Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 36

1Atunci Bețaleel și Aholiab și fiecare bărbat înțelept în inimă, în care DOMNUL a pus înțelepciune și înțelegere ca să cunoască cum să lucreze orice fel de lucrare pentru serviciul sanctuarului, au lucrat conform cu tot ceea ce DOMNUL poruncise.
2Și Moise a chemat pe Bețaleel și pe Aholiab și pe fiecare bărbat înțelept în inimă, în a cărui inimă DOMNUL pusese înțelepciune, pe fiecare a cărui inimă îl stârnise să vină la lucrare, ca să o facă;
3Și au primit de la Moise toată ofranda, pe care copiii lui Israel au adus-o pentru lucrarea serviciului sanctuarului, pentru a-l face în întregime. Și încă îi mai aduceau ofrande de bunăvoie în fiecare dimineață.
4Și toți bărbații înțelepți, care lucrau toată lucrarea sanctuarului, au venit fiecare bărbat de la lucrarea lui pe care o făceau;
5Și i-au vorbit lui Moise, spunând: Poporul aduce mult mai mult decât este nevoie pentru serviciul lucrării, pe care DOMNUL a poruncit a o face.
6Și Moise a dat poruncă și au făcut ca aceasta să fie proclamată prin toată tabăra, spunând: Nici bărbat, nici femeie să nu mai facă nicio lucrare pentru ofrandă pentru sanctuar. Astfel poporul a fost oprit să aducă.
7Căci materialul lor era suficient pentru toată lucrarea, să o facă și chiar prea mult.
8Și fiecare om înțelept în inimă printre cei ce lucrau lucrarea tabernacolului a făcut zece covoare din in subțire răsucit și albastru și purpuriu și stacojiu cu heruvimi, într-o lucrare iscusită i-a făcut.
9Lungimea unui covor era douăzeci și opt de coți și lățimea unui covor patru coți; covoarele erau toate de aceeași măsură.
10Și el a prins cele cinci covoare, unul de celălalt; și celelalte cinci covoare le-a prins unul de celălalt.
11Și a făcut cheutori albastre la marginea unui covor, pe marginea împreunării; și tot așa a făcut pe marginea din capăt a celuilalt covor, în îmbinarea a doua.
12Cincizeci de cheutori a făcut pe un covor și cincizeci de cheutori a făcut pe marginea covorului care era în îmbinarea a două: cheutorile au ținut un covor de celălalt.
13Și a făcut cincizeci de copci din aur și a prins covoarele unul de celălalt cu copcile; astfel a devenit un singur tabernacol.
14Și a făcut covoare din păr de capre pentru acoperiș deasupra tabernacolului; a făcut unsprezece covoare.
15Lungimea unui covor era de treizeci de coți și patru coți era lățimea unui covor; cele unsprezece covoare erau de o singură mărime.
16Și a îmbinat cinci covoare între ele și șase covoare între ele.
17Și a făcut cincizeci de cheutori pe marginea din capăt a covorului în îmbinare și cincizeci de cheutori a făcut pe marginea covorului care se îmbină cu al doilea.
18Și a făcut cincizeci de copci din aramă pentru a îmbina acoperișul împreună, ca să fie unul singur.
19Și pentru acoperiș, a făcut un acoperământ din piei de berbeci vopsite roșu și un acoperământ din piei de bursuci deasupra.
20Și a făcut, pentru tabernacol, scânduri din lemn de salcâm, stând în picioare.
21Lungimea unei scânduri era de zece coți și lățimea unei scânduri de un cot și jumătate.
22O scândură avea două cepuri, la distanță egală unul de celălalt; astfel a făcut pentru toate scândurile tabernacolului.
23Și a făcut scânduri pentru tabernacol: douăzeci de scânduri pe partea de sud, spre sud;
24Și patruzeci de socluri de argint a făcut sub cele douăzeci de scânduri: două socluri sub o scândură pentru cele două cepuri ale ei și două socluri sub altă scândură pentru cele două cepuri ale ei.
25Și pentru cealaltă parte a tabernacolului, care este spre colțul de nord, a făcut douăzeci de scânduri,
26Și cele patruzeci de socluri ale lor din argint: două socluri sub o scândură și două socluri sub altă scândură.
27Și pentru părțile tabernacolului care sunt spre vest a făcut șase scânduri.
28Și două scânduri a făcut pentru colțurile tabernacolului pe cele două părți.
29Și au fost îmbinate între ele, dedesubt, și au fost îmbinate împreună la capul acesteia, într-un singur inel; astfel a făcut celor două scânduri în ambele colțuri.
30Și au fost opt scânduri; și soclurile lor au fost șaisprezece socluri de argint, sub fiecare scândură, două socluri.
31Și a făcut drugi de lemn de salcâm, cinci pentru scândurile uneia din părțile tabernacolului.
32Și cinci drugi pentru scândurile celeilalte părți a tabernacolului și cinci drugi pentru scândurile tabernacolului pentru părțile spre vest.
33Și a făcut drugul din mijloc să treacă prin scânduri de la un capăt la celălalt.
34Și a placat scândurile cu aur și le-a făcut inelele din aur pentru a fi locuri pentru drugi și a placat drugii cu aur.
35Și a făcut o perdea albastră și purpurie și stacojie și in subțire răsucit; cu heruvimi a făcut-o într-o lucrare iscusită.
36Și i-a făcut patru piloni din lemn de salcâm și i-a placat cu aur; cârligele lor erau din aur; și a turnat pentru ei patru socluri din argint.
37Și a făcut pentru ușa tabernacolului o perdea albastră și purpurie și stacojie și din in subțire răsucit, din lucrare brodată,
38Și cei cinci stâlpi ale acestuia cu cârligele lor; și a placat capitelurile lor și vergelele lor cu aur; dar cele cinci socluri ale lor erau de aramă.

IOAN 16

1V-am spus acestea, ca să nu vă poticniți.
2Vă vor exclude din sinagogi; și vine timpul că oricine vă ucide va gândi că îi face un serviciu lui Dumnezeu.
3Și vă vor face acestea, pentru că nu au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine.
4Dar v-am spus acestea, pentru ca atunci când va veni timpul, să vă amintiți că eu vi le-am spus. Dar nu vi le-am spus acestea de la început, pentru că eram cu voi.
5Dar acum mă duc la cel ce m-a trimis; și nimeni dintre voi nu mă întreabă: Unde te duci?
6Dar pentru că v-am spus acestea, întristarea v-a umplut inima.
7Totuși eu vă spun adevărul: Vă este de folos să plec; căci dacă nu plec, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă plec, vi-l voi trimite.
8Și când vine, el va mustra lumea de păcat și de dreptate și de judecată.
9De păcat, pentru că ei nu cred în mine;
10De dreptate, pentru că mă duc la Tatăl meu și nu mă mai vedeți;
11De judecată, pentru că prințul acestei lumi este judecat.
12Am încă multe să vă spun, dar nu le puteți purta acum.
13Dar când vine el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, fiindcă nu va vorbi de la el însuși, ci orice va auzi, aceea va vorbi și vă va arăta cele ce vin.
14El mă va glorifica, pentru că va primi din al meu și vă va arăta.
15Toate câte are Tatăl sunt ale mele; din această cauză am spus că: Va primi din al meu și vă va arăta.
16Puțin timp și nu mă veți vedea și din nou puțin timp și mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl.
17Atunci unii dintre discipolii lui au spus între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puțin timp și nu mă veți vedea și din nou, puțin timp și mă veți vedea? Și: Pentru că eu mă duc la Tatăl?
18Spuneau de aceea: Ce este aceasta ce spune: Puțin timp? Nu putem spune ce vorbește.
19Și Isus a știut că doreau să îl întrebe și le-a spus: Despre aceasta vă întrebați între voi, că am spus: Puțin timp și nu mă veți vedea și din nou, puțin timp și mă veți vedea?
20Adevărat, adevărat vă spun că: Voi veți plânge și veți jeli, dar lumea se va bucura; și vă veți întrista, dar întristarea voastră va deveni bucurie.
21Femeia când are durerile nașterii are întristare, pentru că i-a venit timpul; dar după ce a născut copilul nu își mai amintește de necaz, din cauza bucuriei că s-a născut un om în lume.
22Și acum de aceea aveți întristare; dar vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura și bucuria voastră nimeni nu o ia de la voi.
23Și în ziua aceea nu mă veți întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun că: Orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da.
24Până acum nu ați cerut nimic în numele meu; cereți și veți primi, ca bucuria voastră să fie deplină.
25V-am spus acestea în parabole; dar vine timpul când nu vă voi mai vorbi în parabole, ci vă voi arăta deschis despre Tatăl.
26În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă spun că eu îl voi ruga pe Tatăl pentru voi,
27Fiindcă Tatăl însuși vă iubește, pentru că voi m-ați iubit și ați crezut că eu am ieșit de la Dumnezeu.
28Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; din nou las lumea și mă duc la Tatăl.
29Discipolii săi i-au spus: Iată acum vorbești deschis și nu spui nicio parabolă.
30Acum suntem siguri că știi toate și nu ai nevoie să te întrebe cineva; prin aceasta credem că ai ieșit de la Dumnezeu.
31Isus le-a răspuns: Acum credeți?
32Iată, vine timpul și acum a venit, ca să fiți risipiți fiecare la ale lui și mă veți lăsa singur; și totuși nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine.
33V-am spus acestea ca în mine să aveți pace. În lume veți avea necaz; dar îndrăzniți, eu am învins lumea.

PROVERBE 13

1Un fiu înțelept ascultă instruirea tatălui său, dar un batjocoritor nu ascultă mustrarea.
2Un om va mânca ce este bun prin rodul gurii sale, dar sufletul călcătorilor de lege va mânca violență.
3Cel ce își păzește gura își păstrează viața, dar cel ce își deschide larg buzele va avea distrugere.
4Sufletul celui leneș dorește și nu are nimic; dar sufletul celor harnici va fi îngrășat.
5Un om drept urăște minciuna, dar un om stricat este scârbos și ajunge de rușine.
6Dreptatea păzește pe cel integru în calea sa, dar stricăciunea răstoarnă pe păcătos.
7Este unul care face pe bogatul, totuși nu are nimic; este unul care face pe săracul, totuși are mari bogății.
8Răscumpărarea vieții unui om sunt bogățiile sale, dar săracul nu ascultă mustrarea.
9Lumina celor drepți se bucură, dar lampa celor stricați va fi stinsă.
10Numai prin mândrie vine cearta, dar înțelepciunea este cu cei bine sfătuiți.
11Averea obținută prin deșertăciune va fi micșorată, dar cel ce adună prin muncă va crește.
12Speranța amânată face inima bolnavă, dar când vine dorința, ea este un pom al vieții.
13Oricine disprețuiește cuvântul va fi nimicit, dar cel ce se teme de poruncă va fi răsplătit.
14Legea celui înțelept este un izvor al vieții, pentru a depărta de capcanele morții.
15Buna înțelegere dă favoare, dar calea călcătorilor de lege este grea.
16Fiecare om chibzuit lucrează cu cunoaștere, dar un prost își dă pe față nechibzuința.
17Un mesager stricat cade în ticăloșie, dar un ambasador credincios este sănătate.
18Sărăcie și rușine vor fi pentru cel ce refuză instruirea, dar cel ce dă atenție mustrării va fi onorat.
19Dorința împlinită este dulce pentru suflet, dar este urâciune pentru proști să se depărteze de rău.
20Cel ce umblă cu oameni înțelepți va fi înțelept, dar un însoțitor al proștilor va fi nimicit.
21Răul urmărește pe păcătoși, dar cei drepți vor fi răsplătiți cu bine.
22Un om bun lasă o moștenire copiilor copiilor săi, dar averea păcătosului este păstrată pentru cel drept.
23Mâncare multă este în arătura celui sărac, dar este unul nimicit din lipsă de judecată.
24Cel care cruță nuiaua sa își urăște fiul, dar cel care îl iubește, îl disciplinează la timp.
25Cel drept mănâncă până la săturarea sufletului său, dar pântecele celor stricați va duce lipsă.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *