De ce Cenaclul?

Unii oameni ne întreabă care e motivul pentru care Centrul de Ajutor Spiritual a construit un monument care seamănă cu moscheea lui Omar, un simbol al islamului.

cenaculoIntenția noastră nu e să ridicăm niciun monument, niciunei religii. Întreaga structură a replicii Templului lui Solomon din Sao Paulo e ca oamenii să se poată întoarce în vremurile biblice și să absoarbă credința pură, fără vreo contaminare religioasă, care îi atrage la Dumnezeu și aduce rezultate. Templul va fi deschis pentru toți oamenii, de orice religie. Va fi pentru aceia care vor să aibă o întâlnire cu Cel Atotputernic. Cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel.

Ori de câte ori ne-am întâlnit cu o fotografie panoramică a Israelului, ochii noștri s-au concentrat pe cupola aurie care se evidențiază dintre casele și zidurile construite acolo.

Mai mult, acea moschee are prea puțin de-a face cu adevărata poveste a ceea ce s-a întâmplat în realitate, în acel loc. Mai precis, sub acea moschee.

Acolo se găsește Muntele Moria. Locul unde Dumnezeu l-a pus pe Avraam la încercare și a jurat pe El Însuși că-l va înmulți și-i va binecuvânta urmașii.

”…”Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mări…” (Geneza 22.16-17).

Câțiva ani mai târziu, David a sacrificat și el, pe un teren care era în zona de sus a Muntelui.

”Aravna a dat împăratului totul. Şi Aravna a zis împăratului: „Domnul Dumnezeul tău să te primească!” Dar împăratul a zis lui Aravna: „Nu! Vreau s-o cumpăr de la tine pe preţ de argint şi nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, care să nu mă coste nimic.” Şi David a cumpărat aria şi boii cu cincizeci de sicli de argint. David a zidit acolo un altar Domnului şi a adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Atunci Domnul a fost potolit faţă de ţară şi a încetat urgia deasupra lui Israel” (2 Samuel 24.23-25).

Solomon a construit Primul Templu și I l-a dedicat Lui Dumnezeu, oferindu-I sacrificii în el.

”Împăratul şi tot poporul au adus jertfe înaintea Domnului. Împăratul Solomon a înjunghiat douăzeci şi două de mii de boi şi o sută douăzeci de mii de oi. Astfel au făcut împăratul şi tot poporul sfinţirea Casei lui Dumnezeu” (2 Cronici 7.4-6).

Declinul lui Israel a început tot în acel loc, când oamenii au părăsit onorarea Lui Dumnezeu cu sacrificiile lor. Ierusalimul a fost jefuit, Templul distrus și poporul luat captiv în Babilon – 2 Împărați 25.

Zorobabel, ghidat de Dumnezeu, s-a întors la Ierusalim și, împreună cu alți oameni, a ridicat Altarul care fusese distrus și a ridicat încă o dată Templul, sacrificându-I Lui Dumnezeu.

”Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului. Aşa că ei au venit şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor…” (Hagai 1.14).

Domnul Iisus a onorat Templul și i-a alungat pe schimbătorii de bani care uzurpau spațiul sacru, pentru propriile interese.

”În urmă a intrat în Templu şi a început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în el. Şi le-a zis: „Este scris: „Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari” (Luca 19.45-46).

Observați că o serie de evenimente au avut loc acolo, în acel loc. Nu avem cum să le menționăm pe toate aici, dar putem să învățăm multe din toate aceste întâmplări care au fost înregistrate în Biblie.

Când oamenii vor vizita Cenaclul Templului, vor putea să înțeleagă că adevărata istorie a poporului Israel nu are de-a face cu o cupolă aurită, ci mai degrabă cu ce este sub ea.

Prin urmare, profilul rotund al Cenaclului se referă la un munte, la Muntele Moria, așa cum Templul se referă la Templul original și la compoziția lui de ansamblu, din Orașul Ierusalim.

Și exact asta propunem în acest loc.

Când oamenii vor coborî acolo, vor putea să se întoarcă în timp și să absoarbă fiecare detaliu al elementelor din Templu, esența credinței autentice, pură și plăcută Lui Dumnezeu. Credința Sacrificiului.

Ep. Edir Macedo

Ep. Edir Macedo

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *