Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 29

Și acesta este lucrul pe care să îl faci pentru a-i sfinți, ca să îmi servească în serviciul de preot: ia un taur tânăr și doi berbeci fără cusur,
2Și azimă și turte nedospite frământate cu untdelemn și lipii nedospite unse cu untdelemn; să le faci din floarea făinii de grâu.
3Și să le pui într-un singur coș și să le aduci în coș, cu taurul și cei doi berbeci.
4Și să îi aduci pe Aaron și fiii lui la ușa tabernacolului întâlnirii și să îi speli cu apă.
5Și să iei veșmintele și să pui tunica peste Aaron și roba efodului și efodul și pieptarul și încinge-l cu brâul făcut cu iscusință, al efodului;
6Și pune mitra pe capul lui și pune sfânta coroană peste mitră.
7Ia apoi untdelemnul pentru ungere și toarnă-l pe capul lui și unge-l.
8Și apropie-i pe fiii lui și pune tunici peste ei.
9Și încinge-i cu brâie, pe Aaron și fiii săi, și pune-le bonete; și serviciul de preot va fi al lor ca un statut continuu; și astfel consacră pe Aaron și pe fiii săi.
10Și fă să fie adus un taur înaintea tabernacolului întâlnirii: și Aaron și fiii săi să-și pună mâinile pe capul taurului.
11Și să înjunghii taurul înaintea DOMNULUI, lângă ușa tabernacolului întâlnirii.
12Și să iei din sângele taurului și să-l pui pe coarnele altarului cu degetul tău și să torni tot sângele lângă piciorul altarului.
13Și să iei toată grăsimea care acoperă măruntaiele și lobul de pe ficat și cei doi rinichi și grăsimea care este pe ei și să le arzi pe altar.
14Dar carnea taurului și pielea lui și balega lui, arde-le cu foc în afara taberei: aceasta este o ofrandă pentru păcat.
15Să iei de asemenea un berbec: și Aaron și fiii săi își vor pune mâinile pe capul berbecului.
16Și să înjunghii berbecul și să iei sângele lui și să-l stropești de jur împrejur pe altar.
17Și să tai berbecul în bucăți și să speli măruntaiele lui și picioarele lui și să le pui la bucățile lui și la capul lui.
18Și să arzi întregul berbec pe altar: aceasta este o ofrandă arsă DOMNULUI; aceasta este o aromă dulce, o ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.
19Și să iei celălalt berbec: și Aaron și fiii săi să își pună mâinile pe capul berbecului.
20Apoi înjunghie berbecul și ia din sângele lui și pune-l pe vârful urechii drepte a lui Aaron și pe vârful urechii drepte a fiilor săi și pe degetul mare a mâinii lor drepte și pe degetul mare al piciorului lor drept și stropește sângele pe altar de jur împrejur.
21Și să iei din sângele care este pe altar și din untdelemnul pentru ungere și să-l stropești peste Aaron și peste veșmintele lui și peste fiii săi și peste veșmintele fiilor săi cu el; și el să fie sfințit și veșmintele sale și fiii săi și veșmintele fiilor săi cu el.
22De asemenea să iei de la berbec grăsimea și dosul și grăsimea care acoperă măruntaiele și lobul de pe ficat și cei doi rinichi și grăsimea care este pe ei și spata dreaptă, pentru că acesta este un berbec al consacrării,
23Și o pâine întreagă și o turtă de pâine uleiată, și o lipie din coșul azimelor care este înaintea DOMNULUI;
24Și să le pui toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi; și să le legeni ca ofrandă legănată înaintea DOMNULUI.
25Și să primești din mâinile lor și să le arzi pe altar ca ofrandă arsă, pentru o aromă dulce înaintea DOMNULUI: aceasta este ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.
26Și să iei pieptul berbecului consacrării lui Aaron și să-l legeni ca ofrandă legănată înaintea DOMNULUI: și va fi partea ta.
27Și să sfințești pieptul ofrandei legănate și spata ofrandei ridicate a berbecului consacrării, care este legănată și care este ridicată, a aceleia care este pentru Aaron și a aceleia care este pentru fiii săi;
28Și aceasta va fi a lui Aaron și a fiilor săi printr-un statut etern de la copiii lui Israel, pentru că aceasta este ofrandă ridicată; și va fi ofrandă ridicată de la copiii lui Israel a sacrificiului ofrandelor lor de pace și ofranda lor ridicată DOMNULUI.
29Și sfintele veșminte ale lui Aaron vor fi ale fiilor săi după el, pentru a fi unși în ele și pentru a fi consacrați în ele.
30 Și fiul care va fi preot în locul lui le va îmbrăca șapte zile, când va veni la tabernacolul întâlnirii pentru a servi în locul sfânt.
31Și să iei berbecul consacrării și să fierbi carnea lui în locul sfânt.
32Și vor mânca, Aaron și fiii săi, carnea berbecului și pâinea care este în coș, lângă ușa tabernacolului întâlnirii.
33Și vor mânca acele lucruri cu care a fost făcută ispășirea, pentru a-i consacra și pentru a-i sfinți; dar un străin nu va mânca din ele, pentru că ele sunt sfinte.
34Și dacă ceva din carnea consacrărilor, sau din pâine, rămâne până dimineața, atunci să arzi rămășița cu foc: aceasta să nu fie mâncată, pentru că este sfântă.
35Și să faci astfel lui Aaron și fiilor săi, conform cu toate pe care ți le-am poruncit: consacră-i șapte zile.
36Și să oferi în fiecare zi un taur ca ofrandă pentru păcat pentru ispășire; și să cureți altarul, după ce ai făcut o ispășire pentru acesta și unge-l pentru a-l sfinți.
37Șapte zile să faci ispășire pentru altar și să-l sfințești; și acesta va fi un altar preasfânt: orice atinge altarul va fi sfânt.
38Și aceasta este ce vei oferi pe altar: doi miei de un an, zi de zi, continuu.
39Primul miel să-l oferi dimineața; și celălalt miel să-l oferi seara;
40Și cu primul miel, o zecime dintr-o măsură de făină amestecată cu a patra parte dintr-un hin de untdelemn bătut; și a patra parte dintr-un hin de vin ca un dar de băutură.
41Și celălalt miel să-l aduci seara și să faci cu acesta conform darului de mâncare de dimineață și conform darului de băutură al lui, pentru aromă dulce, ofrandă făcută prin foc DOMNULUI.
42Aceasta să fie ofrandă arsă neîncetat prin toate generațiile voastre, la ușa tabernacolului întâlnirii, înaintea DOMNULUI, unde te voi întâlni, ca să îți vorbesc.
43Și acolo voi întâlni copiii lui Israel și tabernacolul va fi sfințit prin gloria mea.
44Și voi sfinți tabernacolul întâlnirii și altarul; voi sfinți de asemenea și pe Aaron și pe fiii săi, să îmi servească în serviciul de preot.
45Și voi locui printre copiii lui Israel și voi fi Dumnezeul lor.
46Și vor cunoaște că eu sunt DOMNUL Dumnezeul lor, care i-a scos din țara Egiptului, ca să locuiesc printre ei: Eu sunt DOMNUL Dumnezeul lor.

IOAN 9

Și pe când trecea, Isus a văzut pe un om orb din naștere.
2Și discipolii lui l-au întrebat, spunând: Rabi, cine a păcătuit, acest om sau părinții lui, de s-a născut orb?
3Isus a răspuns: Nu a păcătuit nici acest om, nici părinții lui; ci ca faptele lui Dumnezeu să fie arătate în el.
4Eu trebuie să lucrez faptele celui ce m-a trimis cât este ziuă; vine noaptea, când nimeni nu poate lucra.
5Cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii.
6După ce a vorbit astfel a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat; și a uns ochii orbului cu lutul acela,
7Și i-a spus: Du-te, spală-te în scăldătoarea Siloamului (care se traduce: Trimis). De aceea s-a dus și s-a spălat și a venit văzând.
8De aceea vecinii și cei ce îl văzuseră înainte că era orb, au spus: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea?
9Unii spuneau: El este; alții spuneau: Seamănă cu el; el spunea: Eu sunt.
10Așadar i-au spus: Cum ți-au fost deschiși ochii?
11El a răspuns și a zis: Un om numit Isus, a făcut tină și mi-a uns ochii și mi-a spus: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te; și m-am dus și m-am spălat și am primit vedere.
12Atunci i-au spus: Unde este el? Iar el a spus: Nu știu.
13L-au adus la farisei pe cel ce înainte fusese orb.
14Și era de sabat când făcuse Isus tină și i-a deschis ochii.
15Atunci din nou fariseii l-au întrebat și ei cum și-a primit vedere. El le-a spus: Mi-a pus lut pe ochi și m-am spălat și văd.
16De aceea unii dintre farisei au spus: Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții au spus: Cum poate un om păcătos să facă astfel de miracole? Și era dezbinare între ei.
17Din nou au spus orbului: Tu ce spui despre el, pentru că ți-a deschis ochii? El a spus: Este un profet.
18Dar iudeii nu au crezut despre el că fusese orb și a primit vedere, până nu au chemat pe părinții celui care a primit vedere.
19Și i-au întrebat, spunând: Este acesta fiul vostru, despre care voi spuneți că s-a născut orb? Așadar, cum vede acum?
20Părinții lui le-au răspuns și au zis: Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb;
21Dar cum vede acum, nu știm, sau cine i-a deschis ochii, nu știm; el este în vârstă, întrebați-l; el va vorbi pentru el însuși.
22Părinții lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei; fiindcă iudeii se înțeleseseră deja că, dacă ar mărturisi cineva că el este Cristosul, să fie exclus din sinagogă.
23Din această cauză au spus părinții lui: Este în vârstă, întrebați-l.
24Atunci au chemat din nou pe omul care fusese orb și i-au spus: Dă-i lauda lui Dumnezeu; noi știm că omul acesta este un păcătos.
25El a răspuns și a zis: Dacă este păcătos, nu știu; eu una știu, că eram orb și acum văd.
26Din nou i-au spus: Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?
27 Iar el le-a răspuns: V-am spus deja și nu ați ascultat. Pentru ce doriți să auziți din nou? Doriți și voi să vă faceți discipolii lui?
28Atunci l-au ocărât și au spus: Tu ești discipolul aceluia; dar noi suntem discipolii lui Moise.
29Știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise; cât despre acesta nu știm de unde este.
30Omul a răspuns și le-a zis: Chiar în aceasta este o minune, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii.
31Și știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși; dar, dacă cineva este închinător lui Dumnezeu și face voia lui, pe el îl ascultă.
32De când este lumea, nu s-a auzit că cineva a deschis ochii unuia născut orb.
33Dacă acest om nu ar fi de la Dumnezeu, nu ar putea face nimic.
34Ei au răspuns și i-au zis: Tu ești născut cu totul în păcate și ne înveți pe noi? Și l-au aruncat afară.
35Isus a auzit că l-au aruncat afară; și când l-a găsit i-a spus: Crezi tu pe Fiul lui Dumnezeu?
36Iar el a răspuns și a zis: Cine este Doamne, ca să cred în el?
37Și Isus i-a spus: Deopotrivă l-ai văzut și el este cel ce vorbește cu tine.
38Iar el a spus: Doamne, cred, și i s-a închinat.
39Și Isus a spus: Pentru judecată am venit eu în această lume, ca toți ce nu văd, să vadă; și cei ce văd, să devină orbi.
40Și unii dintre fariseii care erau cu el au auzit aceste cuvinte și i-au spus: Suntem și noi orbi?
41Isus le-a spus: Dacă ați fi orbi nu ați avea păcat, dar acum spuneți: Vedem; de aceea păcatul vostru rămâne.

PROVERBE 6

1Fiul meu, dacă te pui garant pentru prietenul tău, dacă ai bătut palma cu un străin,
2Ești prins în capcană prin cuvintele gurii tale, prin cuvintele gurii tale ești prins!
3Fă aceasta acum, fiul meu, și eliberează-te când ajungi în mâna prietenului tău; du-te, umilește-te și întărește-l pe prietenul tău.
4Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale.
5Eliberează-te precum o căprioară din mâna vânătorului și ca o pasăre din mâna păsărarului.
6Du-te la furnică, leneșule; ia aminte la căile ei și fii înțelept;
7 Ea, care, neavând nici călăuză, nici supraveghetor, nici stăpân,
8Își face rost de mâncare în timpul verii și își strânge mâncarea în timpul secerișului.
9Cât timp vei dormi, leneșule? Când te vei trezi din somnul tău?
10 Încă puțin somn, puțină ațipire, puțină încrucișare a mâinilor pentru a dormi;
11Așa va veni sărăcia ta ca un călător și lipsa ta ca un om înarmat.
12Un om rău, un om stricat, umblă cu o gură perversă.
13El clipește din ochii lui, vorbește cu picioarele lui, învață pe alții cu degetele lui;
14Perversitate este în inima lui, uneltește ticăloșie necontenit, seamănă discordie.
15De aceea nenorocirea lui va veni dintr-odată; dintr-odată va fi zdrobit fără remediu.
16Aceste șase lucruri le urăște DOMNUL; da, șapte sunt urâciune pentru el:
17O privire trufașă, o limbă mincinoasă și mâini care varsă sânge nevinovat,
18O inimă care uneltește planuri stricate, picioare care sunt iuți să alerge la ticăloșie,
19Un martor fals care vântură minciuni și cel ce seamănă discordie între frați.
20Fiul meu, păzește porunca tatălui tău și nu părăsi legea mamei tale;
21Prinde-le continuu peste inima ta și leagă-le în jurul gâtului tău.
22Când mergi, te va conduce; când dormi, te va ține; și când te trezești, va vorbi cu tine.
23Fiindcă porunca este o lampă și legea este lumină; și mustrările instruirii sunt calea vieții;
24Ca să te țină departe de femeia rea, de lingușeala limbii femeii străine.
25Nu pofti frumusețea ei în inima ta nici să nu te prindă cu pleoapele ei.
26Căci printr-o femeie curvă va ajunge un bărbat la o bucată de pâine; și femeia adulteră va vâna viața prețioasă.
27Poate un bărbat să ia foc în sânul lui și hainele să nu îi fie arse?
28Poate cineva să meargă pe cărbuni încinși și picioarele să nu îi fie arse?
29Așa și cel ce intră la soția aproapelui său; oricine se atinge de ea nu este nevinovat.
30 Oamenii nu disprețuiesc un hoț, dacă fură pentru a-și sătura sufletul când este flămând;
31Dar dacă este găsit, va da înapoi de șapte ori; va da toată averea casei sale.
32 Dar oricine comite adulter cu o femeie, îi lipsește înțelegerea; cel ce face aceasta își nimicește sufletul.
33Va obține rană și dezonoare și ocara lui nu va fi ștearsă.
34Fiindcă gelozia este turbarea unui bărbat; de aceea nu va cruța în ziua răzbunării.
35Nu va lua aminte la nicio răscumpărare nici nu va fi mulțumit, deși tu dai multe daruri.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *