Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

GENEZA 6

1Și s-a întâmplat, pe când oamenii au început a se înmulți pe fața pământului și li s-au născut fiice,
2Că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și și-au luat soții din toate pe care le-au ales.
3Și DOMNUL a spus: Duhul meu nu se va lupta întotdeauna cu omul, căci el este de asemenea și carne; totuși zilele lui vor fi o sută douăzeci de ani.
4Erau uriași pe pământ în acele zile și, de asemenea, după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor și ele le-au născut copii, aceștia au fost războinicii, care au fost în vechime oameni de renume.
5Și Dumnezeu a văzut că stricăciunea omului era mare pe pământ și  fiecare imaginație a gândurilor inimii sale era numai facere de rău continuă.
6Și aceasta l-a făcut pe DOMNUL să se pocăiască pentru că a făcut pe om pe pământ și l-a mâhnit în inima lui.
7Și DOMNUL a spus: Voi nimici de pe fața pământului pe omul pe care l-am creat, deopotrivă om și animal și târâtoarea și păsările cerului, fiindcă aceasta mă face să mă pocăiesc că i-am făcut.
8Dar Noe a găsit har în ochii DOMNULUI.
9Acestea sunt generațiile lui Noe: Noe a fost un bărbat drept șidesăvârșit în generațiile lui și Noe a umblat cu Dumnezeu.
10Și Noe a născut trei fii: Sem, Ham și Iafet.
11Și pământul era corupt înaintea lui Dumnezeu și pământul era umplut de violență.
12Și Dumnezeu a privit peste pământ și, iată, acesta era corupt, pentru că toată făptura și-a corupt calea pe pământ.
13Și Dumnezeu i-a spus lui Noe: Sfârșitul a toată făptura a ajuns înaintea mea, fiindcă pământul este umplut cu violență prin ei; și, iată, îi voi nimici împreună cu pământul.
14Fă-ți o arcă din lemn de gofer, să faci camere în arcă și să o smolești pe dinăuntru și pe dinafară cu smoală.
15Și acesta este modeluldupă care să o faci: Lungimea arcei să fie de trei sute de coți, lățimea acesteia cincizeci de coți și înălțimea acesteia treizeci de coți. 16Să faci arcei o fereastră, deasupra, să o termini la un cot de la acoperiș, și ușa arcei să o așezi în latura arcei; să faci arca cu trei nivele:cel de jos, al doilea și al treilea.
17Și iată, eu, chiar eu, voi aduce un potop de ape peste pământ, pentru a nimici toată făptura de sub cer, în care este suflarea vieții și fiecare lucru care este pe pământ va muri.
18Dar cu tine îmi voi întemeia legământul meu; și să intri în arcă, tu și fiii tăi și soția ta și soțiile fiilor tăi cu tine.
19Și din fiecare viețuitoare de orice făptură, două din fiecare soi, să aduci în arcă, pentru a le ține în viață cu tine; să fie parte bărbătească și parte femeiască.
20Din păsări, după felul lor, și din vite, după felul lor, și din fiecare târâtoare a pământului, după felul ei, două din fiecare soi vor veni la tine, pentru a le ține în viață.
21Și ia la tine din toată mâncarea care se mănâncă și strânge-o la tine și va fi mâncare pentru tine și pentru ele.
22Astfel a făcut Noe, conform cu tot ceea ce Dumnezeu i-a poruncit, astfel a făcut el.

MATEI 5

1Și văzând mulțimile, a urcat pe munte; și pe când ședea, discipolii lui au venit la el;
2Și el și-a deschis gura și i-a învățat, spunând:
3Binecuvântați sunt cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerului.
4Binecuvântați sunt cei ce jelesc, pentru că ei vor fi mângâiați.
5Binecuvântați sunt cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul.
6Binecuvântați sunt cei ce flămânzesc și însetează după dreptate, pentru că ei vor fi săturați.
7Binecuvântați sunt cei milostivi, pentru că ei vor obține milă.
8Binecuvântați sunt cei cu inima pură, pentru că ei vor vedea pe Dumnezeu.
9Binecuvântați sunt cei ce fac pace, pentru că ei vor fi chemați copiii lui Dumnezeu.
10Binecuvântați sunt cei persecutați pentru dreptate, pentru că a lor este împărăția cerului.
11Binecuvântați sunteți când, din cauza mea, vă vor ocărî și  vor persecuta și vor spune orice fel de rău, cu falsitate, împotriva voastră.
12Bucurați-vă și veseliți-vă peste măsură, pentru că mare esterăsplata voastră în cer; fiindcă tot așa i-au persecutat pe profeții care au fost înainte de voi.
13Voi sunteți sarea pământului; dar dacă sarea își pierde gustul, cu ce va fi sărată? Nu mai este bună la nimic decât să fie aruncată afară și călcată sub picioarele oamenilor.
14Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe deal nu poate fi ascunsă.
15Nici nu aprind oamenii candela și o pun sub oboroc, ci pe sfeșnic; și aceasta dă lumină tuturor celor din casă.16Astfel să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune și să îl glorifice pe Tatăl vostru care este în cer.
17Să nu gândiți că am venit să distrug legea sau profeții; nu am venit să distrug, ci să împlinesc.
18Fiindcă adevărat vă spun: Până cerul și pământul vor trece, o iotă sau o frântură de literă nu va trece nicidecum din lege, până totul va fi împlinit.
19De aceea, oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni astfel, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerului; dar oricine le va împlini și îi va învăța pe alții, acela va fi chemat mare în împărăția cerului.
20Căci vă spun că: Dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptateascribilor și a fariseilor, nicidecum nu veți intra în împărăția cerului.21Ați auzit că s-a spus de către cei din vechime: Să nu ucizi; și oricine va ucide va fi sub amenințarea judecății.
22Dar eu vă spun că: Oricine este mânios fără motiv pe fratele său, va fi sub amenințarea judecății; și oricine va spune fratelui său: Raca, va fi sub amenințarea consiliului; dar oricine va spune: Nebunule, va fi sub amenințarea focului iadului.
23De aceea, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta,
24Lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți darul.
25Învoiește-te repede cu potrivnicul tău, pe când ești cu el pe cale; ca nu cumva potrivnicul să te predea judecătorului și judecătorul să te predea executorului și să fii aruncat în închisoare.
26Adevărat îți spun: Nu vei ieși nicidecum de acolo, până nu vei plăti cel din urmă bănuț.
27Ați auzit că s-a spus de către cei din vechime: Să nu comiți adulter;
28Dar eu vă spun că: Oricine se uită la o femeie pentru a o pofti, a comis deja adulter cu ea în inima lui.
29Și dacă ochiul tău cel drept te poticnește, scoate-l și aruncă-l de la tine; fiindcă îți este de folos să piară unul dintre membrele tale și să nu fie aruncat tot trupul tău în iad.
30Și dacă mâna ta cea dreaptă te poticnește, taie-o și arunc-o de la tine; fiindcă îți este de folos să piară unul dintre membrele tale și să nu fie aruncat tot trupul tău în iad.
31S-a spus că: Oricine va divorța de soția lui, să îi dea o carte de despărțire.
32Dar eu vă spun: Oricine va divorța de soția lui, exceptând cauza curviei, o face să comită adulter; și oricine se va căsători cu cea care este divorțată, comite adulter.
33Din nou, ați auzit că s-a spus de către cei din vechime: Să nu juri fals, ci împlinește jurămintele tale față de Domnul;
34Dar eu vă spun: Nu jurați niciodată; nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu;
35Nici pe pământ, pentru că este sprijinul picioarelor lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.
36Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poți face un singur păr alb sau negru.
37Dar cuvântul vostru să fie: Da, da; nu, nu; dar ce este mai mult decât acestea vine din rău.
38Ați auzit că s-a spus: Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.39Dar eu vă spun: Nu vă împotriviți celor cevă fac rău; ci oricui te va lovi peste obrazul tău drept, întoarce-i și pe celălalt.
40Și dacă vreunul voiește să meargă la judecată cu tine și să îți ia cămașa, lasă-i și haina.
41Și cu cel ce te va constrânge să mergi o milă, mergi cu el două.42Celui ce îți cere, dă-i; și celui ce voiește să se împrumute de la tine, nu îi întoarce spatele.
43Ați auzit că s-a spus: Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe dușmanul tău.
44Dar eu vă spun: Iubiți pe dușmanii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă folosesc cu dispreț și vă persecută;
45Ca să fiți copiii Tatălui vostru care este în cer, pentru că el face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.
46Fiindcă, dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată aveți? Nu fac și vameșii la fel?
47Și dacă salutați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult decât alții? Nu fac și vameșii astfel?
48De aceea fiți desăvârșiți, chiar așa cum Tatăl vostru din cer este desăvârșit.

EZRA 5

1Atunci profeții: Hagai, profetul, și Zaharia, fiul lui Ido, au profețit iudeilor care erau în Iuda și Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel, chiar lor.
2Atunci s-au ridicat Zorobabel fiul lui Șealtiel și Ieșua fiul lui Ioțadac și au început construirea casei lui Dumnezeu care este în Ierusalim; și cu ei erau profeții lui Dumnezeu, ajutându-i.
3În același timp au venit la ei Tatnai, guvernator de partea aceasta a râului, și Șetar-Boznai și tovarășii lor și astfel le-au spus: Cine v-a poruncit să construiți această casă și să ridicați acest zid?
4Atunci noi le-am spus astfel: Care sunt numele oamenilor care fac această construcție?5Dar ochiul Dumnezeului lor era asupra bătrânilor iudeilor, încât nu i-au putut face să înceteze până când lucrul nu a ajuns la Darius; și atunci au întors răspuns prin scrisoare referitor la aceasta.
6Copia scrisorii pe care Tatnai, guvernatorul de partea aceasta a râului, și Șetar-Boznai și tovarășii săi afarsachiții, care erau de partea aceasta a râului, au trimis-o împăratului Darius:
7Ei i-au trimis o scrisoare, în care era scris astfel: Către Darius, împăratul, toată pacea. 8Să fie cunoscut împăratului că noi am mers în provincia Iudea, la casa marelui Dumnezeu, care se construiește cu pietre mari, și se pune lemnărie în pereți și lucrarea aceasta continuă rapid și prosperă în mâinile lor. 9Atunci noi am întrebat pe acei bătrâni și le-am spus astfel: Cine v-a poruncit să construiți această casă și să ridicați aceste ziduri?
10I-am întrebat și de numele lor, ca să îți facem cunoscut, ca să scriem numele oamenilor care erau mai marii lor.
11Și astfel ne-au întors răspuns, zicând: Noi suntem servitorii Dumnezeului cerului și pământului și construim casa care a fost construită cu acești mulți ani în urmă; pe care un mare împărat al lui Israel a construit-o și a ridicat-o.
12Dar, după ce părinții noștri l-au provocat pe Dumnezeul cerului la furie, el i-a dat în mâna lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, caldeeanul, care a distrus această casă și a dus poporul în Babilon.
13Dar în anul întâi al lui Cirus împăratul Babilonului același împărat Cirus a dat o hotărâre să se construiască această casă a lui Dumnezeu.
14Și de asemenea vasele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care Nebucadnețar le luase din templul care era în Ierusalim și le adusese în templul din Babilon, pe acelea, Cirus, împăratul, le-a luat din templul din Babilon și ele au fost date unuiaa cărui nume era Șeșbațar, pe care îl făcuse guvernator;
15Și i-a spus: Ia aceste vase, mergi, du-le în templul care este în Ierusalim și să fie construită casa lui Dumnezeu pe locul lui.
16Atunci a venit același Șeșbațar și a pus temelia casei lui Dumnezeu care este în Ierusalim; și de atunci chiar până acum ea a fost în construcție și încă nu este terminată.
17Și de aceea, dacă i se pare bine împăratului, să fie făcută cercetare în casa tezaurului împăratului, care este acolo în Babilon, dacă este astfel, că o hotărâre a fost luată de către Cirus, împăratul, să se construiască această casă a lui Dumnezeu în Ierusalim și să trimită dorința împăratului referitor la acest lucru.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *