Plan de citire a Bibliei pentru 1 an

”Poporul meu este nimicit din lipsă de cunoaștere” Osea 4:6

Cunoașterea Bibliei este foarte importantă pentru noi toți, mai ales în cele mai dificile momente din viața noastră, deoarece Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Duhul Sfânt ne da direcție, ne îndrumă și, când trecem prin încercări, El ne amintește de ceea ce este scris în Biblie, de un Cuvânt al lui Dumnezeu care ne va mângâia. Dar o vom aminti doar dacă știm despre asta.

De aceea, am conceput un plan pentru a citi Biblia într-un an. Vei vedea cât de mult îți va transforma viața.

Urmează lecturile de astăzi:

EXODUL 37

1Și Bețaleel a făcut chivotul din lemn de salcâm; doi coți și jumătate era lungimea lui și un cot și jumătate lățimea lui și un cot și jumătate înălțimea lui;
2Și l-a îmbrăcat cu aur pur pe dinăuntru și pe dinafară și i-a făcut o coroană de aur de jur împrejur.
3Și i-a turnat patru inele de aur, cele patru colțuri ale lui: două inele pe una din părțile lui și două inele pe cealaltă parte a lui.
4Și a făcut drugi din lemn de salcâm și i-a placat cu aur.
5Și el a pus drugii în inele pe părțile laterale ale chivotului, ca să poarte chivotul.
6Și a făcut acoperământul milei din aur pur; doi coți și jumătate era lungimea lui și un cot și jumătate lățimea lui.
7Și a făcut doi heruvimi din aur, i-a făcut din aur bătut dintr-o singură bucată, la cele două capete ale șezământului milei.
8Un heruvim la un capăt de o parte și un alt heruvim la un capăt pe partea cealaltă; ieșind din șezământul milei a făcut heruvimii pe cele două capete ale lui.
9Și heruvimii își întindeau aripile lor în sus și acopereau cu aripile lor șezământul milei, cu fețele lor privind unul la altul; chiar spre șezământul milei erau fețele heruvimilor.
10Și a făcut masa din lemn de salcâm; doi coți era lungimea ei și un cot lățimea ei și un cot și jumătate înălțimea ei;
11Și a îmbrăcat-o cu aur pur și i-a făcut de jur împrejur o coroană de aur.
12De asemenea i-a făcut o margine cât un lat de palmă de jur împrejur; și a făcut o coroană de aur pentru marginea ei de jur împrejur.
13Și a turnat pentru ea patru inele de aur și a pus inelele în cele patru colțuri care erau la cele patru picioare ale ei.
14Inelele erau în fața marginii în locurile pentru drugi pentru a purta masa.
15Și a făcut drugii din lemn de salcâm și i-a placat cu aur, pentru a purta masa.
16Și a făcut vasele care erau pe masă, farfuriile ei și lingurile ei și bolurile ei și capacele ei cu care să le acopere, din aur pur.
17Și a făcut sfeșnicul din aur pur; a făcut sfeșnicul dintr-o lucrare din aur bătut; stâlpul lui și brațul lui, bolurile lui, nodurile lui și florile lui erau din aceeași lucrare bătută.
18Și șase brațe ieșeau din laturile lui: trei brațe ale sfeșnicului dintr-o parte a lui și trei brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte a lui;
19Trei cupe făcute asemenea migdalelor pe un braț, un nod și o floare; și trei boluri făcute asemenea migdalelor pe alt braț, un nod și o floare; astfel să fie făcute pe cele șase brațe ieșind din sfeșnic.
20Și pe sfeșnic erau patru boluri făcute ca migdale, nodurile lui și florile lui;
21Și un nod sub două brațe ale lui și un nod sub două brațe ale lui și un nod sub două brațe ale lui, conform celor șase brațe ieșind din acesta.
22Nodurile lor și brațele lor erau la fel; toate acestea erau o singură lucrare bătută din aur pur.
23Și a făcut cele șapte lămpi ale lui și mucările lui și cenușarele lui, din aur pur.
24 Dintr-un talant de aur pur l-a făcut cu toate vasele lui.
25Și a făcut altarul pentru tămâie din lemn de salcâm; lungimea lui era un cot și lățimea lui un cot; era pătrat; și doi coți era înălțimea lui; coarnele lui erau din aceeași bucată.
26Și l-a îmbrăcat cu aur pur, deopotrivă vârful lui și laturile lui de jur împrejur și coarnele lui; de asemenea i-a făcut o coroană din aur de jur împrejur.
27Și a făcut două inele din aur pentru acesta sub coroana lui, lângă cele două colțuri ale lui, pe cele două părți ale lui, să fie locuri pentru drugi pentru a-l purta cu totul.
28Și a făcut drugii din lemn de salcâm și i-a placat cu aur.
29Și a făcut untdelemnul sfânt pentru ungere și tămâia pură din mirodenii dulci, conform artei parfumierilor.

IOAN 17

1Isus a vorbit acestea și și-a ridicat ochii spre cer și a spus: Tată, a sosit timpul. Glorifică pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te glorifice,2Așa cum i-ai dat putere peste toată făptura, ca să dea viață eternă tuturor acelora pe care i i-ai dat.3Și aceasta este viață eternă: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Cristos, pe care l-ai trimis.4Eu te-am glorificat pe pământ; am terminat lucrarea pe care mi-ai dat să o fac.5Și acum, Tată, glorifică-mă la tine însuți cu gloria pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea.6Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi i-ai dat din lume; ai tăi erau și mi i-ai dat și ei au ținut cuvântul tău.7Acum au știut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine.8Fiindcă le-am dat cuvintele pe care tu mi le-ai dat și ei le-au primit și au știut cu siguranță că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis.9Eu mă rog pentru ei. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi i-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi;10Și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și sunt glorificat în ei.11Și eu nu mai sunt în lume, dar aceștia sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, ține-i în numele tău pe aceia pe care mi i-ai dat, ca să fie una precum noi.12Pe când eram cu ei în lume, îi țineam eu în numele tău. Pe aceia pe care mi i-ai dat i-am păzit și niciunul dintre ei nu este pierdut, decât fiul pieirii, ca să se împlinească scriptura.13Și acum vin la tine; și vorbesc acestea în lume, ca să aibă bucuria mea împlinită în ei.14Eu le-am dat cuvântul tău; și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume.15Nu mă rog să îi iei din lume, ci ca să îi păzești de cel rău.16Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume.17Sfințește-i prin adevărul tău; cuvântul tău este adevăr.18Cum m-ai trimis în lume, așa i-am trimis și eu în lume.19Și pentru ei mă sfințesc eu însumi, ca și ei să fie sfințiți în adevăr.20Și nu numai pentru ei mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor.21Ca ei toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi; ca lumea să creadă că tu m-ai trimis.22Și eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o, pentru ca ei să fie una, precum noi suntem una,23Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie făcuți desăvârșiți în unul și ca lumea să știe că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, precum m-ai iubit pe mine.24Tată, voiesc ca și aceia pe care mi i-ai dat să fie cu mine acolo unde sunt eu, ca să vadă gloria mea pe care mi-ai dat-o, pentru că m-ai iubit înainte de întemeierea lumii.25Dreptule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au știut că tu m-ai trimis.26Și le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu în ei.

PROVERBE 14

1Femeia înțeleaptă își zidește casa, dar nechibzuita o dărâmă cu mâinile ei.
2Cel ce umblă în integritatea lui se teme de DOMNUL, dar cel ce este pervers în căile sale îl disprețuiește.
3În gura celui nebun este un toiag al mândriei, dar buzele celor înțelepți îi vor păstra.
4Unde nu sunt boi, ieslea este curată; dar mult câștig este prin tăria boului.
5Un martor credincios nu minte, dar un martor fals vântură minciuni.
6Un batjocoritor caută înțelepciunea și nu o găsește, dar cunoașterea este ușoară pentru cel ce înțelege.
7Pleacă din prezența unui om prost, când nu găsești în el buzele cunoașterii.
8Înțelepciunea celui chibzuit este să cunoască propria sa cale, dar nechibzuința proștilor este înșelăciune.
9Nebunii iau în râs păcatul, dar printre drepți este favoare.
10Inima își cunoaște propria ei amărăciune, și un străin nu se amestecă în bucuria ei.
11Casa celor stricați va fi dărâmată, dar tabernacolul celor integri va înflori.
12Este o cale care i se pare dreaptă unui om, dar sfârșitul ei sunt căile morții.
13Chiar în râs inima este plină de durere, și sfârșitul acelei veselii este întristare.
14Cel care decade în inimă va fi umplut cu propriile sale căi, și un om bun va fi umplut din el însuși.
15Cel simplu crede fiecare cuvânt, dar omul chibzuit se uită bine la umblarea lui.
16Un om înțelept se teme și se depărtează de rău, dar prostul se înfurie și este încrezător.
17 Cel care repede se mânie lucrează nechibzuit, și un bărbat al planurilor stricate este urât de alții.
18Cei simpli moștenesc nechibzuință, dar cei chibzuiți sunt încoronați cu cunoaștere.
19Cei răi se apleacă în fața celor buni, și cei stricați la porțile celui drept.
20Cel sărac este urât chiar de aproapele său, dar cel bogat are mulți prieteni.
21Cel ce disprețuiește pe aproapele său păcătuiește, dar cel ce are milă de săraci, fericit este.
22Nu rătăcesc cei ce plănuiesc răul? Dar milă și adevăr vor fi cu cei ce plănuiesc binele.
23În toată munca este câștig, dar vorbăria buzelor duce numai la lipsă.
24Coroana celor înțelepți este bogăția lor, dar nechibzuința proștilor este nechibzuință.
25Un martor adevărat eliberează suflete, dar un martor înșelător vântură minciuni.
26În teama de DOMNUL este încredere puternică, și copiii lui vor avea un loc de scăpare.
27Teama de DOMNUL este un izvor de viață, ca să depărteze de capcanele morții.
28În mulțimea poporului stă onoarea împăratului, dar în lipsa poporului este nimicirea prințului.
29 Cel încet la furie este omul unei mari înțelegeri, dar cel al unui duh nerăbdător înalță nechibzuință.
30O inimă sănătoasă este viața cărnii, dar invidia este putregaiul oaselor.
31Cel ce oprimă pe sărac ocărește pe Făcătorul său, dar cel ce îl onorează are milă de sărac.
32Cel stricat este alungat în stricăciunea lui, dar cel drept are speranță în moartea sa.
33Înțelepciunea se odihnește în inima celui ce are înțelegere, dar ce este în mijlocul proștilor este făcut cunoscut.
34Dreptatea înalță o națiune, dar păcatul este ocară pentru orice popor.
35Favoarea împăratului este îndreptată spre un servitor înțelept, dar furia lui este împotriva celui ce aduce rușinea.

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *