7 profeții

cruz1Observând prima Evanghelie din Biblie, vedem că începutul lucrării Domnului Iisus a fost precedat de împlinirea a 7 profeții:

1 ”Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi” – Matei 1:22-23.

2 „În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul: „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel” – Matei 2:5-6.

3 ”Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt” – Matei 2:15.

4 ”Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau” – Matei 2:17-18.

5 ”A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean” – Matei 2:23.

6 ”În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustiu: „Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările” – Matei 3:1-3.

7 ”A părăsit Nazaretul şi a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ţinutul lui Zabulon şi Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „Ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor, norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina” – Matei 4:13-16.

După ce cuvintele profeților s-au împlinit, Domnul Iisus a făcut, de data asta, propria profeție:

”De atunci încolo, Iisus a început SĂ PROPOVĂDUIASCĂ şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape” – Matei 4:17.

Astăzi, Împărăția Cerurilor, în întregul ei, a atins viața celor care sunt dispuși să renunțe la voința lor umană, pentru a atinge ce este superior și veșnic. Beneficiul acestei profeții este cu atât mai sublim, cu cât începe în această viață și se extinde de-a lungul veșniciei.

Alegerea de a crede sau nu e văzută în atitudinea de supunere și încredințare totală a vieții pe Altar. Asta este singura cerință a Celui care a făcut cea mai mare profeție. Nu e suficient ca profeția să fie infailibilă, căci Dumnezeu, în caracterul Său, nu a încetat niciodată și nici nu va înceta să-Și împlinească promisiunea.

”…în nădejdea vieţii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă…” – Tit 1:2.

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *