Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 7

1Și DOMNUL i-a spus lui Noe: Intră tu și toată casa ta în arcă, fiindcă te-am văzut drept înaintea mea în această generație.
2Din fiecare fiară curată să iei la tine câte șapte perechi, partea bărbătească și partea sa femeiască, și din fiarele care nu suntcurate, câte două, partea bărbătească și partea sa femeiască.
3Din păsările cerului de asemenea câte șapte perechi, partea bărbătească și partea femeiască, pentru a ține sămânță în viață peste fața întregului pământ.
4Căci încă șapte zile și voi face să plouă peste pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopți și orice lucru viu pe care l-am făcut, îl voi distruge de pe fața pământului.5Și Noe a făcut conform cu tot ceea ce DOMNUL i-a poruncit.
6Și Noe era în vârstă de șase sute de ani când potopul apelor era peste pământ.
7Și Noe a intrat și fiii lui și soția lui și soțiile fiilor lui cu el în arcă, din cauza apelor potopului.
8Din fiare curate și din fiare care nu sunt curate și din păsări și din fiecare lucru care se târăște pe pământ,9Au intrat două câte două la Noe în arcă, partea bărbătească și partea femeiască, așa cum Dumnezeu a poruncit lui Noe.
10Și s-a întâmplat, după șapte zile, că apele potopului au venit peste pământ.
11În anul șase sute al vieții lui Noe, în luna a doua, în a șaptesprezecea zi a lunii, în acea zi au fost toate fântânile marelui adânc despicate și ferestrele cerului s-au deschis.
12Și ploaia a fost peste pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopți.13În chiar aceeași zi a intrat Noe și Sem și Ham și Iafet, fiii lui Noe și soția lui Noe și cele trei soții ale fiilor săi cu ei în arcă;
14Ei și fiecare fiară după felul ei și toate vitele după felul lor și fiecare târâtoare ce se târăște pe pământ după felul ei și fiecare pasăre după felul ei, fiecare păsărică din fiecare specie.
15Și au intrat la Noe în arcă două câte două din orice făptură în care este suflarea vieții.16Și cele ce au intrat, au intrat partea bărbătească și partea femeiască din orice făptură, așa cum Dumnezeu i-a poruncit lui; și DOMNUL l-a închis înăuntru.
17Și potopul a fost patruzeci de zile peste pământ și apele au crescut și au purtat sus arca și aceasta a fost înălțată deasupra pământului.18Și apele se înălțau și s-au înmulțit foarte mult asupra pământului, și arca mergea pe fața apelor.19Și apele s-au înălțat peste măsură asupra pământului și toți munții înalți, care erau sub întregul cer, au fost acoperiți.
20Apele s-au înălțat cu cincisprezece coți deasupra lor și munții au fost acoperiți.
21Și a murit orice făptură care mișca pe pământ, deopotrivă pasăre și vită și fiară și fiecare târâtoare care se târăște pe pământ și fiecare om;
22Toate în a căror nări era suflarea vieții, toate câte erau pe uscat, au murit.
23Și orice lucru viu care a fost pe fața pământului a fost nimicit, deopotrivă om și vită și târâtoarele și pasărea cerului; și acestea au fost nimicite de pe pământ; și numai Noe a rămas în viață și cei ce erau cu el în arcă.
24Și apele s-au înălțat asupra pământului o sută cincizeci de zile.

MATEI 6

1Aveți grijă să nu faceți milosteniile voastre înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu aveți răsplată de la Tatăl vostru care este în cer.
2De aceea când faci milostenii, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe străzi, ca să aibă glorie de la oameni. Adevărat vă spun: Ei își au răsplata lor.
3Ci tu, când faci milostenii, să nu știe stânga ta ce face dreapta,4Pentru ca milosteniile tale să fie în taină; și Tatăl tău care vede în taină, el însuși îți va răsplăti pe față.
5Și când te rogi, să nu fii ca fățarnicii, pentru că lor le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile străzilor, ca să poată fi văzuți de oameni. Adevărat vă spun: Ei își au răsplata lor.
6Dar tu, când te rogi, intră în cămăruța ta și după ce ai închis ușa ta, roagă-te Tatălui tău care este în taină; și Tatăl tău care vede în taină, îți va răsplăti pe față.7Iar când vă rugați, nu folosiți repetiții deșarte, ca păgânii; fiindcă ei gândesc că pentru multa lor vorbire vor fi ascultați.8De aceea nu vă asemănați cu ei; fiindcă Tatăl vostru știe de care lucruri aveți nevoie, mai înainte ca să i le cereți voi.
9De aceea astfel să vă rugați: Tatăl nostru care ești în cer, Sfințit fie numele tău.10Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ.11Pâinea noastră zilnică, dă-ne-o nouă astăzi.
12Și ne iartă nouă datoriile noastre, precum și noi iertăm datornicilor noștri.13Și nu ne duce pe noi în ispită, ci scapă-ne de rău, pentru că a ta este împărăția și puterea și gloria pentru totdeauna. Amin.
14Căci dacă iertați oamenilor fărădelegile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta.
15Dar dacă nu iertați oamenilor fărădelegile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta fărădelegile voastre.
16Mai mult, când postiți, nu fiți posomorâți ca fățarnicii; fiindcă își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun: Ei își au răsplata lor.
17Dar tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața;
18Ca să nu le arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în taină; și Tatăl tău care vede în taină, îți va răsplăti pe față.
19Nu vă strângeți tezaure pe pământ, unde le strică molia și rugina și unde hoții le sapă și le fură;
20Ci strângeți-vă tezaure în cer, unde nici molia și nici rugina nu le strică și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.21Fiindcă unde este tezaurul vostru, acolo va fi și inima voastră.
22Lumina trupului este ochiul; de aceea, dacă ochiul tău este ațintit clar, tot trupul tău va fi plin de lumină.
23Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. De aceea dacă lumina ce este în tine este întuneric, cât de mare este întunericul acela!24Nimeni nu poate servi la doi stăpâni; fiindcă sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va disprețui pe celălalt. Nu puteți servi lui Dumnezeu și mamonei.
25Din această cauză vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, ce veți îmbrăca. Nu este viața mai mult decât mâncarea și trupul mai multdecât îmbrăcămintea?26Uitați-vă la păsările cerului, pentru că nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu adună în grânare; totuși Tatăl vostru ceresc le hrănește. Nu sunteți voi mult mai valoroși decât ele?
27Care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate adăuga un cot la statura lui?28Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu atenție la crinii câmpului cum cresc; nu ostenesc, nici nu torc;
29Și totuși vă spun că: Nici chiar Solomon, în toată gloria lui, nu a fost înveșmântat ca unul dintre ei.30Iar dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este și mâine este aruncată în cuptor, nu cu atât mai mult pe voi, puțin credincioșilor?
31De aceea nu vă îngrijorați, spunând: Ce vom mânca? Sau: Ce vom bea? Sau: Cu ce ne vom îmbrăca?
32(Fiindcă toate acestea neamurile le caută); Fiindcă Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea.
33Dar căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui; și toate acestea vă vor fi adăugate.
34De aceea nu vă îngrijorați de ziua de mâine; fiindcă ziua de mâine se va îngrijora de ale ei. Ajunge zilei răutatea ei.

EZRA 6

1Atunci Darius, împăratul, a dat o hotărâre, și a fost făcută cercetare în casa sulurilor, unde erau adunate tezaurele în Babilon.
2Și s-a găsit la Ahmeta, în palatul care este în provincia mezilor, un sul, și în el era o înregistrare astfel scrisă:
3În anul întâi al împăratului Cirus, același împărat, Cirus, a dat o hotărâre referitor la casa lui Dumnezeu în Ierusalim: Să fie construită casa, locul unde ei au oferit sacrificii; și să fie întărite temeliile ei; înălțimea ei de șaizeci de coți și lățimea ei de șaizeci de coți;
4  Cu trei rânduri de pietre mari și un rând de lemnărie nouă; și cheltuielile să fie date din casa împăratului;
5Și de asemenea vasele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care Nebucadnețar le-a scos din templul care esteîn Ierusalim și le-a adus în Babilon, să fie date înapoi și aduse înapoi la templul care este în Ierusalim, fiecare la locul lui și să lepună în casa lui Dumnezeu.6De aceea, Tatnai, guvernator de dincolo de râu, Șetar-Boznai și tovarășii voștri afarsachiți, care sunt dincolo de râu, stați deoparte;
7Lăsați în pace lucrarea acestei case a lui Dumnezeu; guvernatorul iudeilor și bătrânii iudeilor să construiască această casă a lui Dumnezeu pe locul lui.8Mai mult, eu dau o hotărâre despre ce să le faceți bătrânilor acestor iudei pentru construirea acestei case a lui Dumnezeu; ca din bunurile împăratului, din tributul de dincolo de râu, să fie date îndată cheltuielile acestor oameni, ca să nu fie împiedicați
.9Și de ceea ce au nevoie, deopotrivă tauri tineri și berbeci și miei pentru ofrandele arse ale Dumnezeului cerului, grâu, sare, vin și untdelemn, conform cu rânduiala preoților care sunt în Ierusalim, să li se dea zi de zi negreșit;
10Ca ei să aducă sacrificii de arome dulci Dumnezeului cerului și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor săi.
11De asemenea eu am dat o hotărâre, ca oricine va schimba acest cuvânt, să fie scoasă din casă lemnăria și fiind ridicată, să fie acesta spânzurat de ea; și să fie făcută casa lui un morman de balegă pentru aceasta.
12Și Dumnezeul care a făcut ca numele său să locuiască acolo să nimicească pe toți împărații și popoarele, care își vor întinde mâna să schimbe și să distrugă această casă a lui Dumnezeu care esteîn Ierusalim. Eu Darius am dat această hotărâre; să fie împlinit în grabă.
13Atunci Tatnai, guvernatorul de această parte a râului, Șetar-Boznai și tovarășii lor, repede au făcut astfel, conform cu ceea ce Darius, împăratul, trimisese.
14Și bătrânii iudeilor au construit și au prosperat prin profețirea lui Hagai, profetul, și a lui Zaharia fiul lui Ido. Și au construit și au terminat-o, conform cu porunca Dumnezeului lui Israel și conform poruncii lui Cirus și a lui Darius și a lui Artaxerxes, împăratul Persiei.
15Și această casă a fost terminată în ziua a treia a lunii Adar, care era în anul al șaselea al domniei lui Darius, împăratul.
16Și copiii lui Israel, preoții și leviții și restul copiilor captivității, au ținut dedicarea acestei case a lui Dumnezeu cu bucurie,
17Și au oferit la dedicarea acestei case a lui Dumnezeu o sută de tauri, două sute de berbeci, patru sute de miei; și ca sacrificiu pentru păcat pentru tot Israelul, doisprezece țapi, conform cu numărul triburilor lui Israel.
18Și au pus pe preoți în cetele lor și pe leviți în rândurile lor, pentru serviciul lui Dumnezeu care este în Ierusalim; precum este scris în cartea lui Moise.
19Și copiii captivității au ținut paștele în a paisprezecea zi a lunii întâi.
20Pentru că preoții și leviții s-au purificat împreună, toți erau puri și au înjunghiat mielul de paște pentru toți copiii captivității și pentru frații lor preoții și pentru ei înșiși.
21Și copiii lui Israel care se întorseseră din captivitate și toți aceia care se separaseră pe ei înșiși de murdăria păgânilor țării, pentru a-l căuta pe DOMNUL Dumnezeul lui Israel, au mâncat,
22Și au ținut sărbătoarea azimelor șapte zile cu bucurie, pentru că DOMNUL îi făcuse plini de bucurie și întorsese inima împăratului Asiriei spre ei, pentru a le întări mâinile în lucrarea casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *