Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 35

1Și Moise a adunat toată adunarea copiilor lui Israel și le-a spus: Acestea sunt cuvintele pe care DOMNUL le-a poruncit, să le faceți.
2Șase zile se va face lucrarea, dar ziua a șaptea vă va fi o zi sfântă, un sabat de odihnă DOMNULUI: oricine va face vreo lucrare în ea va fi dat la moarte.
3Să nu aprindeți foc în locuințele voastre în ziua de sabat.
4Și Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel, spunând: Acesta este lucrul pe care Domnul l-a poruncit, spunând:
5Luați dintre voi ofrandă DOMNULUI; oricine are inimă voitoare să aducă o ofrandă DOMNULUI: aur și argint și aramă,
6Și albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire și păr de capre,
7Și piei de berbeci vopsite roșu și piei de bursuc și lemn de salcâm,
8Și untdelemn pentru lampă și mirodenii pentru untdelemnul pentru ungere și pentru tămâia dulce,
9Și pietre de onix și pietre să fie montate pentru efod și pentru pieptar.
10Și fiecare om înțelept în inimă dintre voi să vină și să facă tot ceea ce DOMNUL a poruncit:
11Tabernacolul, cortul lui și acoperământul lui, copcile lui și scândurile lui, drugii lui, coloanele lui și soclurile lui,
12Chivotul și drugii lui, cu șezământul milei și perdeaua acoperământului,
13Masa și drugii ei și toate vasele ei și pâinile punerii înainte,
14Sfeșnicul de asemenea pentru lumină și vasele lui și lămpile lui, cu untdelemnul pentru lumină.
15Și altarul tămâiei și drugii lui și untdelemnul pentru ungere și tămâia dulce și perdeaua pentru ușă la intrarea în tabernacol,
16Altarul ofrandei arse, cu grătarul de aramă, drugii lui și toate vasele lui, ligheanul și piciorul lui,
17Perdelele curții, stâlpii ei și soclurile lor și perdeaua pentru ușa curții,
18Țărușii tabernacolului și țărușii curții și frânghiile lor,
19Hainele serviciului, pentru a face serviciul în locul sfânt, veșmintele sfinte pentru preotul Aaron și veșmintele fiilor săi, pentru a servi în serviciul de preot.
20Și toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din prezența lui Moise.
21Și a venit fiecare om a cărui inimă l-a stârnit și fiecare om al cărui duh l-a făcut voitor și au adus ofranda DOMNULUI pentru lucrarea tabernacolului întâlnirii și pentru tot serviciul lui și pentru veșmintele sfinte.
22Și au venit, deopotrivă bărbați și femei, atâția câți au fost cu inimă voitoare, și au adus brățări și cercei și inele și table, toate bijuterii din aur; și fiecare om care a oferit, a oferit o ofrandă de aur DOMNULUI.
23Și toți la care s-a găsit albastru și purpuriu și stacojiu și in subțire și păr de capre și piei roșii de berbeci și piei de bursuci, le-au adus.
24Și fiecare om care a oferit o ofrandă din argint și aramă a adus ofranda DOMNULUI; și toți la care s-a găsit lemn de salcâm pentru orice lucrare a serviciului, l-au adus.
25Și toate femeile care au fost înțelepte în inimă au tors cu mâinile lor și au adus ceea ce au tors, deopotrivă din albastru și din purpuriu și din stacojiu și din in subțire.
26Și toate femeile ale căror inimi le-au stârnit la înțelepciune au tors păr de capre.
27Și conducătorii au adus pietre de onix și pietre să fie montate pentru efod și pentru pieptar;
28Și mirodenii și untdelemn pentru lumină și pentru untdelemnul pentru ungere și pentru tămâia dulce.
29Copiii lui Israel au adus din bunăvoință o ofrandă DOMNULUI, fiecare bărbat și femeie, a cărui inimă i-a făcut voitori să aducă pentru toate felurile de lucrări, pe care DOMNUL le poruncise a fi făcute prin mâna lui Moise.
30Și Moise le-a spus copiilor lui Israel: Vedeți, DOMNUL a chemat pe nume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din tribul lui Iuda;
31Și l-a umplut cu duhul lui Dumnezeu în înțelepciune, în înțelegere și în cunoaștere și în orice fel de meșteșug;
32Și pentru a concepe lucruri iscusite, pentru a lucra în aur și în argint și în aramă,
33Și în tăierea pietrelor, pentru a fi montate și în sculptarea lemnului, pentru a face orice fel de lucrare iscusită.
34 Și lui și lui Aholiab, fiul lui Ahisamac, din tribul lui Dan, le-a pus în inimă să îi învețe pe alții.
35I-a umplut cu înțelepciune a inimii, pentru a lucra tot felul de lucrări, ale gravorului și ale meșteșugarului iscusit și ale lucrătorului în broderie, în albastru și în purpuriu, în stacojiu și în in subțire și ale țesătorului, chiar al celor ce fac orice fel de lucrare și al celor ce concep o lucrare iscusită.

IOAN 15

1Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este viticultorul.
2Pe fiecare mlădiță ce este în mine neaducând rod, el o îndepărtează; și pe fiecare mlădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă mai mult rod.
3Voi sunteți deja curați din cauza cuvântului pe care vi l-am vorbit.
4Rămâneți în mine și eu în voi. Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la ea însăși, decât dacă rămâne în viță, tot așa nici voi, decât dacă rămâneți în mine.
5Eu sunt vița, voi mlădițele; cel ce trăiește în mine și eu în el, acesta aduce mult rod, pentru că fără mine, nu puteți face nimic.
6Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă; și oamenii le adună și le aruncă în foc și sunt arse.
7Dacă rămâneți în mine și cuvintele mele trăiesc în voi, cereți orice doriți și vi se va face.
8În aceasta este Tatăl meu glorificat, fiindcă aduceți mult rod; astfel veți fi discipolii mei.
9Cum m-a iubit Tatăl, așa v-am iubit și eu; continuați în dragostea mea.
10Dacă țineți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea; așa cum eu am ținut poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui.
11V-am vorbit acestea, ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină.
12Aceasta este porunca mea: Să vă iubiți unii pe alții, cum eu v-am iubit.
13Nimeni nu are iubire mai mare decât aceasta, ca cineva să își dea viața pentru prietenii săi.
14Voi sunteți prietenii mei dacă faceți orice vă poruncesc.
15De acum înainte nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face domnul său, ci v-am numit prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute.
16Nu voi m-ați ales, ci eu v-am ales și v-am rânduit ca voi să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână; pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu, să vă dea.
17Vă poruncesc acestea: Să vă iubiți unii pe alții.
18Dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m-a urât înainte de voi.
19Dacă ați fi din lume, lumea ar fi iubit pe ai ei; dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, de aceea lumea vă urăște.
20Amintiți-vă cuvântul pe care eu vi l-am spus: Robul nu este mai mare decât domnul său. Dacă m-au persecutat pe mine și pe voi vă vor persecuta; dacă au ținut cuvântul meu și pe al vostru îl vor ține.
21Dar vă vor face toate acestea din cauza numelui meu, pentru că nu îl cunosc pe cel ce m-a trimis.
22Dacă nu aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, nu ar fi avut păcat; dar acum nu au nicio manta pentru păcatul lor.
23Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu.
24Dacă nu aș fi făcut între ei faptele pe care nimeni altul nu le-a făcut, nu ar fi avut păcat; dar acum deopotrivă au văzut și au urât, deopotrivă pe mine și pe Tatăl meu.
25Dar aceasta se întâmplă ca să se împlinească cuvântul scris în legea lor: M-au urât fără motiv.
26Dar când vine Mângâietorul, pe care eu vi-l voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care iese de la Tatăl, acela va aduce mărturie despre mine.
27Și voi de asemenea veți aduce mărturie, pentru că de la început erați cu mine.

PROVERBE 12

1Oricine iubește instruirea iubește cunoașterea, dar cel ce urăște mustrarea este neghiob.
2Un om bun obține favoarea DOMNULUI, dar pe un om al planurilor stricate el îl va condamna.
3Un om nu va fi întemeiat prin stricăciune, dar rădăcina celor drepți nu va fi mutată.
4O femeie virtuoasă este o coroană pentru soțul ei, dar cea care îl face de rușine este ca putregaiul în oasele lui.
5Gândurile celor drepți sunt drepte, dar sfaturile celor stricați sunt înșelăciune.
6Cuvintele celor stricați sunt pentru a pândi pentru sânge, dar gura celor integri îi va elibera.
7Cei stricați sunt doborâți și nu mai sunt, dar casa celor drepți va sta în picioare.
8Un om va fi lăudat după înțelepciunea sa, dar cel cu o inimă perversă va fi disprețuit.
9 Cel ce este disprețuit și are un servitor este mai bun decât cel ce își dă onoare și îi lipsește pâinea.
10Un om drept dă atenție vieții animalului său, dar îndurările blânde ale celor stricați sunt crude.
11Cel ce își ară pământul va fi săturat cu pâine, dar cel ce urmează persoane de nimic este lipsit de înțelegere.
12Cel stricat dorește prada oamenilor răi, dar rădăcina celor drepți rodește.
13Cel stricat este prins în capcană prin fărădelegea buzelor sale, dar cel drept va ieși din tulburare.
14Un om va fi săturat cu bine prin rodul gurii sale, și recompensa mâinilor omului îi va fi restituită.
15Calea unui nebun este dreaptă în propriii lui ochi, dar cel ce dă ascultare sfatului este înțelept.
16Furia unui nebun este imediat cunoscută, dar un om chibzuit acoperă rușinea.
17 Cel ce spune adevăr declară dreptate, dar un martor fals, înșelăciune.
18Este unul care vorbește ca străpungerile unei săbii, dar limba celor înțelepți este sănătate.
19Buza adevărului va fi întemeiată, pentru totdeauna, dar o limbă mincinoasă este numai pentru o clipă.
20Înșelăciune este în inima celor ce plănuiesc răul, dar a sfătuitorilor păcii este bucuria.
21Niciun rău nu se va întâmpla celui drept, dar cei stricați vor fi umpluți cu ticăloșii.
22Buze mincinoase sunt urâciune pentru DOMNUL, dar cei ce lucrează după adevăr sunt desfătarea lui.
23Un om chibzuit ascunde cunoaștere, dar inima proștilor vestește nechibzuință.
24Mâna celor harnici va conduce, dar cel leneș va fi sub tribut.
25Întristarea din inima omului o face să se aplece, dar un cuvânt bun face inima veselă.
26Cel drept este nespus mai bun decât vecinul său, dar calea celor stricați îi amăgește.
27Leneșul nu își frige vânatul, dar averea omului harnic este prețioasă.
28În calea dreptății este viață, și în cărarea ei nu este moarte.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *