Creștini falși

Nu există nimic mai pur și mai sublim în Voința Divină decât să se dorească pentru celălalt ceea ce este unul.

În mijlocul implorării, Iisus exprimă dorința Sa cea mai mare:

“Sfinte Tată, păzeşte-i, în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat, pentru ca ei să fie una, aşa cum suntem Noi!”

Ioan 17.11

Cum Dumnezeul Tată putea să răspundă Dumnezeului Fiu dacă, în bisericile care se consideră “creștine”, există dominiul babilonic? Dacă fiecare din ele vorbește o limbă proprie și caută propriile sale interese, fără să se gândească în a sluji pe Cel care Îl numesc de Domn? Este posibil să se aranjeze Casa lui Dumnezeu în zilele de astăzi? Este posibil să se restabilească darurile de mâncare și jertfele de băutură? Citiți Ioel 1.9

Doar când toți vor fi plini de Unicul Duh Sfânt acest lucru va fi posibil.

Este imposibil să fie uniune în duh, în gândire, de credință, de inima și de slujire fără intervenția personală a Duhului Sfânt.

Ca Biserica Sa să fie Unică și ca toți membrii să aibă aceeași uniune Divină, El a trimis Duhul Său. Biserica Lui este Un Corp. El este Capul. Duhul Sfânt este Duhul Acelui Corp.

Atâta timp cât Duhul Sfânt nu posedă membrul bisericii-instituție, niciodată va aparține Corpului lui Hristos. Chiar dacă ocupă un loc sau o poziție înaltă în denominația sa!

“Dar dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, atunci nu este al Lui.”

Romani 8.9

Episcopul Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *