A 8 a zi a Postului lui Daniel

Roada Duhului

“Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, înfrânarea poftelor…”

Galateni 5:22

Pare că este o greșeală în text. Pavel relaționează nouă virtuți la o singură roadă. Roadă, la singular, înseamnă inimă. Nu o inimă adamică, de piatră și rebelă, dar o nouă inimă de carne transplantată de Duhul Sfânt.

Acest verset poate fi citit așa: Inima Duhului este: dragoste, bucurie… “Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne.” Ezechiel 36:26

În mod obligatoriu, cei născuți din Duh au o nouă inimă și un duh nou. Un duh nou înseamnă o minte nouă, mintea Divină. 1 Corinteni 2:16

De aceea, o nouă inimă reunește nouă virtuți care identifică caracterul lui Dumnezeu.

Ca virtute a inimii noi, genul de dragoste la care ne referim nu are nici o legătură cu sentimentul posesiv, egoist și carnal, atât de iubit, idolatrizat și cultivat în această lume. Dimpotrivă!

Dragostea, precum și celelalte virtuți ale inimii noi, este ca a Celui Veșnic. “Fiindcă El a iubit atât de mult lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Ioan 3:16. Acest tip de dragoste se bate cu  iubirea iubită de această lume. Fără transformarea realizată de nașterea din nou, este imposibil să înțelegem acest lucru.

Dragostea lui Dumnezeu a fost și este sacrificială. Nu are legătură cu sentimentul. Cine iubește cu inima Duhului lui Dumnezeu sacrifică pentru iubită și invers. Pentru că asemenea credinței, dragostea cere sacrificii. Cine iubește nu vrea să se căsătorească ca să fie fericit, ci vrea să îl facă pe cel iubit fericit. Cine Îl iubește pe Domnul Iisus Hristos vrea să fie pe placul Lui cu un comportament sacrificial.

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *