Căsătoria de moda antică în Israel

bm ok1 Parte – Un Portret al lui Mesia

Ce vor să spună Scripturile când se referă la Biserică ca la o mireasă și la Iisus ca la un mire? Oare ajută doar ca să indice dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Lui?
Înțelegerea practicilor antice ale căsătoriei iudaice ajută la clarificarea Scripturilor. Căsătoria este o imagine a Noii alianțe făcute de Iisus. Revelează planurile Sale de întoarcere la mireasa Lui, Biserica.
Poporul Israelului Antic înțelegea ce ar face Iisus, pentru că înțelegea modelul căsătoriei. Analogia căsătoriei dintre Domnul Iisus Hristos și Biserică este descrisă în Efeseni 5:31, 32:

De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare-(vorbesc despre Hristos și despre Biserică).

Prin urmare, avem un rezumat al practicilor de logodnă și căsătorie iudaice din timpurile îndepărtate. Printr-o paralelă, putem vedea cum Iisus a împlinit partea din logodnă și cum El va împlini restul când va veni să caute mireasa Lui, Biserica.

CĂSĂTORIA ÎN TIMPURILE BIBLICE: CONTRACTUL DE CĂSĂTORIE ȘI PREȚUL MIRESEI

Când un băiat dorea să se căsătorească cu o fată în Israelul Antic, el pregătea un contract sau acord pentru a-l prezenta fetei și tatălul său în casa ei.
Contractul arăta dispoziția lui de a fi un furnizor pentru fată. Atunci descria termenii contractului pe care el pretindea să și-i asume.

Partea cea mai importantă a contractului era prețul miresei. Valoarea pe care el era dispus s-o plătească pentru a se căsători cu ea. Plata trebuia să fie făcută pentru tatăl fetei în schimbul permisiunii sale. Prețul miresei se obișnuia să fie foarte mare. Copiii erau considerați mai valoroși decât fiicele, pentru că erau fizic mai capabili de a ajuta la plantare și la alte munci grele. Dar prețul miresei trebuia să compenseze cheltuielile pe care familia fetei le-a avut cu creșterea ei. Pe lângă aceasta, valoarea de plată trebuia să dovedească dragostea pe care băiatul o avea pentru ea. Tânăra era foarte valoroască pentru el. Băiatul mergea în casa fetei cu contractul și își făcea oferta fetei și tatălui ei.

PARTEA PE CARE IISUS A ÎMPLINIT-O: CONTRACTUL CĂSĂTORIEI ȘI PREȚUL MIRESEI
Iisus a venit în casa miresei Lui (Pământ) pentru a prezenta contractul Lui de căsătorie.
Contractul de căsătorie prezentat de Iisus este Noua Alianță care acordă iertarea păcatelor.
Iisus a plătit prețul miresei cu viața Sa.
La frângerea pâinii la ultima împărtășanie, El a vorbit despre prețul pe care îl plătea: Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi… Luca 22:19. Iisus a murit ca preț al noii alianțe: Și tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei care au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Evrei 9:15
1 Corinteni 6:19,20, 1 Petru 1:18,19, Fapt. Ap. 20:28, Ioan 3:29

Contractul căsătoriei, noua alinață, este descris în toată Scriptura:
[…] Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice DOMNUL: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; și Eu voi fi Dumezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. […]ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi aduce aminte de păcatul lor. Ieremia 31: 31-34

cópia de Ep Macedo

 

 

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *