Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 8

1Și Dumnezeu și-a adus aminte de Noe și de fiecare viețuitoare și de toate vitele care erau cu el în arcă; și Dumnezeu a făcut să treacă un vânt peste pământ și apele s-au retras;
2De asemenea fântânile adâncului și ferestrele cerului au fost închise și ploaia din cer a fost oprită;
3Și apele se retrăgeau de pe pământ continuu și după ce s-au sfârșit o sută cincizeci de zile, apele s-au împuținat.
4Și arca s-a așezat în a șaptea lună, în a șaptesprezecea zi a lunii, pe munții Ararat.
5Și apele au scăzut continuu până în luna a zecea: în luna a zecea, în prima zi a lunii, s-au văzut vârfurile munților.
6Și s-a întâmplat, după ce s-au sfârșit patruzeci de zile, că Noe a deschis fereastra arcei pe care o făcuse,
7Și a trimis înainte un corb, care a ieșit și a mers încolo și încoace, până când au secat apele de pe pământ.
8De asemenea a trimis de la el un porumbel, să vadă dacă apele s-au retras de pe fața pământului;
9Dar porumbelul nu a găsit odihnă pentru talpa piciorului său și s-a întors la el în arcă, pentru că apele erau pe fața întregului pământ; atunci a întins mâna și l-a luat și l-a dus la el în arcă.
10Și a mai stat alte șapte zile și din nou a trimis porumbelul afară din arcă;
11Și porumbelul a venit la el seara și, iată, în ciocul lui era o frunză de măslin proaspăt ruptă, așa că Noe a cunoscut că apele s-au retras de pe pământ.
12Și a mai stat alte șapte zile și a trimis porumbelul, care nu s-a mai întors la el.
13Și s-a întâmplat în anul șase sute și unu, în prima lună, în prima zi a lunii, apele au secat de pe pământ; și Noe a ridicat acoperișul arcei și a privit și, iată, fața pământului era uscată.
14Și în a doua lună, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul a fost uscat.
15Și Dumnezeu i-a vorbit lui Noe, spunând:
16Ieși din arcă, tu și soția ta și fiii tăi și soțiile fiilor tăi cu tine.
17Scoate împreună cu tine fiecare viețuitoare care este cu tine, a toată făptura, deopotrivă pasăre și vită și fiecare târâtoare care se târăște pe pământ, ca acestea să nască abundent pe pământ și să fie roditoare și să se înmulțească pe pământ.
18Și Noe a ieșit și fiii lui și soția lui și soțiile fiilor lui cu el;
19Fiecare fiară, fiecare târâtoare și fiecare pasăre și orice se târăște pe pământ, după felurile lor, au ieșit afară din arcă.
20Și Noe a zidit un altar DOMNULUI și a luat din fiecare fiară curată și din fiecare pasăre curată și a adus ofrande arse pe altar.
21Și DOMNUL a mirosit o aromă dulce și DOMNUL a spus în inima sa: Nu voi mai blestema din nou pământul vreodată din cauza omului, pentru că imaginația inimii omului este facere de rău din tinerețea lui, nici nu voi mai lovi din nou vreodată fiecare viețuitoare, așa cum am făcut.
22Cât timp pământul rămâne, semănatul și seceratul și frig și arșiță și vară și iarnă și zi și noapte nu vor înceta.

MATEI 7

1Nu judecați, ca să nu fiți judecați.
2Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura la rândul vostru.
3Dar de ce te uiți la paiul care este în ochiul fratelui tău și nu iei în considerare bârna care este în propriul tău ochi?
4Sau cum poți spune fratelui tău: Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău; și iată, bârna în propriul tău ochi?
5Fățarnicule, scoate întâi bârna din propriul tău ochi; și atunci vei vedea clar să scoți paiul din ochiul fratelui tău.
6Nu dați ceea ce este sfânt câinilor, nici nu aruncați perlele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și întorcându-se să vă sfâșie.
7Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide;
8Fiindcă oricine cere, primește; și cine caută, găsește; și celui ce bate, i se va deschide.
9Sau care este omul acela dintre voi, căruia, dacă îi cere fiul său o pâine, îi va da o piatră?10Sau dacă îi cere un pește, îi va da un șarpe?
11Așadar dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în cer, va da lucruri bune celor ce i le cer.
12De aceea toate lucrurile, pe care voiți să vi le facă oamenii, faceți-le și voi la fel; fiindcă aceasta este legea și profeții.13Intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta și lată este calea care duce la nimicire și mulți sunt cei ce intră pe ea.
14Fiindcă strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc.
15Păziți-vă de profeții falși, care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.16După roadele lor îi veți cunoaște. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din ciulini?
17Tot așa, fiecare pom bun aduce rod bun; dar pomul rău face rod rău.18Un pom bun nu poate face rod rău, niciun pom rău nu face rod bun.19Fiecare pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc.
20Așadar după roadele lor îi veți cunoaște.
21Nu oricine îmi spune: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului; ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer.
22Mulți îmi vor spune în acea zi: Doamne, Doamne, nu am profețit în numele tău? Și nu am scos draci în numele tău? Și nu am făcut multe lucrări minunate în numele tău?
23Și atunci le voi mărturisi: Niciodată nu v-am cunoscut; plecați de la mine, voi, cei care lucrați nelegiuire.
24De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept, care și-a zidit casa pe stâncă;
25Și a căzut ploaia și au venit șuvoaiele și au suflat vânturile și au bătut peste casa aceea; și nu a căzut pentru că a fost fondată pe stâncă.
26Și oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nebun, care și-a zidit casa pe nisip;
27Și a căzut ploaia și au venit șuvoaiele și au suflat vânturile și au bătut peste casa aceea; și a căzut și prăbușirea ei a fost mare.
28Și s-a întâmplat, după ce a terminat Isus aceste cuvinte, că oamenii au rămas înmărmuriți de doctrina lui;
29Fiindcă îi învăța ca unul care avea autoritate și nu precum scribii.

EZRA 7

1Acum, după aceste lucruri, pe timpul domniei lui Artaxerxes, împăratul Persiei, Ezra fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,
2Fiul lui Șalum, fiul lui Țadoc, fiul lui Ahitub,
3Fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,
4Fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,
5Fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot;
6Acest Ezra s-a urcat din Babilon; și el era un scrib iscusit în legea lui Moise, pe care DOMNUL Dumnezeul lui Israel o dăduse; și împăratul i-a împlinit toată cererea, conform cu mâna DOMNULUI Dumnezeului său care era asupra lui.
7Și s-au urcat câțiva dintre copiii lui Israel și dintre preoți și leviți și cântăreți și portari și netinimi la Ierusalim, în anul al șaptelea al lui Artaxerxes, împăratul.
8Și Ezra a venit la Ierusalim în luna a cincea, care era în anul al șaptelea al împăratului.
9Pentru că în ziua întâi a lunii întâi a început el să se urce din Babilon și în ziua întâi a lunii a cincea a ajuns la Ierusalim, conform cu mâna cea bună a Dumnezeului său care era asupra lui.
10Fiindcă Ezra își pregătise inima să caute legea DOMNULUI și să o împlinească și să învețe în Israel statute și judecăți.
11Acum, aceasta este copia scrisorii pe care împăratul Artaxerxes i-a dat-o lui Ezra, preotul, scribul, un scrib al cuvintelor poruncilor DOMNULUI și al statutelor lui pentru Israel.
12Artaxerxes, împărat al împăraților, către Ezra preotul, un scrib al legii Dumnezeului cerului, pace desăvârșită în acest timp.13Dau o hotărâre, ca toți cei din poporul lui Israel și dintre preoții lui și leviți din domeniul meu, care doresc din propria lor voință să urce la Ierusalim, să meargă cu tine.
14Pentru că tu ești trimis de împărat și de cei șapte sfătuitori ai lui, să cercetezi referitor la Iuda și Ierusalim, conform cu legea Dumnezeului tău care este în mâna ta;
15Și să duci argintul și aurul, pe care împăratul și sfătuitorii lui l-au oferit de bunăvoie Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este în Ierusalim,
16Și tot argintul și aurul pe care îl poți găsi în toată provincia Babilonului, cu darul de bunăvoie al poporului și al preoților, careoferă de bunăvoie pentru casa Dumnezeului lor care este în Ierusalim;
17Ca tu să cumperi repede cu acești bani tauri, berbeci, miei, cu darurile lor de mâncare și darurile lor de băutură și să le oferi pe altarul casei Dumnezeului vostru care este în Ierusalim.
18Și orice ți se va părea bine, ție și fraților tăi, pentru a face cu restul argintului și al aurului, aceea faceți după voia Dumnezeului vostru.
19Vasele de asemenea care îți sunt date pentru serviciul casei Dumnezeului tău, să le dai înaintea Dumnezeului Ierusalimului.
20Și orice va mai fi nevoie pentru casa Dumnezeului tău, ce vei avea ocazia să dăruiești, dăruiește aceasta din casa tezaurului împăratului.
21Și eu, chiar eu, împăratul Artaxerxes, dau o hotărâre tuturor trezorierilor care sunt dincolo de râu, ca orice va cere de la voi, preotul Ezra, scribul legii Dumnezeului cerului, să fie făcut repede,
22Până la o sută de talanți de argint și o sută de măsuri de grâu și o sută de bați de vin și o sută de bați de untdelemn și sare fără să se țină seama.
23Orice este poruncit de Dumnezeul cerului, să fie făcut cu hărnicie pentru casa Dumnezeului cerului, pentru că de ce să fie furie împotriva domeniului împăratului și a fiilor săi?
24De asemenea vă facem cunoscut, că referitor la oricare dintre preoți și leviți, cântăreți, portari, netinimi, sau servitori ai acestei case a lui Dumnezeu, nu va fi legiuit să impuneți taxă, tribut sau vamă asupra lor.
25Și tu, Ezra, după înțelepciunea Dumnezeului tău, care este în mâna ta, pune magistrați și judecători, care să judece tot poporul care este dincolo de râu, pe toți cei care cunosc legile Dumnezeului tău; și învățați pe cei care nu le cunosc.
26Și oricine nu va împlini legea Dumnezeului tău și legea împăratului, judecata să fie executată repede asupra lui, fie spre moarte, sau spre alungare, sau spre confiscarea bunurilor, sau spre închisoare.
27Binecuvântat fie DOMNUL Dumnezeul părinților noștri, care a pus un astfeldelucru ca acesta în inima împăratului, pentru a înfrumuseța casa DOMNULUI care este în Ierusalim;
28Și și-a întins mila asupra mea înaintea împăratului și a sfătuitorilor lui și înaintea tuturor prinților puternici ai împăratului. Și eu am fost întărit când mâna DOMNULUI Dumnezeului meu erapeste mine și am adunat din Israel bărbați de seama să se urce cu mine.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *