Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 30

1Și fă un altar ca să arzi tămâie pe el: să-l faci din lemn de salcâm.
2Un cot să fie lungimea lui și un cot lățimea lui; să fie pătrat; și doi coți înălțimea lui; coarnele lui să fie la fel;
3Și să-l îmbraci cu aur pur, partea de sus a acestuia și părțile lui de jur împrejur și coarnele lui; și să îi faci o coroană de aur de jur împrejur.
4Și să îi faci două inele de aur sub coroana acestuia, la cele două colțuri ale lui, fă-le pe cele două părți ale lui; și ele vor fi locuri pentru drugi, pentru a-l purta cu totul.
5Și fă drugii din lemn de salcâm și îmbracă-i cu aur.
6Și să-l pui înaintea perdelei care este lângă chivotul mărturiei, înaintea șezământului milei care este deasupra mărturiei, unde mă voi întâlni cu tine.
7Și Aaron să ardă tămâie dulce pe el în fiecare dimineață; când pregătește lămpile, va arde tămâie pe el.
8Și când Aaron va aprinde lămpile seara, să ardă tămâie pe el, o tămâie continuă înaintea DOMNULUI prin generațiile voastre.
9Nu aduceți tămâie străină pe el, nici sacrificiu ars, nici dar de mâncare; nici nu turnați dar de băutură pe el.
10Și Aaron să facă o ispășire pe coarnele lui o dată într-un an, cu sângele ofrandei pentru păcate, a ispășirilor; o dată pe an să facă ispășire pe el prin generațiile voastre: este preasfânt DOMNULUI.
11Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
12Când faci numărătoarea copiilor lui Israel după numărul lor, atunci fiecare om să dea pentru sufletul lui o răscumpărare DOMNULUI, când îi numeri; ca să nu fie nicio plagă printre ei, când îi numeri.
13Aceasta să dea, fiecare om care trece între cei ce sunt numărați, o jumătate de șekel conform șekelului sanctuarului (un șekel este douăzeci de gerai) o jumătate de șekel va fi ofrandă DOMNULUI.
14Fiecare om, care trece între cei ce sunt numărați, de la vârsta de douăzeci de ani în sus, să dea ofrandă DOMNULUI.
15Cel bogat să nu dea mai mult și cel sărac să nu dea mai puțin decât o jumătate de șekel, când ei vor da ofrandă DOMNULUI, pentru a face ispășire pentru sufletele voastre.
16Și să iei banii de ispășire, ai copiilor lui Israel, și să îi rânduiești pentru serviciul tabernacolului întâlnirii, ca aceștia să fie o amintire copiilor lui Israel înaintea DOMNULUI, pentru a face ispășire pentru sufletele voastre.
17Și DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
18De asemenea fă un lighean de aramă și piciorul lui de asemenea de aramă, pentru a spăla: și pune-l între tabernacolul întâlnirii și altar și pune apă în el.
19Pentru ca acolo Aaron și fiii lui să își spele mâinile și picioarele lor.
20Când vor intra în tabernacolul întâlnirii, să se spele cu apă, ca să nu moară; sau când se apropie de altar pentru a servi și a arde ofrandă făcută prin foc DOMNULUI;
21Astfel să își spele mâinile și picioarele lor, ca să nu moară; și le va fi un statut pentru totdeauna, lui și seminței lui prin generațiile lor.
22Mai mult, DOMNUL i-a vorbit lui Moise, spunând:
23Ia-ți de asemenea dintre cele mai alese mirodenii, smirnă pură, cinci sute de șekeli, și scorțișoară dulce, jumătate, chiar două sute cincizeci de șekeli, și trestie dulce, două sute și cincizeci de șekeli,
24Și casia, cinci sute de șekeli, conform șekelului sanctuarului și untdelemn de măsline, un hin;
25Și fă-l un untdelemn al sfintei ungeri, un unguent amestecat conform artei parfumierilor: acesta va fi un untdelemn sfânt al ungerii.
26Și unge tabernacolul întâlnirii cu el și chivotul mărturiei,
27Și masa și toate vasele ei și sfeșnicul și vasele lui și altarul tămâiei,
28Și altarul ofrandei arse cu toate vasele lui și ligheanul și piciorul lui.
29Și sfințește-le, ca ele să fie preasfinte: orice le atinge va fi sfânt.
30Și unge pe Aaron și pe fiii săi și consacră-i, ca ei să îmi servească în serviciul de preot.
31Și vorbește copiilor lui Israel, spunând: Acesta îmi va fi un untdelemn al sfintei ungeri prin generațiile voastre.
32Pe carnea omului să nu fie turnat, nici să nu faceți un altul asemenea lui, după compoziția lui: acesta este sfânt și vă va fi sfânt.
33Oricine prepară vreunul asemenea lui, sau oricine pune din el peste un străin, să fie stârpit din poporul său.
34Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Ia-ți mirodenii dulci, stacte și onicha și galbanum; aceste mirodenii dulci cu tămâie pură: din fiecare să fie aceeași cantitate;
35Și fă-le un parfum, un unguent conform artei parfumierilor, sărat, pur și sfânt;
36Și pisează o parte din el foarte mărunt și pune din acesta înaintea mărturiei în tabernacolul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine: îți va fi preasfânt.
37Și cât despre parfumul pe care îl vei face, nu vă faceți din acesta conform compoziției lui: el îți va fi sfânt pentru DOMNUL.
38Oricine va face unul asemenea aceluia, să miroase la fel, să fie stârpit din poporul său.

IOAN 10

1Adevărat, adevărat vă spun: Cel care nu intră pe ușă în staulul oilor, ci se cațără pe altă parte, acela este hoț și tâlhar.
2Dar cel care intră pe ușă este păstorul oilor.
3Portarul îi deschide și oile aud vocea lui; iar el își cheamă oile pe nume și le conduce afară.
4Și după ce își scoate oile, merge înaintea lor și oile îl urmează, pentru că ele îi cunosc vocea.
5Și nu vor urma nicidecum un străin, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc vocea străinilor.
6Isus le-a spus această parabolă, dar ei nu au înțeles cele ce le vorbea.
7Atunci Isus le-a spus din nou: Adevărat, adevărat vă spun: Eu sunt ușa oilor.
8Toți cei ce au venit înainte de mine, sunt hoți și tâlhari; dar oile nu i-au ascultat.
9Eu sunt ușa; dacă intră cineva prin mine va fi salvat și va intra și va ieși și va găsi pășune.
10Hoțul nu vine decât pentru a fura și a ucide și a nimici. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă din abundență.
11Eu sunt păstorul cel bun; păstorul cel bun își dă viața pentru oi.
12Dar cel angajat și care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge; și lupul le apucă și risipește oile.
13Cel angajat fuge, pentru că este angajat și nu îi pasă de oi.
14Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe ale mele și sunt cunoscut de ale mele.
15Așa cum mă cunoaște Tatăl, tot așa îl cunosc și eu pe Tatăl; și îmi dau viața pentru oi.
16Mai am și alte oi, care nu sunt din acest staul; și pe acelea trebuie să le aduc, și ele vor auzi vocea mea; și va fi un singur staul și un singur păstor.
17Din această cauză Tatăl mă iubește, pentru că eu îmi dau viața, ca iarăși să o iau.
18Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu.
19De aceea din cauza acestor cuvinte din nou a fost dezbinare între iudei.
20Și mulți dintre ei au spus: Are drac și este nebun; de ce îl ascultați?
21Alții au spus: Acestea nu sunt cuvintele unuia care are drac. Poate un drac să deschidă ochii orbilor?
22Și la Ierusalim era sărbătoarea dedicării și era iarnă.
23Și Isus se plimba prin templu, în porticul lui Solomon.
24Atunci iudeii l-au înconjurat și i-au spus: Până când ne faci să ne îndoim? Dacă tu ești Cristosul, spune-ne pe față.
25Isus le-a răspuns: V-am zis și nu ați crezut; faptele pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele aduc mărturie despre mine.
26Dar voi nu credeți, fiindcă nu sunteți dintre oile mele, după cum v-am spus.
27Oile mele aud vocea mea și eu le cunosc și ele mă urmează;
28Și eu le dau viață eternă; și nicidecum nu vor pieri niciodată și nimeni nu le va smulge din mâna mea.
29Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu.
30Eu și Tatăl una suntem.
31Atunci iudeii au luat din nou pietre ca să îl ucidă cu pietre.
32Isus le-a răspuns: V-am arătat multe fapte bune de la Tatăl meu; pentru care din aceste fapte mă ucideți cu pietre?
33Iudeii i-au răspuns, zicând: Nu pentru o lucrare bună te ucidem cu pietre, ci pentru blasfemie și pentru că tu, fiind om, te faci pe tine însuți Dumnezeu.
34Isus le-a răspuns: Nu este scris în legea voastră: Eu am spus: Sunteți dumnezei?
35Dacă i-a numit dumnezei pe cei la care a venit cuvântul lui Dumnezeu și scriptura nu poate fi desființată,
36Voi spuneți despre acela pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume: Tu blasfemiezi, pentru că am spus: Sunt Fiul lui Dumnezeu?
37Dacă nu fac faptele Tatălui meu, să nu mă credeți.
38Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți, credeți faptele ca să știți și să credeți că Tatăl este în mine și eu în el.
39De aceea căutau din nou să îl prindă, dar el a scăpat din mâna lor.
40Și s-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde boteza Ioan la început; și a rămas acolo.
41Și mulți au venit la el și au spus: Ioan într-adevăr nu a făcut niciun miracol, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevărat.
42Și acolo mulți au crezut în el.

PROVERBE 7

1Fiul meu, ține cuvintele mele și strânge cu tine poruncile mele.
2Ține poruncile mele și vei trăi; și legea mea ca lumina ochilor tăi.
3Leagă-le împrejurul degetelor tale, scrie-le pe tăblia inimii tale.
4Spune înțelepciunii: Tu ești sora mea; și numește înțelegerea, ruda ta;
5Ca ele să te țină departe de femeia străină, de străina care lingușește cu vorbele ei.
6Căci de la fereastra casei mele am privit prin deschizătura mea,
7Și am văzut printre cei simpli, am deosebit printre tineri un tânăr lipsit de înțelegere,
8Trecând strada aproape de colțul ei; și el mergea pe calea spre casa ei,
9În amurg, în seara zilei, în negrul și întunericul nopții;
10Și, iată, l-a întâlnit o femeie cu îmbrăcămintea unei curve și cu inima vicleană.
11(Ea este gălăgioasă și încăpățânată; picioarele nu îi stau în casă;
12Acum afară, acum pe străzi și pândește la fiecare colț).
13Așa l-a prins și l-a sărutat și cu o față nerușinată i-a spus:
14 Am ofrande de pace cu mine; astăzi mi-am împlinit promisiunile.
15De aceea am ieșit să te întâlnesc, din timp am căutat fața ta și te-am găsit.
16Mi-am așternut patul cu cuverturi, cu tapițerii, cu in subțire din Egipt.
17Mi-am parfumat patul cu smirnă, aloe și scorțișoară.
18Vino să ne umplem cu iubire până dimineață, să ne desfătăm cu iubiri.
19Pentru că soțul nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă;
20A luat o pungă de bani cu el și va veni acasă la ziua stabilită.
21Cu vorbirea ei măgulitoare l-a făcut să cedeze, cu lingușeala buzelor ei l-a forțat.
22El merge deodată după ea, cum merge un bou la măcelărie, sau ca un nebun la disciplinarea în butuci,
23Până ce o săgeată îi străpunge ficatul, precum o pasăre se grăbește la capcană și nu știe că aceasta o va costa viața.
24De aceea dați-mi acum ascultare, copii, și dați atenție cuvintelor gurii mele.
25Să nu se abată inima ta spre căile ei, nu te rătăci în cărările ei.
26Fiindcă ea a doborât mulți răniți; da, mulți bărbați puternici au fost uciși de ea.
27Casa ei este calea spre iad, mergând în jos la cămările morții.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *