Nu tăceți!

Zipped mouth„De dragostea Sionului nu voi TĂCEA, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta Mântuirea Lui, lumina soarelui şi Izbăvirea lui, ca o FĂCLIE care s-aprinde” (Isaia 62.1)

Dumnezeu este foc, o Făclie Aprinsă! Pentru cei care nu tac în Altar!

Nu așa era Ilie?

Când Dumnezeu a deschis Gura, spunând că va face ceva, prin Cuvântul Său a apărut universul, lumea, natura, omul! TOT CE EXISTĂ ASTĂZI!!!

El n-a tăcut înaintea întunericului și a zis: Să fie lumină! Și a fost lumină!!! De ce?
Pentru că așa A DECIS ȘI N-A TĂCUT!

Astăzi, de ce Dumnezeu nu face lucruri mari în viața multor oameni?

Pentru că, de fiecare dată când Dumnezeu îi cheamă în Altar, SUNT TĂCUȚI!

Cei 100 de profeți din peșteră AU TĂCUT, Obadia a tăcut, toți au tăcut, mai mult de trei ani! Și ce s-a întâmplat? Au rămas fără răspuns! Dumnezeu a văzut totul, dar A TĂCUT înaintea lor, în tot acel timp!

Și când persoana tace în Altar, DUMNEZEU TACE, de asemenea, înaintea ei și vorbește, sau mai bine, RĂSPUNDE NUMAI CU FOC, când ea HOTĂRĂȘTE SĂ VORBEASCĂ CU DUMNEZEU ÎN ALTARUL DECIZIEI, CU ALTE CUVINTE RĂSPUNDE CU FOC LA FOC! Ea devine o Făclie Vie de Foc!

La fel ca Ilie, care n-a tăcut înaintea sărăciei, bolii, secetei, foametei, crizei generale și așa mai departe… Ilie n-a acceptat să tacă și s-a dus la muntele Carmel să stea împotriva a tot ce este rău, s-a dus să DECIDĂ!

El n-a tăcut și nici Dumnezeu n-a TĂCUT, din contră, a răspuns cu Foc! Pentru că, Acela care vorbea era, de asemenea, foc! Ilie a vrut dreptate și n-a încetat să vadă Răspunsul Lui Dumnezeu în Altarul Deciziei!

”Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort” (Evrei 11.4)

Sacrificiul este Limbajul Lui Dumnezeu! El vorbește cu Dumnezeu! Cu FOC la foc!
Așadar, până când veți tăcea înaintea sărăciei, trădării, bolii, suferinței, singurătății, datoriilor sau certurilor din familie?

SCOATEȚI STRIGĂTUL DE REVOLTĂ ȘI SPUNEȚI: ”DESTUL!!!”

Ep. Julio Freitas

Ep. Julio Freitas

Tags: , ,

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *