata și a vorbit frumos fetei.
4Și Sihem i-a vorbit tatălui său, Hamor, spunând: Ia-mi această fată de soție.
5Și Iacob a auzit că el a pângărit pe Dina, fiica sa; acum fiii lui erau cu vitele lui în câmp; și Iacob a tăcut până ce au venit.
6Și Hamor, tatăl lui Sihem, a ieșit la Iacob să vorbească îndeaproape cu el.
7Și fiii lui Iacob au venit din câmp după ce au auzit aceasta și bărbații erau îndurerați și s-au înfuriat, deoarece el lucrase prostește în Israel, culcându-se cu fiica lui Iacob, lucru care nu trebuia făcut.
8Și Hamor a vorbit îndeaproape cu ei, spunând: Sufletul fiului meu Sihem tânjește după fiica voastră. Vă rog dați-o lui de soție.
9Și încuscriți-vă cu noi și dați-ne fiicele voastre și luați pe fiicele noastre pentru voi.
10Și veți locui cu noi și țara va fi înaintea voastră; locuiți și faceți comerț în ea și dobândiți-vă stăpâniri în ea.
11Și Sihem a spus tatălui ei și fraților ei: Să găsesc har în ochii voștri și ce îmi veți spune vă voi da.
12Cereți de la mine zestre mare și dar și voi da conform cu ceea ce îmi veți spune, dar dați-mi fata de soție.
13Și fiii lui Iacob au răspuns lui Sihem și Hamor, tatăl lui, în mod înșelător și au spus, deoarece el o pângărise pe Dina sora lor,
14Și le-au spus: Nu putem face acest lucru, să dăm pe sora noastră unui necircumcis; căci aceasta ar fi ocară pentru noi;
15Dar în aceasta vă vom da acordul: dacă voi veți fi precum suntem noi, ca fiecare parte bărbătească dintre voi să fie circumcis;
16Atunci vi le vom da pe fiicele noastre și le vom lua pe fiicele voastre pentru noi și vom locui cu voi și vom deveni un singur popor.
17Dar dacă nu ne veți da ascultare, pentru a fi circumciși, atunci o vom lua pe fiica noastră și vom pleca.
18Și cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor.
19Și tânărul nu a întârziat să facă aceasta, deoarece a avut desfătare în fiica lui Iacob și el era demn de mai multă cinste decât toată casa tatălui său.
20Și Hamor și Sihem, fiul lui, au venit la poarta cetății lor și au vorbit îndeaproape cu oamenii cetății lor, spunând:
21Acești oameni sunt pașnici cu noi; de aceea lăsați-i să locuiască în țară și să facă comerț în ea, pentru că țara, iată, este destul de mare și pentru ei; să luăm pe fiicele lor de soții pentru noi și să le dăm pe fiicele noastre.
22Doar prin aceasta ne vor da acordul bărbații pentru a locui cu noi, pentru a fi un singur popor, dacă fiecare parte bărbătească între noi ar fi circumcisă, precum sunt ei circumciși.
23Nu vor fi turmele lor și averea lor și fiecare vită a lor, ale noastre? Doar să le dăm acordul și vor locui cu noi.
24Și lui Hamor și lui Sihem, fiul lui, au dat ascultare toți cei care ieșeau pe poarta cetății sale; și fiecare parte bărbătească a fost circumcisă, toți cei care au ieșit pe poarta cetății sale.
25Și s-a întâmplat în a treia zi, când erau în dureri, că doi dintre fiii lui Iacob, Simeon și Levi, frații Dinei, și-a luat fiecare bărbat sabia și au venit peste cetate în mod cutezător și au ucis toată partea bărbătească.
26Și au ucis pe Hamor și pe Sihem, fiul lui, cu tăișul sabiei și au luat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit.
27Fiii lui Iacob au venit peste cei uciși și au prădat cetatea, din cauză că au pângărit pe sora lor.
28Ei le-au luat oile și boii lor și măgarii lor și ceea ce era în cetate și ceea ce era în câmp.
29Și toată averea lor și pe toți micuții lor și pe soțiile lor i-au luat captivi și au prădat de asemenea tot ce era în casă.
30Și Iacob le-a spus lui Simeon și lui Levi: Voi m-ați tulburat să mă faceți să put printre locuitorii țării, printre canaaniți și periziți; și eu, fiind mic la număr, se vor aduna împreună împotriva mea și mă vor ucide; și voi fi nimicit, eu și casa mea.
31Iar ei au spus: Trebuia să se poarte el cu sora noastră precum cu o curvă?

MARCU 5

1Și au ajuns de partea cealaltă a mării, în ținutul Gadarenilor.
2Și când a ieșit din corabie, îndată l-a întâlnit un om ieșit din morminte, cu un duh necurat,
3Care își avea locuința printre morminte; și nimeni nu îl putea lega, nici măcar cu lanțuri;
4Pentru că el fusese deseori legat cu cătușe și lanțuri și lanțurile au fost rupte de către el și cătușele zdrobite în bucăți; și nimeni nu a fost în stare să îl îmblânzească.
5Și totdeauna, noapte și zi, era în munți și în morminte, strigând și tăindu-se cu pietre.
6Dar când l-a văzut pe Isus de departe, a alergat și i s-a închinat,
7Și a strigat cu voce tare și a spus: Ce am eu a face cu tine, Isuse, Fiul Dumnezeului cel preaînalt? Te conjur pe Dumnezeu, să nu mă chinuiești;
8Fiindcă îi spusese: Ieși din omul acesta, duh necurat.
9Și l-a întrebat: Care este numele tău? Iar el a răspuns, zicând: Numele meu este Legiune, căci suntem mulți.
10Și l-a implorat mult să nu îi trimită afară din ținut.
11Și acolo, aproape de munți, era o turmă mare de porci păscând.
12Și toți dracii l-au implorat, spunând: Trimite-ne în porci, ca să intrăm în ei.
13Și îndată Isus le-a dat voie să plece. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci; și turma s-a aruncat furios în jos pe râpă în mare (erau cam două mii) și s-au înecat în mare.
14Și cei ce pășteau porcii au fugit și au povestit în cetate și în ținut. Iar oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat.
15Și au venit la Isus și l-au văzut pe cel ce fusese posedat de drac și a avut legiunea, șezând și îmbrăcat și întreg la minte; și s-au temut.
16Și cei ce au văzut, le-au spus cum s-a întâmplat cu cel ce fusese posedat de draci și despre porci.
17Și au început să îl roage să plece afară din ținuturile lor.
18Și când el s-a urcat în corabie, cel ce fusese posedat de drac l-a implorat să fie cu el.
19Totuși Isus nu l-a lăsat, ci i-a spus: Du-te acasă la prietenii tăi și povestește-le ce lucruri mari a făcut Domnul pentru tine și cum a avut milă de tine.
20Iar el a plecat și a început să vestească în Decapole ce lucruri mari a făcut Isus pentru el; și toți se minunau.
21Și după ce Isus a trecut din nou de partea cealaltă, cu corabia, s-au adunat mulți oameni la el; și el era lângă mare.
22Și iată, a venit unul dintre conducătorii sinagogii, pe nume Iair; și când l-a văzut, a căzut la picioarele lui,
23Și l-a implorat mult, spunând: Fetița mea zace pe moarte, vino te rog și pune-ți mâinile pe ea, ca să fie vindecată; și va trăi.
24Și Isus s-a dus cu el; și mulți oameni îl urmau și îl îmbulzeau.
25Și o anume femeie, cu o scurgere de sânge de doisprezece ani,
26Și care suferise multe lucruri de la mulți doctori și cheltuise tot ce avusese și nu se îmbunătățise nimic, ci mai degrabă îi mergea mai rău,
27Când a auzit despre Isus, a venit în mulțime, în spatele lui și i-a atins haina.
28Fiindcă spunea: Dacă i-aș atinge hainele doar, voi fi sănătoasă.
29Și îndată, izvorul sângerării ei a secat; și a simțit în trupul ei că a fost vindecată de acea boală.
30Și Isus, cunoscând îndată în el însuși că o putere a ieșit din el, s-a întors în mulțime și a spus: Cine mi-a atins hainele?
31Și discipolii lui i-au spus: Vezi mulțimea îmbulzindu-te și spui: Cine m-a atins?
32Iar el s-a uitat de jur împrejur să o vadă pe cea care a făcut acest lucru.
33Dar femeia, temându-se și tremurând, cunoscând ce s-a făcut în ea, a venit și i s-a prosternat în fața lui și i-a spus tot adevărul.
34Iar el i-a spus: Fiică, credința ta te-a făcut sănătoasă; mergi în pace și fii vindecată de boala ta.
35Pe când el încă vorbea, au venit de la casa conducătorului sinagogii unii care spuneau: Fiica ta este moartă; pentru ce îl mai tulburi pe Învățătorul?
36Dar îndată ce Isus a auzit cuvântul rostit, i-a zis conducătorului sinagogii: Nu te teme, crede numai.
37Și nu a lăsat pe niciunul să îl însoțească, decât pe Petru și Iacov și Ioan, fratele lui Iacov.
38Și a venit la casa conducătorului sinagogii și a văzut tumultul și pe cei ce plângeau și boceau mult.
39Și după ce a intrat, le-a spus: De ce faceți tumult și plângeți? Copila nu este moartă, ci doarme.
40Și au râs de el în batjocură. Dar după ce i-a scos pe toți afară, el a luat pe tatăl și pe mama copilei și pe cei ce erau cu el și a intrat acolo unde zăcea copila.
41Și luând copila de mână i-a spus: Talita cumi; care este tradus: Fetițo, îți spun, ridică-te.
42Și îndată fetița s-a sculat și a umblat, fiindcă avea doisprezece ani. Iar ei erau înmărmuriți cu mare uimire.
43Și le-a poruncit cu strictețe ca nimeni să nu știe aceasta; și a poruncit să îi fie dat ceva de mâncare.

ESTERA 10

1Și împăratul Ahașveroș a așezat un tribut asupra țării și asuprainsulelor mării.
2Și toate faptele puterii lui, și ale tăriei lui, și declarația măreției lui Mardoheu, la care l-a avansat împăratul, nu sunt scrise ele în cartea cronicilor împăraților Mediei și ai Persiei?
3Căci Mardoheu, iudeul, a fost primul după împăratul Ahașveroș, și mare printre iudei, și primit de mulțimea fraților săi, căutând bunăstarea poporului său, și vorbind pace către toată sămânța sa.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *