Depărtaţi-vă de la mine

Puternic. Extrem de puternic. Mai ales pentru cine face Lucrarea lui Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu era pentru cei necăjiţi conform cu cele scrise în Isaia 61:1

Uneori îşi întrerupea discursurile şi stimula credinţa cu cereţi, căutaţi şi bateţi – salvarea trupească- Alte ori îşi focaliza mesajul pe salvarea sufletului – pe cel ce vine la mine, nu îl voi izgoni afară.

Dar, în Matei 7:13-23 el întăreşte cel puţin 7 aspecte:

1. poarta cea strâmtă.

2. grija cu falşii proroci

3. pomul care dă roade bune

4. pomul care este tăiat şi aruncat în foc

5. nu toţi creştinii, vor intra în Împărăţia Cerurilor

6. Cel ce face voinţa lui Dumnezeu

7. Cel ce face Lucrarea Lui.

Accentul pus de El, atrage atenţia multora dintre cei ce fac Lucrarea lui Dumnezeu şi care Îi vor zice în ziua de pe urmă:

„…Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” (Matei 7:22)

Cine face voia lui Dumnezeu are grijă de mântuirea propie iar cine face Lucrarea lui Dumnezeu, se îngrijeşte de mântuirea celorlalţi. Totuşi, nu este de nici un folos să câştigi întreaga lume şi mai apoi să te relaxezi în relaţia Ta cu Dumnezeu pierzându-ţi astfel propiul suflet.

Este evident că cine este născut din Dumnezeu gândeşte ca el şi vrea să salveze suflete, însă sunt mulţi care se presupune că fac Lucrarea lui Dumnezeu. Nu o fac din dragostea pentru suflete ci pentru ei înşişi. Apostolul Pavel îi numea pe aceştia: stricători ai Cuvântului lui Dumnezeu. (2 Corinteni 2:17)

În acea zi le va spune: depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege. (Matei 7:23)

Adevăraţii robi renunţă la propiile lor vieţi, la visele lor şi trăiesc ca să viseze visele lui Dumnezeu. Ei nu Îi realizează doar Lucrarea ci Îi şi îndeplinesc voinţa.

Ep. Edir Macedo

 

Deixe o seu comentário

Ou preencha o formulário abaixo.

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *